1

Gratis scan om warmtelekken in Capelse woningen op te sporen!

Brievenbussen, roosters, raamkozijnen, deuren, dakkapellen en wandradiatoren. Het kunnen allemaal ongemerkte warmtelekken in je woning zijn. Dan ben je aan het stoken voor de mussen en dat vinden ze in Capelle aan den IJssel zonde van je geld.

Inwoners kunnen de vrijwilligers van het Energie Collectief Capelle (ECC) inschakelen voor een gratis warmtescan. Die legt bloot waar je woning onnodig warmte verliest door de gevel.

Voor zo’n scan klikt Johan Monster een heel klein apparaatje op zijn smartphone en daarmee kan hij warmtebeelden van een woning schieten. “Er zitten twee lenzen op dat apparaatje. Eén camera om een normale foto te maken en een infrarood camera om warmtebeelden te maken”, vertelt hij.
Monster is één van de vrijwilligers van het Energie Collectief Capelle en op aanvraag fietst hij langs huiseigenaren die warmtelekkages in hun woning willen aanpakken.

Hoe geler hoe meer warmteverlies
Bij een goed geïsoleerde woning kleurt de afbeelding van de woning paars. Lekt de woning warmte dan zie je gele gebieden op de infrarood-afbeelding oplichten. De contrasten tussen paars en geel geven aan of een woning wel of niet goed geïsoleerd is. “Hoe lichter geel, hoe meer warmte uit de woning komt”, vertelt Monster.

Deze dag heeft hij de woning van Tineke Winkels in de vogelbuurt in onderzoek. Het is een huis, dat eind jaren zestig in de vorige eeuw is gebouwd. Als hij langs de voor- en achtergevel verschillende opnames maakt, wordt al snel duidelijk dat er op verschillende plekken sprake is van warmteverlies.

Voor de bewoonster komt deze boodschap niet geheel als een verrassing. “Er lekt inderdaad iets”, beaamt ze. “En ik had al een voorgevoel, zo’n vermoeden dat er teveel warmte door de muren en door de gevel zou verdwijnen en dat wordt nu bevestigd door zo’n warmtescan. Dus dat is goed dat zo’n scan heb laten doen.”

Onder het raam in de keuken staat een radiator tegen de wand en die blijkt ook te stoken voor de buitengevel. Met een eenvoudige en goedkope oplossing kan dat verholpen worden, vertelt Johan Monster. “Je ziet onder het raam het geel kleuren en daar zit een warmtelek. En dat is vrij eenvoudig te verhelpen door radiatorfolie achter de gevel te plaatsen.”

Goed voor milieu en voor portemonnee
De gemeente Capelle aan den IJssel moedigt inwoners aan om zo’n gratis warmtescan te laten doen. Niet alleen met het oog op het milieu, maar ook voor de portemonnee. “Natuurlijk is het belangrijk voor het klimaat, maar ook uit vanuit comfort en bewoners zelf is het goed”, vertelt Suzan Mannens, projectleider energietransitie.

“Zo’n foto laat heel duidelijk zien waar warmtelekken zijn en dat is hartstikke zonde want je wilt niet stoken voor de buitenlucht. Door kleine en grotere maatregelen houd je de warmte binnen, hoef je geen energie op te wekken en hoef je daar ook niet voor te betalen.”

Zie hier de video

Mevrouw Winkels gaat als eerste aan de slag met de radiatorfolie. Al wordt dat nog een hele klus omdat haar radiator verstopt zit achter haar keukenkastjes. “Hoe ik dat moet doen, dat weet ik nog niet. Maar we gaan het gewoon proberen.” Later volgen de slaapverdieping en het dak. Ze leeft zuinig en spaart voor de investeringen.

Warmtescan gratis in Capelle
Voor de warmstescan is afstand houden geen probleem. En dat komt handig van pas in coronatijd. Een uur voor aankomst moeten de bewoners overal de verwarming aanzetten en dan buiten voor de deur met het smartphone-apparaatje de scan plaatsvinden. Via de mail wordt de uitslag gestuurd en daarna telefonisch besproken met een vrijwilliger van het Energie Collectief Capelle. De gratis warmtescan kan deze week nog aangevraagd worden.

