De kracht van zonne – energie

Zonne-energie biedt toekomst

Het aantal bewoners van onze planeet neemt toe. Ook stijgt de welvaart per bewoner, en daarmee het aantal apparaten en bijhorend energieverbruik. Denk bijvoorbeeld aan breedbeeld tv’s, koelkasten en elektrische auto’s. De vraag naar alle vormen van energie (olie, gas, kolen, elektriciteit) neemt dan ook toe. Elektriciteit speelt hierbij een grote en groeiende rol. Er is dus een zonnige toekomst voor elektrische zonne-energie, de vorm van zonne-energie waarvoor 1miljoenzonnepanelen zich voor inzet.

Onuitputtelijke energie

We gebruiken steeds meer elektriciteit, terwijl de fossiele brandstoffen een keer opraken. De voorraad fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas, steenkool, is eindig. Deze voorraden gaan misschien nog 20 of 40 jaar mee, en misschien zelfs wel langer, afhankelijk van verbruik en de ontdekking van nieuwe voorraden. Maar ooit is het op,
het is daarom belangrijk om tijdig alternatieven te vinden en introduceren, om de gigantische omslag van de huidige energiebronnen naar de nieuwe in goede banen te leiden. Elektriciteit is eenvoudig toepasbaar en gelukkig niet beperkt door beperkte aardse voorraden. Duurzame technieken die elektriciteit opwekken, zoals bijvoorbeeld zonne- en windenergie, lijken veelbelovend en ontwikkelen zich razendsnel.

Energieprijzen

De prijs van energie verschilt van dag tot dag, maar de stijgende lijn is in de loop der jaren duidelijk zichtbaar geworden. Zo zijn elektriciteitsprijzen voor particulieren sinds 2003 meer dan 60% toegenomen. Dit kan nog versnellen door de combinatie van een toenemende vraag en het opraken van fossiele voorraden. In de (nabije) toekomst zullen we naar verwachting dan ook een groter deel van onze inkomsten aan energie besteden.

Is er genoeg zonne-energie?

Zonne-energie is een aantrekkelijke duurzame energiebron, vaak zelfs zonder subsidie of de verwachte toekomstige extra prijsstijgingen van elektriciteit. Ook is er meer dan voldoende, zo valt in 6 uur alleen al in de woestijnen meer zonne-energie dan het totale wereldwijde energieverbruik van een heel jaar. Ook in de Benelux gaat het prima, daar ontvangen we honderd keer meer zonne-energie dan de totale energie die we verbruiken. Om bijvoorbeeld heel Nederland van stroom te voorzien is een zonnepanelen gebied even groot als de Flevopolder genoeg. Nu schijnt de zon niet altijd, dus zullen we ook andere energiebronnen moeten hebben. Ook wordt er hard gewerkt aan steeds betere manieren om elektriciteit slim op te slaan. Een zonnige toekomst dus.

Subsidie raakt wel op…….

Zonnepaneel systemen worden alsmaar beter en goedkoper. Nu hebben nieuwe technologieën die bijdragen aan onze wereld soms een steuntje in de rug nodig om zichzelf te bewijzen en breed geaccepteerd te worden. Het subsidiesysteem (SDE) van Nederland is complex en werkt het soms zelfs tegen. Daarom laten wij subsidie in onze adviezen links liggen. Neem je beslissing zonder subsidie en beschouw het als een bonus mocht je het toch toegewezen krijgen. Naast de landelijke overheidssubsidie zijn er overigens vaak ook regionale subsidie-regelingen per provincie of gemeente.

Het principe van zonnepanelen

Met zonne-energie wordt tegenwoordig meestal bedoeld de energie die mensen zelf met hun technologie opwekken direct vanuit van zonnestraling. Dit gebeurt op dit moment in Nederland vooral op twee manieren:

• De meest gebruikte toepassing is door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd). Die zetten het licht direct om in elektriciteit: zonnestroom.

•Een andere manier om gebruik te maken van zonlicht is thermische zonne-energie waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte. Dit gebeurt door zonneboilers (oftewel zonnecollectoren).
De term zonnepanelen wordt voor beide methodes wel gebruikt en is dus niet geheel eenduidig.

Het grote probleem bij het praktisch gebruik van deze energie is dat de zonneconstante, de (maximale) hoeveelheid energie die per vierkante meter per tijdseenheid op het oppervlak valt, niet erg groot is. (ca 1367 Watt per vierkante meter in de bovenste lagen van de atmosfeer; op de grond minder, afhankelijk van de dikte van de tussenliggende laag lucht, de hoek waaronder de zon de aarde treft, de afstand tussen de aarde en de zon die met de seizoenen iets verandert, en vooral ook het voorkomen van wolken.)

Daarom moet de energie over een vrij groot oppervlak ‘geoogst’ worden om economisch rendabel te worden. Het woord oogsten is hier zeker van toepassing, omdat de landbouw al eeuwen niets anders doet dan zonne-energie oogsten in biochemisch gebonden vorm, zoals zetmeel in granen of aardappelen.

Waar moet u op letten bij de aanschaf van zonnepanelen?

