Veel interesse voor energiebesparing tijdens bijeenkomst Amerikaanse- en Scandinavische buurt

Een week na de succesvolle informatiebijeenkomst in de Molenbuurt was de Scandinavische en Amerikaansebuurt aan de beurt. Ongeveer 35 bewoners bezochten de bijeenkomst in de OBS Ontdekrijk op maandag 18 september. De buurtbewoners toonden volop interesse in de presentaties van de Woonwijzerwinkel over o.a. isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en groene daken.

Arne Beijer en Elbert Raadsen, beiden vrijwilligers van het ECC en woonachtig in de buurt, lieten de bezoekers zien dat het heel goed mogelijk is om het gas- en elektraverbruik tot een minimum te beperken.

Na de presentaties en de persoonlijke adviezen van de vrijwilliggers van het ECC hebben veel van de aanwezigen ingetekend voor een energiescan of een aanvraag gedaan voor een offerte met energiebesparende maatregelen.