Op weg naar de toekomst….

image_pdfimage_print

Introductie

De vereniging Energie Collectief Capelle aan den IJssel (ECC) staat voor verantwoord omgaan met energie. Wij zijn een bewonerscollectief en met onze deelnemers willen wij projecten realiseren met als doel om het gebruik van duurzame energie te bevorderen in de directe woonomgeving van inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel.

De daadkracht, ondersteuning en expertise zoeken wij bij de inwoners en bedrijven in de gemeente Capelle aan den IJssel, middels haalbare en geaccepteerd oplossingen. In al haar bijdragen blijft het collectief zelfstandig en onafhankelijk.

Het bestuur beoogt richting te geven aan initiatieven en activiteiten door leden van het ECC voor de jaren 2022-2024. Het is bedoeld als interne notitie/discussiestuk om ECC-leden een interne leidraad te bieden om toekomstige duurzame ontwikkelingen in de Capelse samenleving te beschouwen vanuit een objectief, positief kritisch en maatschappelijk betrokken perspectief.

Toegevoegde waarde
Het ECC maakt zich maatschappelijk verdienstelijk door – lokaal – kwalitatief hoogwaardige adviesdiensten te leveren op het gebied van energie en milieu. Binnen het kader van de doelstelling van het ECC worden deze adviesdiensten op een welhaast professionele wijze aangeboden en uitgevoerd, doelgericht, vakkundig, effectief en efficiënt. Dit zijn de onderscheidende factoren ten opzichte van gelijkgerichte instellingen en ondernemingen in de regio Capelle aan den IJssel.

Het ECC voert een proactief beleid om haar onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij het uitvoeren van adviesdiensten te kunnen waarborgen. Toetsing van eigen organisatie en leden op dit aspect vormt een aanspreekbaar onderdeel van de eigen advisering.

Het ECC levert kostenloos haar diensten aan Capelse inwoners met een positief onderscheidende prestatie/kwaliteit verhouding. Door voortdurende verbetering van de geboden kwaliteit wordt een lange-termijn vertrouwensrelatie nagestreefd met zowel individuele inwoners als gemeentelijke en politieke organisaties en instellingen in Capelle aan den IJssel.

ECC-leden
ECC-leden dragen binnen ons platform een eigen verantwoordelijkheid voor bijdragen aan de ontwikkeling van het ECC. Zij krijgen hierbij gelegenheid voor vakinhoudelijke specialisatie en persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.

Samenwerking
Samenwerking met gemeente en andere partijen wordt nagestreefd waar dat nuttig en mogelijk is vanuit de visie van ECC. Dat wordt beoogd door een zelfstandige en onafhankelijke ECC rol aan te nemen en door een positief kritische opstelling voor het nastreven van de doelstellingen van zowel ECC als die andere partijen.

Een leidende rol in beleid en activiteiten om de Capelse energietransitie te bewerkstelligen, zien wij in eerste instantie weggelegd voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Daarnaast streeft ECC om zelfstandig en proactief haar diensten aan te bieden om bewoners te helpen in bewustwording en om weloverwogen keuzes te maken in energiebesparing en verduurzaming. Dit doet ECC met kennis van zaken.

Aandachtsgebieden ECC 2021-2023

 • Duurzaam Wonen
  Het Energie Collectief Capelle ondersteunt particuliere eigenaren van eengezinswoningen bij het verduurzamen van hun woning. Dat doet het ECC door middel van een buurtgerichte aanpak waarbij adviezen worden afgestemd op de woningen in die buurt. Er wordt advies gegeven over woning isolatie voor vloer, gevel en dak. Ook de mogelijkheden voor zonnepanelen, woningventilatie en een warmtepomp worden besproken. Zo wordt energie bespaard hetgeen scheelt in de maandelijkse financiële lasten en het wooncomfort gaat er op vooruit. De bewoners worden tevens ondersteund in het aanvragen van offertes en tijdens de uitvoering van de opdracht.
 • Duurzame VvE’s
  De gemeente Capelle aan den IJssel is in nauwe samenwerking met het ECC en een aantal betrokken VvE’s
  al geruime tijd bezig om deze te ondersteunen bij hun wens om te verduurzamen. Er zijn bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd, om VvE’s te helpen bij het energiezuiniger en toekomstbestendiger maken van het pand.
  Duurzaamheid vergt voor de VvE’s een ‘eigen’ aanpak, omdat er bij VvE’s vaak sprake is van een bijzondere situatie. Het ECC gaat als onafhankelijke partij individuele gesprekken met besturen van VvE’s aan en verzorgt waar nodig presentaties voor het bestuur en de algemene ledenvergadering (ALV). Als het gaat om offertes-aanvragen voor duurzame maatregelen zullen de VvE-leden het eerst binnen hun ALV eens moeten worden over de investeringen en de maatregelen.
 • Duurzame scholen
  In navolging van landelijk beleid onderhoudt het ECC contact met besturen van Capelse (basis)scholen met initiatieven en maatregelen om schoolgebouwen te verduurzamen en een gezond leerklimaat voor leerlingen en docenten te bevorderen.
 • Energieambassadeurs
  In samenwerking met Havensteder, de grootste verhuurder van huurwoningen in Capelle aan den IJssel, begeleidt het ECC energieambassadeurs. Dit zijn bewoners die na een korte opleiding huurders in hun directe omgeving voorlichten over het zuinig omgaan met energie in en rondom de woning. Met slechts kleine investeringen blijkt soms veel energiebesparing mogelijk.
 • Energiecoöperatie
  ZonKracht Capelle is een duurzame coöperatie die opgericht is om zonne-energie op te wekken door zonnepanelen te plaatsen op een dak van een bedrijf, school of openbaar gebouw. Inwoners uit de regio Capelle aan den IJssel investeren gezamenlijk in de zonnepanelen door lid te worden van de coöperatie.
  Vooral voor bewoners die zelf geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen, bijvoorbeeld huurders, of bewoners met een dak op het noorden is dit een interessante optie. Dit is goed voor het klimaat en het is ook een interessante fi nanciële belegging met een effectief rendement van 4 tot 5 procent per jaar. Meer informatie over Zonkracht Capelle is te vinden op: www.zonkrachtcapelle.nl.
 • Capelle Aardgasvrij
  Binnen het Koersdocument Duurzaam Capelle wordt een mogelijke route beschreven naar een duurzame stad in 2050.
  Het koersdocument vormt de basis voor uitvoeringsplannen die elke vier jaar worden opgesteld. Deze plannen worden vastgelegd in een Duurzaamheidsagenda.
  Om een duurzame stad te worden in 2050 is een ingrijpende energietransitie noodzakelijk. Een belangrijk onderdeel van deze energietransitie is het afscheid nemen van fossiele brandstoffen zoals aardgas.
 • De gemeente Capelle werkt op dit moment samen met een aantal partners waaronder het ECC aan het opstellen van een warmtetransitieplan voor alle wijken van Capelle. In dit plan wordt gekeken naar wat per wijk het beste alternatief is voor het gebruik van aardgas. De resultaten uit dit plan zullen worden gebruikt voor de gebiedsaanpak om de hele stad Capelle aan den IJssel op termijn aardgasvrij te maken.

(ECC 2022)

Show Buttons
Hide Buttons