Bron : www.rijnmond.nl dd 27 januari 2021
Vooral oudere woningen gebaat bij energiescan

Controleren of jouw woning warmte verliest? Bewoners van Capelle kunnen een gratis test aanvragen
Inwoners van Capelle aan den IJssel kunnen deze maand een gratis warmtescan van hun koopwoning aanvragen. Daarop is te zien op welke plekken een woning (ongemerkt) warmte verliest.

Vrijwilligers van het Energie Collectief Capelle (ECC) komen op afspraak langs om de scan te maken. Capellenaar Johan Monster (56) is een van die vrijwilligers.

Veelal oudere woningen verliezen door een slechte isolatie warmte via het dak, de gevel of de ramen. Daardoor moeten woningeigenaren meer stoken, met een hogere energierekening tot gevolg. Bij de warmtescan wordt een thermografische foto van een voorgevel van een woning gemaakt, waardoor je kunt zien waar een mogelijk warmtelek zit.

Meer informatie? / Aanmelden?

www.woonwijzerwinkel.nl
Naar een COÖPERATIEF PROJECTBUREAU voor Zuid-Holland

Het projectbureau voor Zuid-Hollandse energiecoöperaties en -initiatieven zal coöperatief zijn, dus van en voor de leden. Met de stuurgroep hebben we de afgelopen weken de eigenschappen van zo’n projectbureau besproken. We hebben doelen en organisatieprincipes vastgesteld en verkennen nu met een enquête onder alle leden van het netwerk welke verwachtingen men heeft van de ondersteuning.

Voordat we verder gaan met de uitwerking naar een ondernemingsplan leggen we de tussentijdse bevindingen graag aan je voor. Dat doen we in een webinar. Je kunt kiezen uit drie data; per webinar houden we zo het aantal deelnemers enigszins beperkt en blijft een goed gesprek mogelijk.

In de webinars delen we de denkrichting voor organisatie en werkwijze van het projectbureau, de eerste resultaten van de enquête die is verstuurd aan elke cooperatie en initiatief in ons netwerk en de vervolgstappen. Natuurlijk zal er ruimte zijn om te reageren op de plannen.

Kies uit een van de volgende data:

 • Dinsdag 8 december, van 19:30 tot 21:00 uur
 • Donderdag, 10 december, van 19:30 tot 21:00 uur
 • Woensdag 16 december, van 19:30 tot 21:00 uur

Je ontvangt enkele dagen voor het webinar een bevestiging van deelname en de link naar de online-bijeenkomst.

————

Zuid-Hollandse netwerk voor lokale duurzame energie-initiatieven
In 2018 is gericht gewerkt aan de versterking van het netwerk van Zuid-Hollandse energiecoöperaties. Met ondersteuning van de Provincie en in overleg met lokale initiatiefnemers organiseert het Netwerk LDE Zuid-Holland bijeenkomsten over praktische thema’s. Initiatiefnemers delen hun ervaringen met de realisatie van zonnedaken, windprojecten en opbouw van een lokale coöperatie.

In 2019 staan nieuwe sessies gepland over zon, wind en warmte. Daarnaast werken een aantal initiatiefnemers aan een Projectbureau Zuid-Holland. Ervaren initiatiefnemers kunnen hun expertise als projectbegeleider inzetten voor nieuwe initiatieven. Dit wordt uitgewerkt met RescoopNL, een landelijke samenwerkingsverband van coöperaties.


Netwerk Lokale Duurzame Energiecoöperaties Zuid-Holland

Ruud Schuurs (T: 0650 819 543)
Frits Lakemeier (T: 0652 390 491)
Anne Marieke Schwencke (T: 0623 675 752)
E: netwerklde.zh@gmail.com
Capelse basisschool wekt groene stroom op voor de buurt

Coöperatie ZonKracht Capelle en stichting BLICK op Onderwijs zijn een samenwerking gestart voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van Kindcentrum Ontdekrijk. Buurtbewoners kunnen zich bij dit project aansluiten door lid te worden. Ze delen mee in de winst van dit project.

Op het dak van het kindcentrum komen 200 zonnepanelen. Buurtbewoners kunnen investeren in dit project door zonnepanelen aan te schaffen. Ger Keuzenkamp van Coöperatie ZonKracht Capelle: “De stroom die we straks opwekken wordt verkocht aan een energieleverancier. Naast deze inkomsten krijgen we een subsidie die afhankelijk is van de hoeveelheid opgewekte stroom. Na verrekening van kosten wordt elk jaar de winst uitgekeerd aan de leden. De verwachting is dat in ongeveer 10 jaar de investering is terugverdiend. De subsidieregeling duurt 15 jaar.”

