Voortgangsrapportage Energiecoach – project

Voortgangsrapportage Energiecoach – project dd 1.11.2019

 • 1. Doel
  Het doel van het project is om voor eind 2020 200 bewoners in Capelle aan den IJssel door een energiecoach te adviseren over energiebesparing. Het streven is, dat 50% van de bewoners huurders bij Havensteder zijn.
 • 2. Energiecoaches
  15 coaches hebben de opleiding op 17 juli 2019 afgerond. Daarna hebben 11 coaches in het 3e kwartaal 35 huisbezoeken gedaan (in oktober 27). De coaches zijn lid geworden van het Energie Collectief Capelle. Op 28 augustus hebben 9 coaches een kennismakingsbijeenkomst gehad met het ECC (6 waren al lid). Iedere laatste woensdagavond van de maand worden zij uitgenodigd voor de ECC-bijeenkomst.

  In de week van de duurzaamheid hebben de energiecoaches van maandag tot en met zaterdag van 10 – 16 uur in het energiecafé voorlichting gegeven. Op 5 november is er een terugkomdag voor de coaches in het energiecafé.

 • 3. Advies aan bewoners

  3.1 Aanmelding bewoners
  De werving van bewoners in de Purmerhoek is gestart met een inlegvel over de energiecoach in de gebruikershandleiding van Era Flats en via een oproep op het screen in de hal. Tot nu toe heeft dat niet tot aanmeldingen geleid. Daarop is besloten om via huis aan huis bezoek door de energiecoach de bewoners van de opgeleverde woningen te vragen of zij advies willen. In juni leverde dat 11, in augustus 6 en in oktober 6 in het totaal 23 aanmeldingen op van 126 woningen (ofwel 18%). Later hebben 8 bewoners geannuleerd, waardoor 12% over blijft voor advies.

  De verwachting voor de 504 woningen is dus 60 aanmeldingen tot eind 2020. Het plan is om ook de 383 woningen van de Beemsterhoek in het eerste kwartaal van 2020 te doen (eerder kan niet vanwege onderbezetting en vakantie secretariaat). Via persoonlijke benadering door de coach zijn nog 3 huurders aangemeld.
  In de week van de Duurzaamheid hebben zich op maandag tijdens de informatieavond 6 bewoners aangemeld.

  Daarnaast heeft de werving via de media (Duurzaam Capelle, IJssel&Lekstreek, AD en de Meerpaal, radio Capelle, radio Rijnmond en Hart voor de hoeken) geleid tot ca. 20 aanmeldingen. Tijdens de buurtactie in Schollevaar hebben 6 bewoners zich aangemeld.

  Eind oktober hebben zich 59 bewoners aangemeld, waarvan 27 huurders. Bewoners worden na het huisbezoek gevraagd om ook mee te werven door de flyer uit te delen of in de hal op te hangen. De actieve werving is een succes en zal in 2020 weer opgepakt worden.

 • 3.2 Voortgang huisbezoeken
  Het is de bedoeling, dat een bewoner 3 bezoeken krijgt (het eerste over de nota en de verwarming, het tweede over het elektriciteitsverbruik en het derde over het rapport), tenzij de bewoner het na 1 of 2 bezoeken genoeg vindt. 50 huisbezoeken zijn uitgevoerd door de coaches (zie tabel). 15 keer liep een coach mee met een ervaren coach. Gemiddeld zijn 6 tot 8 coaches actief met huisbezoeken, waarbij de frequentie oploopt van 1 a 2 bezoeken per maand per coach in het 2e kwartaal naar 3 bezoeken in oktober (in de laatste week deden 5 coaches 8 bezoeken).

  juni Juli augustus september oktober Totaal
  coaches 1 7 7 6 8 12
  Bezoeken 3 17 11 7 27 65

  De stand van zaken van de aanmeldingen in het rapportagesysteem per 1.11.2019 is weergegeven in de tabel. De gemiddelde besparing door de verstuurde adviezen is €209,-

  aangemeld geannuleerd ingepland reserve verstuurd Totaal
  11 10 15 3 20 59

  De voortgang loopt goed. Wel verdient het maken en versturen van het rapport door de energiecoach na ieder huisbezoek aandacht.
 • 4. Opleiding coaches
  Na de succesvolle opleiding van de 15 coaches is gemiddeld de helft actief met ca. 2 bezoeken per maand in oktober, ofwel ca. 10 bewoners per maand. Dat betekent als er niet meer coaches bijkomen, dat er bij gelijkblijvende maximale inzet 120 bewoners volgend jaar geadviseerd kunnen worden. Met de 34 voor dit jaar wordt dat 150. Daarom is een extra opleiding van coaches gewenst in het eerste kwartaal volgend jaar. Er hebben zich al 5 deelnemers voor de opleiding aangemeld. Anders is een herziening van de doelstelling nodig.
 • 5. Secretariaat Energiecoaches

  Het secretariaat is in de korte tijd al 3x verhuisd. Dat is storend voor de vrijwilligers en het secretariaat. Per 1 november zit de projectcoördinator in het Energie café. Dat lijkt een goede centrale plaats voor de vrijwilligers.
  Hopelijk kan ze daar tot eind volgend jaar blijven. Voor de voortgang is het gewenst dat het secretariaat 5 dagen per week bezet is.

 • 6. Conclusie

  Het energiecoach project loopt goed. De doelstelling om 200 bewoners te adviseren (waarvan 100 huurders) is haalbaar, mits aan een aantal voorwaarden kan worden voldaan:

  1. De huurders geworven worden via huis aan huis acties
  2. Extra opleiding van energiecoaches in het eerste kwartaal van 2020
  3. Het secretariaat 5 dagen a 5 uur per week open is.

Over redactie 428 Artikelen
Het EnergieCollectiefCapelle (ECC) adviseert inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel over de toepassing van duurzame energie in en rondom de woning. Het collectief bestaat uit vrijwilligers woonachtig in de diverse wijken van Capelle aan den IJssel.