Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023

Geacht ECC-lid,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van ECC, welke gehouden wordt op donderdagavond 23 november a.s.

Locatie: Huis van de wijk Oostgaarde, inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.

In de bijlagen vindt u: de Agenda(B1), het concept verslag van de ALV gehouden op 17 april 2023 (B2), het geactualiseerde concept Beleidsplan (B3), het Projectplan (B4) en de concept Begroting 2024 (B5).

De presentatie ‘Toekomstige warmteoplossingen’ zal worden verzorgd door ons lid Ger Keuzenkamp.                                                                                                        

In verband met onze planning zouden wij het zeer op prijs stellen als u (voor zover u dat nog niet hebt gedaan) wilt aangeven of u

  1. Van plan bent te komen
  2. Waarschijnlijk/mogelijk komt
  3. Niet komt.

Mocht dit bericht aanleiding geven tot vragen of opmerkingen, dan vernemen wij die graag. Desgewenst kunt u ook alvast punten voor de rondvraag aan ons toezenden.

Namens het bestuur,

Arne Beijer, secretaris

Show Buttons
Hide Buttons