Wethouder Nico van Veen van Duurzaamheid: “Inwoners van Capelle die lid worden van deze coöperatie investeren gemeenschappelijk in zonnepanelen. Vooral voor bewoners zonder eigen dak, of die zelf geen zonnepanelen kunnen plaatsen, denk aan appartementen is dit een heel interessante optie.”


Onderwijs

Esmée Smit, bestuurder van BLICK op Onderwijs: “Ontzettend leuk dat het dak van Kindcentrum Ontdekrijk het eerste schoolgebouw is in Capelle waarmee groene energie wordt geproduceerd via een coöperatie. ZonKracht maakt een mooie koppeling tussen zonne-energie en onderwijs. Iets waar BLICK voor staat in haar nieuwe strategisch beleidsplan 2020-2024. Kinderen leren zo van dichtbij wat zonne-energie betekent voor de school, de wijk en uiteindelijk onze planeet.”

Coöperatie ZonKracht Capelle is een burgerinitiatief, opgericht in maart 2018 en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de verandering van het gebruik van energie. Dit doen ze door het lokaal opwekken van duurzame energie voor de leden. Bewoners rond het Kindcentrum Ontdekrijk kunnen meedoen aan het nieuwe project met de zonnepanelen. Meer informatie: www.zonkrachtcapelle.nl

Stichting BLICK op onderwijs staat voor ‘Boeiend Leren In Capelle en Krimpen’ en verzorgt openbaar onderwijs voor PO, VO en Sbo. Ontdekrijk is één van deze acht basisscholen en kenmerkt zich als een kleurrijk Kindcentrum van waaruit kinderen in alle veiligheid leren, spelen en ontdekken. Meer informatie: www.ontdekrijk.nu.
PostCodeRoos-regeling

Wat houdt de Postcoderoos-regeling (PCR)precies in?

De PostCodeRoos regeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) is ruim drie jaar geleden geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen.

Samen opwekken, samen profiteren

De PostCodeRoos Regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op een groot agrarische dak net buiten het dorp, op het dak van het lokale dorpshuis of zelfs op een beschikbaar stuk grond in de buurt.

Deelnemers richten samen een coöperatie op of maken gebruik van een bestaande VVE (Vereniging Van Eigenaren) en investeren gezamenlijk in een zonnedak door het kopen van zonparticipaties. Deze zonparticipaties geven jaarlijks recht op de opbrengst van één zonnepaneel. De panelen in het project zijn namelijk eigendom van de gezamenlijke coöperatie. In ruil voor hun deelname (investering) ontvangen deelnemers, naar rato van het aantal zonparticipaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken.

Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt. De hoogte van de investering per zonnepaneel / zonneparticipatie is afhankelijk van de keuzes van de lokale energie coöperatie.

Wat is een PostCodeRoos?

Een PostCodeRoos is een afgebakend gebied waarbinnen een lokale energie coöperatie haar deelnemers kan werven omdat zij -bij deelname- recht hebben op teruggave van de energiebelasting. Voorwaarde is wel dat deze deelnemers op het net aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 8o Ampère). Dit PostCodeRoos gebied wordt bepaald door de plaats (postcode) waar de productie installatie voor de opwek gesitueerd is.

Dit 4-cijferige gebied vormt het hart van de roos. Het PostCodeRoos gebied wordt gevormd door dit hart samen met alle aan dit hart aangrenzende 4-cijferige postcode gebieden (die de blaadjes van de roos vormen). Ook wanneer een aangrenzend postcodegebied maar met een klein puntje grenst aan het hart kan het gebied tot de roos gerekend worden.

Sinds 1 januari 2016 is het begrip PostCodeRoos verruimd en mag de productie-installatie ook in een van de blaadjes gesitueerd zijn, het administratieve centrum mag dus als het ware één viercijferig gebied worden opgeschoven. Op deze manier kunnen coöperaties ook gebruik maken van daken aan de randen van de roos c.q. de kans om aan het project deel te nemen voor meer mensen mogelijk te maken.

