Rekenmodule Zonnepanelen

De deelnemers van het ECC gebruiken een eigen rekenmodel om op grond van de door u zelf aangereikte gegevens en offertes de belangrijkste financiële aspecten van uw aanschaf met u te bespreken.
In dit rekenmodel wordt een vergelijking gemaakt tussen uw investering voor aanschaf van een zonnepanelen-installatie en de mogelijkheid om uw geld als spaargeld op de spaarrekening van uw bank te laten staan.

De berekening betrekt de volgende waarden :

  1. – Het aantal op uw dak te plaatsen panelen;
  2. – Het theoretisch haalbare maximale opgewekte elektrische vermogen van een afzonderlijk paneel;
  3. – De kosten voor aanschaf en plaatsing van de gehele installatie. Dit bedrag is veelal gebaseerd op een aantal ontvangen offertes van installateurs;
  4. – Een aantal technische correctie-factoren, zoals bijvoorbeeld de teruggang van de capaciteit van in de tijd verouderde panelen ;
  5. – De te behalen spaarrente op een spaarrekening;
  6. – De inkomstenbelasting over uw spaartegoed op uw spaarrekening;

Uit dit alles volgt een prognose van kosten en opbrengsten van uw nieuw te installeren zonne-syteem, dit uitgezet over een komende periode van 20 jaar.

Disclaimer

De met behulp van dit rekenmodel berekende resultaten tonen slechts een indicatie van de besparingen / opbrengsten over de komende jaren>model

Show Buttons
Hide Buttons