Zonnecollectoren

Nederlands zonlicht is prima geschikt om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Stroom uit zonlicht is duurzaam, omdat bij de productie van elektriciteit geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen. En de prijs is steeds minder een drempel: de prijzen dalen en er is landelijke subsidie sinds juli 2012!

Zonnepanelen voorzien op een duurzame manier in een deel van de stroombehoefte van uw huishouden.
Zonlicht is onuitputtelijk; verder veroorzaakt elektriciteitproductie met zonnepanelen geen uitstoot van broeikasgassen.

Zonnestroom concurreert steeds beter met netstroom want de kosten voor zonnepanelen dalen.

Wilt u nagaan of het mogelijk is om zonnepanelen op uw woning te plaatsen, en wat de geschatte kosten en baten zouden zijn?

Show Buttons
Hide Buttons