Fiscaliteiten

Aantrekkelijk voor ondernemers!

Voor de zakelijke gebruiker zijn zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand zeer aantrekkelijk, vanwege verschillende fiscale aftrekposten. Op dit moment zijn er de volgende fiscale mogelijkheden:

• Energie-investeringsaftrek (EIA)


De EIA is een extra aftrekpost waarmee u uw fiscale winst kunt verlagen. Hierdoor betaalt u minder belasting. Met de EIA kunt u in het jaar 2016 tot 58% van de kosten voor de aanschaf en montage van zonnepanelen afschrijven van uw fiscale winst, naast de reguliere afschrijving. Deze regeling is bedoeld voor ondernemers of organisaties die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen en investeren in duurzame energie en energiebesparende bedrijfsmiddelen, zoals zonnepanelen.

Investeert u in energiebesparende technieken? Of in energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze investeringen zijn dan aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Staat een bedrijfsmiddel op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) dan komt het in aanmerking. U kunt jaarlijks een voorstel indienen voor nieuwe bedrijfsmiddelen.
Voor een aantal sectoren heeft RVO.nl leaflets gemaakt. Hierin vindt u per sector voor welke energietechnieken de EIA geldt.

Wanneer komt u in aanmerking?

• Uw onderneming is belastingplichtig en in Nederland gevestigd.
• U investeert een minimumbedrag van € 2.500.
• U hebt de vereiste vergunningen. Welke dit zijn, hangt af van uw investering.
• Het bedrijfsmiddel is nog niet algemeen gangbaar in Nederland.
• U maakt niet tegelijk gebruik van de SDE+.

Voorwaarden : LET OP: voor zonnepanelen geldt een minimum vermogen van 25 kWp.

Voordeel voor een BV van ruim 15% netto met EIA

Met de Energie Investeringsaftrek (EIA) wil de overheid bedrijven helpen met het besparen van energie en het toepassen van duurzame energie. Nu wilt u vast weten of dat ook geldt voor uw (geplande) investering. Bekijk daarvoor de Energielijst, die jaarlijks door de overheid wordt geactualiseerd. Als uw investering past binnen één van de vijf categorieën: bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie en energieadvies, dan bent u een grote stap dichter bij subsidievoordeel. In 2016 bedraagt het EIA-budget 101 miljoen euro.

Aanvraag Energie Investeringsaftrek

Indieningstermijn: Binnen drie maanden na de investering!!
Als uw aanvraag EIA door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ROV) wordt goedgekeurd, ontvangt u een beschikking, waarop het EIA-investeringsbedrag staat vermeld. Van dat bedrag mag u 58% in mindering brengen op uw fiscale winst. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% betekent dat een voordeel van 14,5%! Dit is een forse verhoging ten opzichte van vorig jaar. Door deze verhoging wordt het aantrekkelijker om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

Met uw energie-investering bent u al op de goede weg, maar wat als u ook investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u ook gebruik maken van de MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil.
Als uw geplande investering voor beide regelingen in aanmerking komt, dan moet u wel kiezen.

• Milieu-investeringsaftrek (MIA)


Als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, komt u mogelijk in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Op de Milieulijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA. De MIA is een fiscale aftrekregeling waarmee u tot 36% van de kosten voor het vervangen van asbestdaken, gevels en dakgoten kunt afschrijven van uw fiscale winst, naast de reguliere afschrijving. U kunt tevens Vamil toepassen naast de MIA-regeling.

De aftrek geldt voor:

• aanschafkosten;
• voortbrengkosten (de kosten die u maakt wanneer uw onderneming het bedrijfsmiddel zelf produceert);
• aanpassingskosten en/of aankoop van nieuwe onderdelen;
• kosten voor milieuadviezen (alleen voor mkb-bedrijven).
• U kunt MIA toepassen naast de Vamil-regeling.

Wanneer komt u in aanmerking?

• Uw onderneming is in Nederland gevestigd en belastingplichtig.
• Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
• U investeert minimaal € 2.500 per jaar.Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Wanneer ondernemers investeren in zonnepanelen kunnen zij mogelijk via de MIA en Vamil subsidie krijgen. Een deel van de investering kan dan afgetrokken worden van de fiscale winst. Daarnaast komen bedrijfsmiddelen in aanmerking voor willekeurige afschrijving. Op de Milieulijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil.

De MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn twee verschillende regelingen.
Via de MIA\Vamil regeling kunt u:

– fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;
– innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

Aanvragen

Meldingsdatum

Wees op tijd met het aanvragen van MIA\Vamil: binnen 3 maanden na het geven van de opdracht (schriftelijk of mondeling). U kunt MIA en/of Vamil aanvragen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vraag hiervoor op tijdeHerkenning aan. Meer informatie over het aanvragen van de regelingen vindt u in het stappenplan aanvragen MIA\Vamil. Voor het aanvragen van MIA en Vamil is geen accountantsverklaring nodig.

Algemeen geldt, dat u binnen 3 maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van het bedrijfsmiddel, een melding voor MIA\Vamil in moet dienen. Het ‘aangaan van een verplichting’ is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst.

Voor voortbrengingskosten geldt een iets andere termijn. Voortbrengingskosten zijn kosten voor de inzet van eigen personeel, materialen uit eigen magazijn en onder eigen regie uitgevoerde werkzaamheden door derden.
Deze kosten dienen te zijn gemeld binnen drie maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt. Dit geldt niet als het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik wordt genomen.

De voortbrengingskosten over het kwartaal waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen, moeten dan al binnen drie maanden na de datum van ingebruikname zijn gemeld. Voor meer informatie over de meldingstermijn verwijzen we u naar de Belastingdienst.

• Vervangen van asbestdaken


Het vervangen van asbestdaken is fiscaal voordelig via de MIA en Vamil. Het plaatsen van zonnepanelen is fiscaal voordelig via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ondernemers die asbestdaken vervangen en op het nieuwe dak zonnepanelen plaatsen, kunnen sinds 1 juli 2012 bovendien rekenen van Vamil voor de aanschaf van de zonnepanelen.

Ook subsidie mogelijk

Uw provincie geeft een subsidie van 4,5 Euro per m2, voor sanering van asbest, wanneer u zonnepanelen installeert via de subsidieregeling `Asbest eraf, zonnepanelen erop´. Wanneer u het saneren van asbest combineert met de installatie van zonnepanelen kunt u ook gebruik maken van de regeling MIA (Milieu Investering aftrek) en de Vamil (Variabele aftrek milieu investeringen).

• Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 28% (KIA)

Bij investeren in zonnepanelen kunt u tot maximaal 28% extra (bovenop de energie-investeringsaftrek) van uw bedrijfswinst aftrekken. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de totale investering die u in een bepaald jaar doet. Dit leidt direct tot een lagere belastingheffing en een liquiditeitsvoordeel.

Als u een bedrag investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheids-investeringsaftrek. Voor sommige bedrijfsmiddelen hebt u geen recht op investeringsaftrek.

• Vennootschaps- en inkomstenbelasting

Op de investering die u doet in zonnepanelen op uw dak schrijft u als ondernemer af. Deze afschrijving komt ten laste van uw winst. Over het gedeelte van de afschrijving hoeft u geen belasting te betalen en dit leidt tot een voordeel van maximaal 25% in het geval van vennootschapsbelasting en maximaal 52% in het geval van inkomstenbelasting. Hiervoor is het uiteraard wel van belang dat u als ondernemer bedrijfswinst maakt.

Meer informatie ?

Mail naar info@energieCollectiefCapelle.nl ter attentie van dhr Paul van Gink

Show Buttons
Hide Buttons