Energiebespaarlening

Huiseigenaren die willen investeren in een energiezuiniger huis, kunnen vanaf nu een Energiebespaarlening afsluiten met een speciale rente.

Ze kunnen daarvoor terecht bij het Nationaal Energiebespaarfonds, gevuld door de Rabobank, de ASN Bank en het Rijk.
Woningeigenaren mogen met de lening energiebesparende maatregelen financieren, zoals betere isolatie of een nieuwe hr-ketel of zonneboiler.

Zonnepanelen mogen ook uit de lening worden betaald, maar voor maximaal de helft van de lening.
De andere helft moet dan in andere maatregelen worden gestoken.
Bij afsluiting deze dinsdag zou de rente voor leningen met een looptijd van zeven jaar 3,4 procent bedragen zijn en voor leningen met een looptijd van tien jaar 3,8 procent, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Energiebespaarlening wordt minimaal 2.500 en maximaal 25.000 euro. Ze is alleen bestemd voor particuliere eigenaren van bestaande woningen.De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren.

Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meerdere jaren. Maar nog belangrijker: misschien gaat u wel direct besparen! Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken.* Mogelijk kunt u zelfs wat extra besparen. Maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis en investeer slim! De lening is in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar.

zonnepanelen plaatsen

Kenmerken van de Energiebespaarlening

 • U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
 • Het is een jaarannuïteitenlening.
 • U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen.
 • Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar.
 • Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening tien jaar.
 • U betaalt een rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat.
 • De afsluitkosten zijn 2% over de hoofdsom van de lening.

Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-).

Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst.
De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt.

Annuïteitenlening

Met annuïtair terugbetalen heeft u uw Energiebespaarlening op de einddatum helemaal terugbetaald. Wat betekent annuïtair lenen? Het te betalen bedrag op basis van jaarannuïteiten moet steeds voor 1/12 deel worden voldaan voor de laatste van de maand. De maandtermijn bestaat uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het aflossingsdeel wordt per 31 december van ieder jaar met de restschuld verrekend. Het aflossingsdeel zal gedurende de looptijd van de lening jaarlijks groter worden. Het rentedeel zal jaarlijks kleiner worden. Uw maandtermijn blijft gelijk.

Het aanvragen van de Energiebespaarlening bestaat uit de volgende stappen

 • Met behulp van het online aanvraagformulier kunt u de Energiebespaarlening aanvragen. U vult het aanvraagformulier voor de Energiebespaarlening volledig in en upload alle gevraagde stukken, van de checklist, die nodig zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen.
 • SVn neemt vervolgens namens de geldgever Nationaal Energiebespaarfonds uw aanvraag in behandeling. De aanvraag wordt op financiële haalbaarheid getoetst en er wordt gekeken of de energiebesparende maatregelen in aanmerking komen voor de regeling.
  omvormer

 • Bij een positieve toetsing brengen wij u een offerte met overeenkomst van geldlening uit voor de Energiebespaarlening. Hierin staan vermeld: het leningsbedrag, de maandelijkse last aan rente en aflossing, het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden. Ook ontvangt u de ‘Toelichting op de Energiebespaarlening’ en de ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’.
 • Bij een negatieve toetsing ontvangt u een afwijzingsbrief van ons.
  Zodra u de offerte met overeenkomst van geldlening heeft geaccepteerd en aan alle overige voorwaarden is voldaan, is het bedrag van de lening beschikbaar voor uitbetaling.

Het bedrag dat u wilt lenen wordt niet rechtstreeks uitbetaald. Om te waarborgen dat de energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, wordt het geleende bedrag onder inhouding van de afsluitkosten in een bouwkrediet gestort.

Facturen van de aannemer of installateur die het project voor u uitvoeren dient u, vergezeld van het SVn declaratieformulier, bij SVn in. Na akkoord betalen wij de gemaakte kosten rechtstreeks aan deze bedrijven uit. Zodra voor u een bouwkrediet is geopend gaat u rente en aflossing betalen.

Over een tegoed op uw bouwkrediet ontvangt u van ons een rentevergoeding. Deze is even hoog als de rente die u betaalt voor uw lening.
* Indien uw gebruik van voorzieningen en apparatuur zoals verwarming/thermostaat niet veranderd is en de energiebesparende maatregel adequaat is uitgevoerd.

Zie ook de website

www.energiebespaarlening.nl

Show Buttons
Hide Buttons