Over Ons….

image_pdfimage_print

ENERGIE COLLECTIEF CAPELLE (ECC)

Het Energie Collectief Capelle (ECC) is al sinds haar ontstaan in 2013 een kenniscentrum voor duurzaamheid in Capelle aan den IJssel. Het ECC bestaat uit vrijwilligers die bewoners in hun eigen omgeving adviseren op het gebied van duurzame energie. Deze vrijwilligers verzamelen wetenswaardigheden en volgen de meest recente ontwikkelingen over toepassingen rondom duurzame energie.

De huidige organisatie is inmiddels een vertrouwd informatiepunt in het maatschappelijke beeld van Capelle aan den IJssel. Het voornaamste doel van het ECC is het zo veel mogelijk bevorderen van duurzaam energiegedrag door advies te geven over onder andere woningisolatie, de toepassing van warmtepompen en de aanschaf van zonnepanelen. Het ECC richt haar inspanningen op de volgende segmenten in de Capelse samenleving:

Duurzaam Wonen

Het Energie Collectief Capelle ondersteunt particuliere eigenaren van eengezinswoningen bij het verduurzamen van hun woning. Dat doen we met een buurtgerichte aanpak waarbij we de adviezen afstemmen op de woningen in die buurt. Er wordt advies gegeven over woning isolatie voor vloer, gevel en dak. Ook de mogelijkheden voor zonnepanelen, woningventilatie en een warmtepomp worden besproken. Zo wordt energie bespaard hetgeen scheelt in de maandelijkse financiële lasten en het wooncomfort gaat er op vooruit. De bewoners worden tevens ondersteund in het aanvragen van offertes en tijdens de uitvoering van de opdracht.

Duurzame VvE’s

De gemeente Capelle aan den IJssel is in nauwe samenwerking met het ECC en een aantal betrokken VvE’s al geruime tijd bezig om deze te ondersteunen bij hun wens om te verduurzamen. Er zijn bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd, om VvE’s te helpen bij het energiezuiniger en toekomstbestendiger maken van het pand.

Duurzaamheid vergt voor de VvE’s een ‘eigen’ aanpak, omdat bij deze vaak sprake is van een bijzondere situatie.
Het ECC gaat als onafhankelijke partij individuele gesprekken met besturen van VvE’s aan en verzorgt waar nodig presentaties voor het bestuur en de algemene ledenvergadering (ALV). Als het gaat om offertesaanvragen voor duurzame maatregelen zullen de VvEleden het eerst binnen hun ALV eens moeten worden over de investeringen en de maatregelen.

Duurzame scholen

In navolging van landelijk beleid onderhoudt het ECC contact met besturen van Capelse (basis)scholen met initiatieven en maatregelen om schoolgebouwen te verduurzamen en een gezond leerklimaat voor leerlingen en docenten te bevorderen.

Energie-coaches

In samenwerking met Havensteder, de grootste verhuurder van huurwoningen in Capelle aan den IJssel, begeleidt het ECC energie-coaches. Dit zijn bewoners die na een korte opleiding huurders in hun directe omgeving voorlichten over het zuinig omgaan met energie in en rondom de woning.
Met slechts kleine investeringen blijkt soms veel energiebesparing mogelijk.

Energiecoöperatie

ZonKracht Capelle is een duurzame coöperatie die speciaal opgericht is om zonne-energie op te wekken door zonnepanelen te plaatsen op een dak van een bedrijf, school of openbaar gebouw. Inwoners uit de regio Capelle aan den IJssel investeren gezamenlijk in de zonnepanelen door lid te worden van de coöperatie.

Vooral bestemd voor bewoners die zelf geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen, bijvoorbeeld huurders, of bewoners met een dak op het noorden is dit een interessante optie. Dit is goed voor het klimaat en het is ook een interessante financiële belegging met een effectief rendement van 4 tot 5 procent per jaar.
Meer informatie over Zonkracht Capelle is te vinden op de website : www.zonkrachtcapelle.nl .

Capelle Aardgasvrij

Binnen het Koersdocument Duurzaam Capelle wordt een mogelijke route beschreven naar een duurzame stad in 2050. Het koersdocument vormt de basis voor uitvoeringsplannen die elke vier jaar worden opgesteld. Deze plannen worden vastgelegd in een Duurzaamheidsagenda. De nieuwe Duurzaamheidsagenda 2019 – 2023 wordt in het eerste kwartaal van 2019 opgesteld.

Om een duurzame stad te worden in 2050 is een ingrijpende energietransitie noodzakelijk. Een belangrijk onderdeel van deze energietransitie is het afscheid nemen van fossiele brandstoffen zoals aardgas. De gemeente Capelle werkt op dit moment samen met een aantal partners waaronder het ECC aan het opstellen van een warmtetransitieplan voor alle wijken van Capelle.

In dit plan wordt gekeken naar wat per wijk het beste alternatief is voor het gebruik van aardgas.
De resultaten uit dit plan zullen worden gebruikt voor de gebiedsaanpak om de hele stad aardgasvrij te maken

Meer informatie?

Meer weten over de activiteiten van het ECC? Kijk dan op: www.energiecollectiefcapelle.nl.
Het ECC werkt samen met de gemeente Capelle aan den IJssel en de WoonWijzerWinkel.

redactie

Het EnergieCollectiefCapelle (ECC) adviseert inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel over de toepassing van duurzame energie in en rondom de woning. Het collectief bestaat uit vrijwilligers woonachtig in de diverse wijken van Capelle aan den IJssel.

Show Buttons
Hide Buttons