Profiel

Vereniging Energie Collectief Capelle (ECC)

Het Energie Collectief Capelle (ECC) is al sinds haar oprichting in 2013 een kenniscentrum voor duurzaamheid in Capelle aan den IJssel. Het bewonerscollectief is op 11 maart 2022 overgegaan in een vereniging.

Het ECC bestaat uit leden / vrijwilligers die Capelse inwoners in hun eigen woon- of werkomgeving adviseren op het gebied van toepassingen rond duurzame energie. De vrijwilligers verzamelen hiertoe wetenswaardigheden en volgen de meest recente ontwikkelingen over toepassingen en aspecten rondom het aandachtsgebied duurzame energie.

De vereniging is inmiddels een vertrouwd informatiepunt in het maatschappelijke beeld van Capelle aan den IJssel. Het voornaamste doel van het ECC is het zo veel mogelijk bevorderen van duurzaam energiegedrag door advies te geven over onder andere woningisolatie, de toepassing van warmtepompen en de aanschaf van zonnepanelen. Het aandachtsgebied van de vereniging richt zich op de volgende kernpunten:

 1. Duurzaam WonenHet Energie Collectief Capelle ondersteunt particuliere eigenaren van eengezinswoningen bij het verduurzamen van hun woning. Dat doen we met een buurtgerichte aanpak waarbij we de adviezen afstemmen op de woningen in die buurt. Er wordt advies gegeven over woning isolatie voor vloer, gevel en dak.

  Ook de mogelijkheden voor zonnepanelen, woningventilatie en een warmtepomp worden besproken. Zo wordt energie bespaard hetgeen scheelt in de maandelijkse financiële lasten en het wooncomfort gaat er op vooruit. De bewoners worden tevens ondersteund in het aanvragen van offertes en tijdens de uitvoering van de opdracht.

 2. Duurzame VvE’sDe gemeente Capelle aan den IJssel is in nauwe samenwerking met het ECC en een aantal betrokken VvE’s al geruime tijd bezig om deze te ondersteunen bij hun wens om te verduurzamen. Er zijn bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd, om Capelse VvE’s te helpen bij het energiezuiniger en toekomstbestendiger maken van het pand.

  Duurzaamheid vergt voor de VvE’s een ‘eigen’ aanpak, omdat bij deze vaak sprake is van een bijzondere situatie. Het ECC gaat als onafhankelijke partij individuele gesprekken met besturen van VvE’s aan en verzorgt waar nodig presentaties voor het bestuur en de algemene ledenvergadering (ALV).
  Als het gaat om offertes aanvragen voor duurzame maatregelen zullen de VvEleden het eerst binnen hun ALV eens moeten worden over de investeringen en de maatregelen.

 3. Duurzame scholenIn navolging van landelijk beleid onderhoudt het ECC contact met besturen van Capelse (basis)scholen met initiatieven en maatregelen om schoolgebouwen te verduurzamen en een gezond leerklimaat voor leerlingen en docenten te bevorderen.
 4. EnergieambassadeursIn samenwerking met Havensteder, de grootste verhuurder van huurwoningen in Capelle aan den IJssel, begeleidt het ECC energie-ambassadeurs. Dit zijn bewoners die na een korte opleiding huurders in hun directe omgeving voorlichten over het zuinig omgaan met energie in en rondom de woning.
  Met slechts kleine investeringen blijkt soms veel energiebesparing mogelijk.
 5. EnergiecoöperatieZonKracht Capelle is een duurzame coöperatie, opgericht om zonne-energie op te wekken door zonnepanelen te plaatsen op het dak van een in Capelle aan den IJssel gevestigd bedrijf, school of openbaar gebouw. Inwoners uit de regio Capelle aan den IJssel investeren gezamenlijk in de zonnepanelen door lid te worden van de coöperatie.

  Vooral voor bewoners die zelf geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen, bijvoorbeeld huurders, of bewoners met een dak op het noorden is dit een interessante optie. Dit is goed voor het klimaat en het is ook een interessante financiële belegging met een effectief rendement van 4 tot 5 procent per jaar. Meer informatie over Zonkracht Capelle op de website : www.zonkrachtcapelle.nl

 6. Capelle AardgasvrijBinnen het Koersdocument Duurzaam Capelle wordt een mogelijke route beschreven naar een duurzame stad in 2050. Het koersdocument vormt de basis voor uitvoeringsplannen die elke vier jaar worden opgesteld. Deze plannen worden vastgelegd in een Duurzaamheidsagenda. De nieuwe Duurzaamheidsagenda 2019 – 2023 wordt in het eerste kwartaal van 2019 opgesteld.

  Om een duurzame stad te worden in 2050 is een ingrijpende energietransitie noodzakelijk. Een belangrijk onderdeel van deze energietransitie is het afscheid nemen van fossiele brandstoffen zoals aardgas.
  De gemeente Capelle werkt op dit moment samen met een aantal partners waaronder het ECC aan het opstellen van een warmtetransitieplan voor alle wijken van Capelle.

  In dit plan wordt gekeken naar wat per wijk het beste alternatief is voor het gebruik van aardgas.
  De resultaten uit dit plan zullen worden gebruikt voor de gebiedsaanpak om de hele stad aardgasvrij te maken

 7. Disclaimer
  • De Vereniging Energie Collectief Capelle (ECC) bestaat uit vrijwilligers. De leden van de vereniging adviseren bewoners van Capelle aan den IJssel op het gebied van duurzame energie in en rondom eigen woning of bedrijfspand.
  • De adviezen van het Energie Collectief Capelle zijn gebaseerd op actuele, veelal technische, ontwikkelingen, ‘best practices’ en voortschrijdend inzicht. U kunt echter geen professioneel advies verwachten. Wij raden u aan om bij uw besluitvorming professioneel advies van gerenommeerde bedrijven in te winnen en u bij voorkeur door meerdere adviseurs te laten adviseren.
  • De deelnemers van het energiecollectief onderhouden geen commerciële banden met commerciële organisaties, als installateurs of energiebedrijven.
  • In haar adviezen betrekt het ECC geen enkele commerciële ondersteuning van derden. Het ECC ontvangt geen enkel beding een financiële vergoeding van installateurs, leveranciers c.q. overige commerciële partijen.

Advies of meer Informatie?

Email: advies@energiecollectiefcapelle.nl

Copyright 2022 – 2025

Show Buttons
Hide Buttons