BTW – teruggave particulieren

Als u als particulier huiseigenaar zonnepanelen koopt en op uw dak laat plaatsen, kunt u de betaalde btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van zes zonnepanelen (1440 wattpiek) à 2.900 euro levert dit ruim 400 euro op: zo´n 15 procent van uw investering. Hieronder leest u een eenvoudig stappenplan.

Eenvoudig

De belastingregel geldt met terugwerkende kracht sinds 20 juni 2013, als reactie op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Ook consumenten die na 20 juni zonnepanelen hebben laten installeren, kunnen van de nieuwe regels profiteren.

Er zijn op internet allerlei bedrijfjes die zich aanbieden om de teruggave voor 100 tot 150 euro te regelen. Maar het terugvragen van de btw is zo eenvoudig, dat een consument dat goed zelf kan doen.
Het is niet moeilijker dan het aanvragen van de subsidie op zonnepanelen, die tot augustus 2013 beschikbaar was.

Ontheffing

In theorie moet iedereen die zonnepanelen koopt voortaan btw-aangifte doen, maar in de praktijk hoeven particulieren, die geen administratieve stappen willen zetten, niets te doen. Als de Belastingdienst niets verneemt, krijgt de particulier automatisch ontheffing van btw-aangifte op grond van een regeling voor ‘kleine ondernemers’. In de praktijk vallen alle particulieren onder die regeling.

Particulieren die hun btw terug willen vragen, moeten wél administratieve stappen zetten. Ze kunnen daarbij onmiddellijk – zelfs in dezelfde enveloppe – een verzoek te doen om na teruggave verdere ontheffing te krijgen van btw-aangifte. In de toekomst kan de huidige kortingsmogelijkheid verdwijnen, aangezien er op dit moment op Europees niveau wordt gesproken over aanpassing van de regels.

Het rendement van uw aankoop van zonnepanelen wordt door de btw teruggave vergelijkbaar met dat van een spaarrekening met 7 procent rente. Zonder teruggave rendeert uw investering als een spaarrekening met 6 procent rente.

Hieronder vindt u een kort stappenplan om de btw op aankoop en installatie van uw zonnepanelen terug te vragen.

Stap 1: Formulier invullen: ‘Opgaaf startende ondernemer’

Formeel bent u ondernemer vanaf het moment waarop u begint met stroom leveren aan het netwerk, dus vanaf de installatiedatum. Als u de btw op uw zonnepanelen wilt terugvragen moet u zich binnen vijf dagen daarna als ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst – aanmelden voordat de panelen worden geïnstalleerd mag ook – via het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’. Dit formulier kunt hier downloaden: www.belastingdienst.nl.

Het formulier is eenvoudig. De meeste vragen spreken voor zich. Alleen de vragen 6, 7 en 8 vergen misschien extra uitleg. Bij vraag 6 vermeldt u één opdrachtgever: het elektriciteitsbedrijf waaraan u de stroom levert die u met uw zonnepanelen opwekt. Bij vraag 7 vult u uw inkomenssituatie in. U werkt nul uren per week voor uw onderneming (7b). Uw verlies over het eerste jaar is de aanschafprijs van uw zonnepanelen (7c; dus met een min voor het getal). Bij 7d geeft u uw bruto inkomen op. Bij vraag 8a volstaat een ruwe schatting als omzet: honderd à tweehonderd euro voor een systeem van 1440 wattpiek. Bij vraag 8b vult u nogmaals de kosten van uw zonnepanelen in. Ditmaal zonder min.

Met eventuele extra vragen kunt u terecht bij de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Stap 2: Reactie van de Belastingdienst

Binnen vijf werkdagen nadat de Belastingdienst uw aanmeldingsformulier heeft ontvangen, krijgt u een zogenoemde ´vaststelling´. Normaal gesproken zal de Belastingdienst u hierin bevestigen dat u als ondernemer bent aangemerkt en u in dezelfde brief een btw-nummer sturen. Weer vijf dagen later ontvangt u per brief uw inlognaam om digitaal btw-aangifte te doen. Weer enkele dagen later ontvangt u uw wachtwoord om digitaal uw btw-aangifte te doen.

Stap 3: Btw-aangifte

Vanaf het moment dat u ondernemer bent, moet u ieder kwartaal digitaal btw-aangifte doen. Om de berekening van de btw die u theoretisch zou moeten heffen over uw zonnestroom niet te lastig te maken, heeft de Belastingdienst in de onderstaande tabel standaardbedragen (´forfaits´) genoemd voor de btw die u op jaarbasis moet afdragen op basis van het vermogen van uw zonnepanelen:

Forfait 2.0

De btw, die u per kwartaal moet afdragen, bedraagt het jaarlijks forfait-bedrag gedeeld door het aantal kwartalen dat u aangifte moet doen tot het einde van het jaar. Bijvoorbeeld: voor een standaardsysteem van 1440 Wattpiek geldt een jaarlijks forfait van 40 euro en moet u dus per kwartaal 10 euro aan btw afdragen. Bij uw btw-aangifte over het laatste kwartaal vraagt u ook de btw die u betaalde voor aankoop en installatie van uw zonnepanelen terug. Voor een gemiddeld systeem van 1440 Wattpiek zal dit ruim 450 euro zijn.

U kunt hier aan de Belastingdienst vragen om per sms aan herinnerd te worden aan uw kwartaalaangifte: www.belastingdienst.nl.

Stap 4: Voor de toekomst ontheffing vragen van btw-aangifte

Vanaf het jaar dat volgt op de aankoop van uw zonnepanelen kunt u op grond van de ´regeling voor kleine ondernemers´ ontheffing aanvragen van btw-aangifte, zodat u nadat u de btw hebt teruggekregen geen omkijken meer hebt naar aangifte.

Een dergelijke tekst zal volstaan:
“Geachte heer/mevrouw, door de aankoop van zonnepanelen, waarmee ik stroom lever aan het elektriciteitsnetwerk, ben ik ondernemer voor de omzetbelasting. In het jaar van mijn aankoop heb ik recht op teruggave van de btw op mijn zonnepanelen. In de jaren daarna zal de btw die ik moet afdragen minder zijn dan 1.345 euro, waardoor die btw mij zal worden kwijtgescholden op grond van de regeling voor kleine ondernemers.

Ik verzoek u daarom om mij vanaf 1 januari van het komend jaar op grond van de regeling voor kleine ondernemers ontheffing te verlenen van het indienen van aangifte omzetbelasting. Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van dit verzoek. Hoogachtend.”

Tip: u kunt dit verzoek al indienen in dezelfde enveloppe waarmee u bij stap 1 het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’ verstuurt. Dan bent u daarmee in één keer klaar.

Meer informatie?

Op internet is heel veel informatie te vinden hoe u de als particulier betaalde BTW kunt terugvragen bij de fiscus. Zoale eerder genoemd, zijn er zelfs organisaties actief die – tegen betaling – de aanvraag voor terugbetaling namens U willen regelen.

De vereniging Eigenhuis biedt veel informatie op hun website zie hier de link naar hun website.

Ook geeft de Belastingdienst antwoord op veelgestelde vragen over dit onderwerp: op te vragen via de website www.rijksoverheid.nl.

Show Buttons
Hide Buttons