Stappenplan Aanschaf (ECC)

image_pdfimage_print

Introductie

De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie zijn nemen steeds meer een plaats in in ons dagelijkse leven.
Dankzij het goedkoper worden van de technologie en een aantal financiële voordelen zoals BTW – aftrek voor aanschaf en plaatsing komen zonnepanelen steeds verder in het bereik van huiseigenaren.
Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich geheel vrijblijvend als deelnemer aansluiten bij het EnergieCollectiefCapelle (ECC) in Capelle aan den IJssel .

zonnerendement
Het Energie Collectief Capelle wilt u graag individueel helpen bij uw keuze en beslissing.
Bij meerdere kandidaten tegelijk kan door een gezamenlijke aanschaf een substantiële korting worden bedongen. In beide gevallen gaan we graag samen met u aan de slag. Wij hebben daartoe een stappenplan ontwikkeld. Het plan kent 5 stappen. Iedere stap is in uw eigen tempo te doorlopen.

Eerste stap.

U bevestigt uw voornemen, treedt geheel gratis toe als deelnemer van de ECC en laat ons uw adres weten. Daarna bepalen wij aan de hand van zonatlas én door digitale opmeting hoeveel zonnepanelen op uw dak geplaatst kunnen worden. Ieder krijgt deze informatie individueel per mail. Bij dit mailtje blijven de mogelijke participanten anoniem.

Tweede stap.

Al bij de eerste stap kunnen wij zien of we te maken hebben met een schuin of met een plat dak.
a. Schuin dak – meestal kan de extra last van 20 kg/M² gemakkelijk op uw dak geplaatst worden
b. Plat dak – de extra belasting zal dan ongeveer 50 kg/M² bedragen. Wij bekijken of dit verantwoord is. Ook moet bepaald worden of de dakbedekking niet te oud is om zonnepanelen te plaatsen. Daartoe zullen wij uw huis bezoeken en de situatie waarnemen.
c. In geval van twijfel komen wij altijd u thuis bezoeken voor overleg. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Derde stap.

Nu ontstaat voor u de vraag of het zinvol is om in uw situatie zonnepanelen aan te schaffen.
In onze reactie vindt u een voorbeeld van een berekening waaruit blijkt:

a. Wat de begrote kostprijs van uw installatie is ;
b. Wat de terugverdientijd is ;
c. Wat voor u het uiteindelijke voordeel is ;
d. Wat de winst uitgedrukt in minder CO² is als u dat wil weten.

Daartoe verzoeken wij om uw laatste jaarafrekening van uw leverancier in te zien. Wij berekenen over-eenkomstig de prognose van AgentschapNL. Deze gaat uit van een jaarlijkse stijging van de energiekosten met 5%. Als u een lineaire prognose wil (energie kosten blijven gelijk) dan moet u daarom vragen.

Vierde stap.

Er zijn verschillende typen zonnepanelen, omvormers en installatie methoden. Wij gaan uit van de meest optimale mogelijkheid. Ook kijken wij of uw plan past binnen de wettelijke mogelijkheden en binnen de energiewetgeving zoals die op het betreffende moment gelden. Ons advies in het voortraject is nu compleet.

Pas daarna beslist u. U kunt in volle vrijheid kiezen uit:
a. U kiest voor deelname in een groep . Wij stellen voor dat u zo spoedig mogelijk bericht;
b. U gaat zelfstandig verder ;
c. U kiest voor een later tijdstip om een zonne-installatie aan te schaffen

Vijfde stap.

• A. De groep gaat verder. U wordt digitaal voorgesteld aan de andere participanten. Als u anoniem wil blijven vermelden wij uw naam of adres niet, wel alleen de straat of wijk. Het ECC stelt een aantal betrouwbare installateurs voor. Wij richten ons in het bijzonder op installateurs in de directe omgeving van Capelle aan den IJssel. U kunt uiteraard ook een of meerdere andere installateur(s) voorstellen, (binnen een straal van 50 km vanaf Capelle aan den IJssel ). De groep vraagt een offerte aan bij deze installateurs.

• B. Het individu gaat verder, wij begeleiden het verdere proces, als u dat wil.

Zesde stap.
U ontvangt per deelnemer een offerte. Wij zetten de hoofdzaken van deze offerte in een overzicht.

Daarmee beslist u gezamenlijk welke installateur de opdracht krijgt. In ons advies gaan wij altijd uit van het hoogst mogelijk opgewekte vermogen omdat het voordeel vooral schuilt in de kostprijs van energie. Daarna worden door u zelf afspraken gemaakt met de installateur over betaling en levering en de datum dat u uw zonne-installatie bedrijfsklaar kunt verwachten.

Algemeen

Als u nu al een afspraak wil maken met een deelnemer van het EnergieCollectief, kiest u enkele data, bij voorkeur op vrijdagmiddagen.

Voor de goede orde…
Het is goed te vermelden dat het ECC bestaat uit vrijwilligers, woonachtig in Capelle aan den IJssel.
Wij verdienen niet door middel van een marge of andere vormen van commerciële afspraken aan de plaatsing van zonnepanelen. Het ECC kan desgewenst ook adviseren over zonneboilers, warmtepompen, woning isolatie, etc.

ECC mei 2014
www.energiecollectiefcapelle.nl

redactie

Het EnergieCollectiefCapelle (ECC) adviseert inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel over de toepassing van duurzame energie in en rondom de woning. Het collectief bestaat uit vrijwilligers woonachtig in de diverse wijken van Capelle aan den IJssel.

Actueel Capelle aan den IJssel Duurzame Energie

Inschrijving voor zon-participaties zonnedak Kindcentrum Ontdekrijk

Energiecoöperatie ZonKracht Capelle is gestart met de inschrijving voor participaties in het zonnedak op Kindcentrum Ontdekrijk in de wijk Oostgaarde. Inmiddels is er reeds ingetekend voor ongeveer de helft van het aantal beschikbare participaties. U kunt dus nog meedoen! Door lid te worden van de coöperatie en participaties te kopen, wordt u mede-eigenaar van de […]

Lees meer...
Actueel Capelle aan den IJssel Zonne-energie

Inschrijving geopend zonnedak ‘ Kindcentrum Ontdekrijk ‘

Coöperatie ZonKracht Capelle en stichting BLICK op Onderwijs zijn een samenwerking gestart voor de plaatsing van circa 200 zonnepanelen op het dak van Kindcentrum Ontdekrijk in de wijk Oostgaarde in Capelle aan den IJssel. Buurtbewoners kunnen zich bij dit project aansluiten door lid te worden. Ze delen mee in de winst van dit project. De […]

Lees meer...
Actueel Capelle aan den IJssel Duurzame Energie

RES Talk: Naar partnerschap van gemeenten en coöperaties

Praat mee over de Regionale Energiestrategie (RES) De 7 energieregio’s in Zuid-Holland zijn met verschillende snelheden en aanpakken aan de slag gegaan. Meestal hebben de energieregio’s een ondersteunende rol bij participatie, de gemeenten gaan in gesprek met inwoners. In de conceptfase van de energiestrategieën is het gesprek met name met volksvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties gevoerd. […]

Lees meer...
Show Buttons
Hide Buttons