EnergieCollectief Capelle (ECC)

Vereniging Energiecollectief Capelle

Duurzame Energie

Subsidieregelingen 2022

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

In 2022 is er € 228 miljoen budget beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluitingen op een warmtenet. Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is er in 2022, 30 miljoen budget beschikbaar. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. De ISDE-subsidie loopt door tot 2030.

Controleer eerst voor welke maatregelen u subsidie kunt aanvragen. Dit verschilt per doelgroep. Woningeigenaren, zakelijke bedrijven (VvE’s) en Fabrikanten, importeurs, leveranciers, bouwbedrijven en installatiebedrijven van isolatiematerialen, warmtepompen en zonneboilers.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)

Klik op deze link voor meer informatie over de ISDE-subsidieregeling 2022 voor onder andere :

  • Voorwaarden per maatregel
  • Stappenplan
  • Bereken uw subsidie
  • Aanvragen
  • Na uw aanvraag

Veel gestelde vragen

Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf of wordt deze uw hoofdverblijf direct na renovatie? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een investering in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en met 5 typen isolatiemaatregelen.

Woningeigenaren hebben recht op de hogere subsidiebedragen als de warmtepomp, zonneboiler en/of de isolatiemaatregel na 31 december 2021 is geïnstalleerd of aangebracht. Bekijk alle wijzigingen in 2022.

Oriënteren
Weet u nog niet weet welke maatregelen u kunt gaan toepassen? Verken uw mogelijkheden dan eerst op www.verbeterjehuis.nl. Of laat u adviseren door uw uitvoerder(s) en kijk of uw gemeente een energieloket heeft. Mogelijk kunnen zij u adviseren met het maken van keuzes. Wilt u een maatwerkadviesrapport, ga dan aan de slag met een energieadviseur via Centraal register techniek.

Voorwaarden per maatregel
Dit zijn de maatregelen die u kunt nemen. Bekijk de voorwaarden per maatregel.

  • Aansluiting op een warmtenet
  • Isolatiemaatregelen
  • Warmtepomp
  • Zonneboiler
  • Stappenplan

Wilt u goed voorbereid zijn op het indienen van uw subsidieaanvraag? Doorloop dan eerst het stappenplan. U leest in een aantal eenvoudige stappen wat u moet doen, zodat u de aanvraag goed kunt afronden. Zo gaan we in Stap 5 verder in op wat u mee moet sturen om in aanmerking te komen voor ISDE.

Aanvragen
Kent u de mogelijkheden en de voorwaarden per maatregel? Heeft u alle benodigde documenten paraat? Voor uw aanvraag heeft u de DigiD-app nodig óf DigiD met sms-controle. Heeft u die nog niet? Zorg dan dat u een van beide regelt.

Na uw aanvraag
Wanneer u uw aanvraag heeft ingediend, nemen wij deze in behandeling. Na verzending van uw aanvraagformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging met een referentienummer. Gebruik dit referentienummer bij correspondentie over uw aanvraag.

In eLoket is de belangrijkste correspondentie digitaal beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing op uw aanvraag of een verzoek om aanvullende gegevens.

Om de correspondentie te bekijken opent u ‘Mijn aanvragen’ of klikt u op de betreffende aanvraag. Voorlopig wordt de correspondentie ook via de post verzonden. In de toekomst hopen we volledig over te gaan op digitale correspondentie.

Men doet hun best uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Lukt dat niet, dan ontvangt u na ongeveer 7 weken een brief waarin staat dat de afhandeltermijn verlengd wordt. Op dit moment kan het afhandelen van een aanvraag langer duren.

Naar uw aanvraag

Keuren wij uw aanvraag goed, dan krijgt u een beslissing per post. Hierin staat welk bedrag u krijgt. De uitvoeringsdatum – ook wel installatiedatum – is leidend bij de bepaling van het subsidiebedrag. Het verhoogde subsidiebedrag geldt als u de installatie heeft laten uitvoeren na 31 december 2021.

U ontvangt de subsidie maximaal 1 week na de beslissing.

Wijzigingen
Het kan zijn dat u een aanvraag heeft gedaan en dat daarna iets wijzigt. Bijvoorbeeld uw e-mailadres of bankrekeningnummer. Geef dit soort veranderingen zo snel mogelijk door. Neem contact met ons op.

Meer informatie

Website Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De vereniging EnergieCollectiefCapelle (ECC) adviseert inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel over de toepassing van duurzame energie in en rondom de (eigen) woning. De leden van de vereniging zijn actief in alle wijken van Capelle aan den IJssel.
Show Buttons
Hide Buttons