ENERGIE COLLECTIEF CAPELLE (ECC)

Het Energie Collectief Capelle (ECC) is een kennis centrum in Capelle aan den IJssel. Het collectief bestaat uit vrijwilligers die bewoners in hun eigen omgeving adviseren op het gebied van duurzame energie. Deze Vrijwilligers verzamelen wetenswaardigheden en recente ontwikkelingen over toepassingen rondom duurzame energie en maken die kenbaar via een maandelijkse nieuwsbrief en via de eigen website.

De huidige organisatie is thans een vertrouwd informatiepunt in het maatschappelijke beeld van Capelle aan den IJssel. In 2013 is deze organisatie spontaan ontstaan toen enkele bewoners in de wijk Schollevaar, zonnepanelen wensten aan te schaffen.

Onze visie, missie, doel

Ons voornaamste doel is de lokale afname van duurzame en schone zonne-energie zo veel mogelijk te bevorderen, dit door zonnepanelen te plaatsen op zoveel mogelijk geschikte locaties in Capelle aan den IJssel. Daartoe beginnen we vooralsnog met drie projecten om de volgende redenen.

  • 1. Particuliere eigenaren van woningen bedruipen zichzelf, zij zijn geholpen met een eenvoudig advies.
  • 2. Tot op heden is het HUURDERS in Capelle aan den IJssel verboden zonnepanelen op het dak van hun huis te plaatsen. Daarin willen wij verandering brengen. Ook omdat dit beleid indruist tegen het algemene beleid van woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders.
  • 3. Appartementsgerechtigden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gebouw waarin hun woning is ondergebracht. In de meeste statuten en huishoudelijke reglementen van VvE’s staat nu nog een verbod wijzigingen aan te brengen aan het uiterlijk van het pand. Wij zien mogelijkheden, ondanks deze regels toch zonnepanelen aan te brengen op deze panden.
  • 4. Op panden van openbare voorzieningen worden geen zonnepanelen aangebracht omdat de kosten daarvan als een sluitpost worden gezien.
  • 5. De mensen die in een groot (flat) gebouw wonen hebben naar verhouding meestal een klein oppervlakte dak. Om die reden kan niet iedereen direct vanaf het eigen dak profiteren van zonne-energie.
    Wij willen een oplossing bieden.
    De oneindige energie die wij ontvangen van de zon zal in de toekomende tijd steeds meer benut gaan worden.
  • 6. Wij willen de technische, juridische en financiële mogelijkheden en oplossingen bieden die daaruit voortvloeien, te beginnen met duurzame elektrische energie.

Doorkijk komende jaren

Wij realiseren ons dat het EnergieCollectiefCapelle als een startende organisatie de komende jaren nog vele stappen moet nemen om tot duurzame groei en volwassenheid te komen. Het meest voor de hand ligt de intentie om een pilot-project te starten in samenwerking met Capelse woningcorporaties of actieve Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Daartoe ontbreekt het niet aan ambities maar aan middelen. Op die manier kunnen wij als ECC een bindende en richting bepalende factor zijn in een gezamenlijke, lokale en duurzame ontwikkeling.