Rotterdams Milieu Centrum (RMC)

WERKEN AAN EEN MILIEUVRIENDELIJK EN DUURZAAM ROTTERDAM
Sinds 19 juni 2003 is het Rotterdams Milieucentrum (RMC) een zelfstandige organisatie in de rechtpersoonlijkheid van een stichting. Voor 19 juni 2003 was het Milieucentrum 11 jaar onderdeel van de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland.

De stichting Rotterdams Milieucentrum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer: KvK 24349922. Het RSIN van de belastingdienst is: 812465428. De bestuurders van de stichting Rotterdams Milieucentrum zijn onbezoldigd en de medewerkers zijn in dienst conform de CAO-welzijn. Het RMC is een ANBI toegelaten instelling (Algemeen nut beogende instellingen).

Het Rotterdams Milieucentrum is de zusterorganisatie van de ‘milieucentra’ in Amsterdam (De Gezonde stad) en Den Haag (Duurzaam Den Haag)

Het doel van het Rotterdams Milieucentrum is om van Rotterdam een natuur – en milieuvriendelijke stad te maken. Een stad waar het goed, gezond en veilig wonen is!

Show Buttons
Hide Buttons