Het Energie Collectief Capelle (ECC) is een kennisplatform in Capelle aan den IJssel.
Het collectief bestaat uit vrijwilligers die bewoners in hun eigen omgeving adviseren op het gebied van duurzame energie in en rondom de woning.
De vrijwilligers verzamelen hiertoe wetenswaardigheden en recente ontwikkelingen over toepassingen rondom duurzame energie en maken die zo veel mogelijk kenbaar tijdens buurtbijeenkomsten, met behulp van een maandelijkse nieuwsbrief en via hun eigen website. www.energiecollectiefcapelle.nl

Onze visie, missie, doel

Ons voornaamste doel is de lokale opwekking en afname van duurzame en schone (zonne)energie in Capelle aan den IJssel zo veel mogelijk te bevorderen, dit bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op zoveel mogelijk geschikte (dak)locaties binnen de gemeente.

Gelet op de wetgeving en de aanwezigheid van de eerste maar ook enige grote windmolen, houdt het ECC zich in mindere mate bezig met het bevorderen van opwekking via windenergie

De organisatie is in 2012 spontaan ontstaan toen enkele bewoners van de Heer Halewijnburg, een straat in de wijk Schollevaar, zonnepanelen wensten aan te schaffen. De huidige ECC-organisatie verandert meer en meer naar een vertrouwd informatiepunt in het maatschappelijke beeld van Capelle aan den IJssel.
De huidige organisatie onderhoudt directe contacten met de gemeente Capelle aan den IJssel en met duurzame partners in de directe omgeving van Capelle aan den IJssel.

Contact:

 • mail : info@energiecollectiefcapelle.nl
 • website : www. energiecollectiefcapelle.nl
 • facebook : energiecollectief.capelle
 • twitter : @ECCapelle

Voorgestane Ontwikkeling

De huidige, informele, organisatie-structuur zal op de langere termijn worden omgevormd tot een meer professionele werkvorm, bij voorkeur in de vorm van een coöperatieve vereniging.

Het ECC richt zich vooralsnog op vier doelgroepen:

 • 1. Particuliere eigenaren van woningen. Zij bedruipen zich meestal zelf, zij zijn geholpen met een eenvoudig bouwkundig onderzoek een een aanschaf-advies.
 • 2.Tot op heden is het HUURDERS in Capelle aan den IJssel verboden zonnepanelen op het dak van hun huis te plaatsen. Daarin willen wij graag verandering zien. Ook omdat een plaatsing van zonnecollectoren indruist tegen het algemene beleid van woningbouw-corporaties en particuliere verhuurders.
 • 3.Appartementsgerechtigden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gebouw waarin hun woning is ondergebracht. In de meeste statuten en huishoudelijke reglementen van VvE’s staat nu nog een verbod wijzigingen aan te brengen aan het uiterlijk van het pand. Wij zien mogelijkheden, ondanks deze regels toch zonnepanelen aan te brengen op deze panden.
 • 4.Op panden van gemeentelijke en andere openbare voorzieningen worden tot op heden geen zonnepanelen aangebracht omdat de kosten daarvan als een sluitpost worden gezien. Het ECC vindt dat het gemeentelijk (bouw)beleid moet worden aangepast op meer duurzame voorzieningen

Doorkijk komende jaren

Wij realiseren ons dat een organisatie in opbouw nog vele stappen moet nemen om tot lokale exploitatie van zonne-eneergie te komen. In de komende periode jaar zal allereerst de borging in de Capelse samenleving meer vorm gegeven moeten worden.

Het meest voor de hand ligt de mogelijkheid om een pilot-project te starten in samenwerking met een aantal Capelse VvE’s. Daartoe ontbreekt het niet aan ambities. Op die manier kunnen wij ooit een bindende en richting bepalende factor zijn in een mogelijke gezamenlijke onderneming.
Hierbij geldt wel als vast uitgangspunt dat het ECC binnen de gemeentelijke grenzen van Capelle aan den IJssel willen opereren.

Meerjarenplan

Onze aanpak kent een rustige voortgang. Wij gaan verder met onze projecten en met voorlichting aan bewoners van Capelle aan den IJssel. Daarin past zonne-energie die lokaal wordt opgewekt uitstekend.

Disclaimer

 • De organisatie Energie Collectief Capelle bestaat uit vrijwilligers. De deelnemers van het Collectief adviseren bewoners van Capelle aan den IJssel op het gebied van duurzame energie in en rondom eigen woning of bedrijfspand.
 • De adviezen van het EnergieCollectiefCapelle zijn gebaseerd op ‘best practices’ en voortschrijdend inzicht. U kunt echter geen professioneel advies verwachten. Wij raden u aan om bij uw besluitvorming professioneel advies van gerenomeerde bedrijven in te winnen en u bij voorkeur door meerdere adviseurs te laten adviseren.
 • De deelnemers van het energiecollectief onderhouden geen commerciéle banden met professionele organisaties, als installateurs of energiebedrijven.
 • In haar adviezen betrekt het ECC geen enkele commerciële ondersteuning van derden. Het ECC ontvangt geen enkel beding een financiële vergoeding van installateurs, leveranciers c.q. overige commerciële partijen.

Wilt u meer informatie?

Email: info@energiecollectiefcapelle.nl

Copyright 2018 – 2022