Om een offerte voor zonnepanelen aan te vragen dienen vooraf de volgende gegevens bekend te zijn of nader onderzocht te worden:

 • 1. Is de ligging en de helling van het dak de beste keuze. Beste keuze een zuidelijk dak ongeveer 45 graden. 
 • 2. Controleer de beschikbare oppervlakte (afmetingen) van het dakvlak waarop de zonnepanelen moeten liggen. Maak foto’s voor de installateur. 
 • 3. Bepaal uw jaarlijkse elektriciteitsverbruik. De som van de zonnepanelen wordt uitgedrukt in Watt piek. Het effectieve gedeelte is ongeveer 85% van dit getal. (voorbeeld: jaarlijks energie verbruik 3.000 kWh. 15 zonnepanelen á 240 Wp = 3.600 Wp. Effectief 3.060 kWh.) Neem niet meer dan uw jaarlijkse verbruik. Verwacht u spoedig minder te gaan gebruiken hou daar dan rekening mee. Het is wel mogelijk een grotere hoeveelheid aan het net terug te leveren maar dat brengt u nauwelijks iets op. 
 • 4. Bepaal de plaats van uw omvormer(s). Hou er rekening mee dat dit elektrische apparaat geluid kan maken. 
 • 5. Geef aan of uw esthetische eisen stelt aan uw zonnepanelen. Brut aluminium is het goedkoopste maar er zijn ook uitvoeringen met gemoffelde (gekleurde) profielen. 
 • 6. Als u dat wenst kan een zogeheten data-logger worden meegeleverd (optie). Daarmee kunt u zelf de resultaten van uw zonnepanelen op de computer controleren en bijhouden. De omvormer moet dan wel een zogehten ” blue tooth verbinding” hebben. 
 • 7. Bespreek het kabel tracé. U weet daardoor welke bouwkundige voorzieningen eventueel genomen moeten worden. 
 • 8. Laat in de meterkast altijd een aparte groep maken die aansluit in de groepenkast met een werk schakelaar. (werk schakelaar is verplicht). Een goede installateur zal altijd vragen of hij in uw meterkast mag kijken. 

Keuze installateur

Kies altijd voor tenminste twee of drie installateurs die een prijsopgave maken. Het collectief heeft adressen beschikbaar van betrouwbare installateurs. Aanmelden bij het collectief leidt bovendien tot additionele (groeps-) kortingen. Wij maken dan een groepsplanning.

Op uw offerte moet u altijd kunnen lezen:

 • 1. een beschrijving van uw PV installatie d.w.z.
  • a. fabricaat en eigenschappen van de zonnepanelen
  • b. het geproduceerde vermogen in Wp van de zonnepanelen
  • c. fabricaat en eigenschappen van de omvormer
  • d. de opbrengst (effectief vermogen) in kWh na de omvormer
  • e. de wijze van bevestiging van de zonnepanelen / de plaats van de omvormer
  • f. soort bekabeling en connectoren – de aarding van de installatie
  • g. wel of geen data logger

  Van bovenstaande worden vaak folders afgegeven die verondersteld worden grondig te zijn gelezen.

  Voorts dient op uw offerte te staan:

   

 • 2. levertijd (en doorlooptijd) van de montage en de in bedrijf stelling
 • 3. kwaliteit van de geleverde materialen en de uitvoering (materialen staan vaak in de bovengenoemde folders)
 • 4. de prijzen van de verschillende onderdelen. INCLUSIEF b.t.w.
  • a. zonnepanelen
  • b. omvormer
  • c. installatiemateriaal
  • d. arbeid
  • e. alle overige bestellingen.
 • 5. garanties op alle hardware
 • 6. garanties op de uitvoering en het goed functioneren
 • 7. betalingsvoorwaarden (aanvaardt geen voorschot betaling) en de termijn na oplevering
 • 8. belangrijk is te controleren of elektrische onderdelen van uw installatie voldoen aan wettelijke eisen (NEN 1010) en of onderdelen CE goedgekeurd zijn. Verder zijn er nog meer kwaliteitsnormen, bv de Duitse norm TüV-ID die wereldwijd aanvaard wordt.

Keuze voor een aantal Leveranciers :

Het collectief werkt geheel belangeloos. Wij bieden u aan, als u dat wil, bij onderstaande bedrijven voor u een offerte te vragen. Naarmate het getal van aanvragers oploopt, zal evenredig een extra korting worden afgegeven en anders afgedwongen. U weet daarna de mogelijkheden voor uw huis en beslist pas als een offerte u bevalt. Op die manier kunnen wij een groep vormen die gereed is als in januari de nieuwe subsidie regeling en bedragen bekend zijn die daarna meteen met een geldige offerte aangevraagd kan worden.

De voorgestelde bedrijven zijn:

Van deze bovengenoemde bedrijven is recent (11/2012) een pro forma offerte ontvangen die wel voldoet aan eisen zoals hierbovengenoemd. De zonnepanelen voldoen bij allen aan de hoogste eisen, de omvormers worden bepaald door de installatie zelf.

Als u iets voelt voor dit aanbod, zendt mij dan het opgenomen elektrische vermogen wat op de jaarrekening van 2011 / 2012 staat vermeld of stuur een kopie daarvan naar dit email adres. Verder is het noodzakelijk dat u uw exacte adres weet om op Google earth te kunnen kijken naar uw dak. Als daaraan iets veranderd is, hoop ik dat u dat vermeld.

n.b.

Als u van plan bent zonnepanelen aan te brengen op uw dak, zijn er extra voorzieningen nodig nadat de dakbedekking is goedgekeurd en voldoende beschermd. In de Nederlandse energie wetgeving staat dat alleen een erkende installateur dit soort werk mag uitvoeren. Een tweede probleem is dat bij een verkeerde aansluiting (verwisselen plus en min) er een ferme ontploffing kan ontstaan.

Als u nog meer wil weten, stuur ons dan een bericht. Desgewenst kunnen wij u verwijzen naar interessante websites. Als u niet tevreden bent over deze informatie, hopen wij dat u ons dat meldt.