Contact

image_pdfimage_print

Voor vragen van algemene aard of voor nadere kennismaking als mogelijke deelnemer aan het energiecollectief kunt u contact met ons opnemen.Deelnemers worden geacht woonachtig te zijn in Capelle aan den IJssel en nemen allen deel op vrijwillige basis.

  Wat u moet weten……

  • De door het ECC verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst. De door het ECC verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Het ECC alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie op onze website www.energiecolectiefcapelle.nl aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van vrijwilligers van het ECC, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit document.
  • Bij de berekeningen in onze advisering zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt. Het ECC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in dit document. Het is niet toegestaan om de informatie over te dragen, te verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

  email: info@energiecollectiefcapelle.nl

  twitter: @ECCapelle 

  facebook : Energie Collectief Capelle

  redactie

  Het EnergieCollectiefCapelle (ECC) adviseert inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel over de toepassing van duurzame energie in en rondom de woning. Het collectief bestaat uit vrijwilligers woonachtig in de diverse wijken van Capelle aan den IJssel.

  Show Buttons
  Hide Buttons