Contact

U kunt zich hier schriftelijk aanmelden als lid van de vereniging!

Aanmelden als lid

In MS WORD

Formulier ledenadministratie ECC 2022

In PDF

Formulier ledenadministratie ECC 2202

Goed om te weten….

 1. De vereniging ECC accepteert alleen natuurlijke personen als leden.
 2. Het lidmaatschap staat open voor inwoners van Capelle aan den IJssel van zestien (16) jaar en ouder. Over toelating van anderen beslist het bestuur.
 3. Iemand kan als lid worden toegelaten door een verzoek in te dienen bij het bestuur. Het bestuur zal een besluit nemen over de toelating.
 4. Als het bestuur de toelating weigert, kan de algemene ledenvergadering een beslissing nemen over de toelating, waarbij een lid alsnog toegelaten kan worden.
 5. De leden van een vereniging zijn de personen die de doelstelling van de vereniging erkennen en meewerken aan de activiteiten die voortkomen uit de
  vereniging en door het bestuur dan wel de algemene ledenvergadering zijn toegelaten.
 6. Leden betalen jaarlijks een symbolische contributie van één euro (€ 1,00).
 7. Er wordt door het bestuur (in casu de secretaris) een ledenregister bijgehouden. De betreffende gegevens zijn vertrouwelijk.
 8. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
 9. Onze bankrekening is NL 94 RABO 0197 7726 33

Disclaimer…..

 • De door het ECC verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst. De door het ECC verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Het ECC alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie op onze website www.energiecolectiefcapelle.nl aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

  De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van vrijwilligers van het ECC, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit document.

 • Bij alle berekeningen in onze advisering zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

  U bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt. Het ECC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in dit document.

  Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande melding aan het ECC de aan u verstrekte informatie over te dragen, te verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

email: bestuur@energiecollectiefcapelle.nl

Show Buttons
Hide Buttons