Samengevat in stappen

 1. Stap 1

  De coöperatie bereidt het project voor, zoekt een geschikt dak en werft deelnemers voor het project.

 2. Stap 2

  Deelnemers worden lid van de coöperatie en kopen zonparticipaties en verwerven zo gedurende 15 jaar het recht op een jaarlijkse teruggave van de betaalde energiebelasting.

 3. Stap 3

  In een jaarlijkse ALV bespreken de deelnemende leden de voortgang van het project, de stand van zaken van hun coöperatie en krijgen zij een aandeel in de stroomopbrengst van het project toegewezen ten behoeve van de belastingteruggave.

 4. Stap 4

  Na 15 jaar eindigt het project, is er 15 jaar lang duurzame energie opgewekt, hebben deelnemers daarmee voorzien in een hun eigen groene elektriciteitsverbruik en een financieel rendement (voordeel) behaalt door hun deelname.
Handreiking voor combinatie batterijen en zonnepanelen bij appartementen©

Bron: IFV 24 september 2020

IFV presenteert handreiking voor combinatie batterijen en zonnepanelen bij appartementen
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) en Voor de VVE hebben een handreiking ontwikkeld voor de plaatsing van zonnepanelen met energieopslagsystemen bij appartementen.

Het document omschrijft alle maatregelen en adviezen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch gebied. Hiermee wil men ernstige ongevallen, zoals brand, in de toekomst voorkomen. De handreiking zorgt ervoor dat alle betrokken partijen, zoals de Vereniging van Eigenaren (VvE), installateurs en de brandweer vanaf het begin weten waar zij op moeten letten en wat zij kunnen doen om veiligheidsrisico’s te minimaliseren.

Twee (brand)scenario’s
In de handreiking zijn 2 (brand)scenario’s beschreven voor incidenten met een elektriciteitsopslagsysteem (EOS). In het eerste scenario is er sprake van een lithium-ionbatterij die te veel opwarmt en in een ‘thermal runaway’ raakt, met als gevolg een zichzelf in stand houdende brand. In geval van monitoring van het EOS als geheel en in het bijzonder het accugedeelte, kan er bijtijds worden ingegrepen door de betrokken accu te verwijderen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kan brand worden voorkomen door gebruik te maken van een doeltreffend (automatisch) blussysteem.

Het tweede scenario dat in de bovengenoemde handreiking wordt beschreven, is het ‘worst case’-scenario. Wanneer een van de batterijen tot ontbranding komt (thermal runaway) is het lastig om een dergelijke brand te blussen. Als gevolg van de duur van de brand of van de constructie en montage van de accu’s kunnen andere accu’s ook betrokken raken of in een thermal runaway overgaan. Een dergelijke brand kan volgens de handreiking gedurende lange tijd (meerdere uren tot dagen) woeden en herontsteken.

Bij dergelijke branden komen naast hitte ook giftige stoffen vrij (onder andere waterstoffluoride, lithiumoxide en zoutzuur). Het effectgebied is afhankelijk van de meteorologische omstandigheden, de grootte van de brand en de bereikbaarheid van het EOS voor hulpdiensten.

De plaatsing van een EOS op daken van (collectieve) woongebouwen is een nieuwe ontwikkeling en brengt volgens de initiatiefnemers van de handreiking nieuwe risico’s met zich mee: ‘Zo wordt de bestrijding van incidenten veel complexer. Op het moment van schrijven van deze handreiking is er nog geen passende wet- en/of regelgeving die de plaatsing van EOS’en op daken van woongebouwen reguleert.

Om deze hiaten op te vullen, zijn per doelgroep (veiligheidsregio, eigenaar en bevoegd gezag) maatregelen gepresenteerd die de brandveiligheid van EOS op daken van collectieve woongebouwen kunnen verbeteren.’

Nieuwe ontwikkeling
‘De plaatsing van zonnepanelen, steeds vaker in combinatie met een opslagsysteem, is een relatief nieuwe ontwikkeling’, aldus het IFV. ‘In de eerste plaats is het belangrijk dat men op de hoogte is van de minimale kwaliteits- en veiligheidseisen waaraan het zonnepaneelsysteem moet voldoen. Vervolgens zijn er de te nemen maatregelen voor de installatie.

Het dak wordt bijvoorbeeld opeens met veel extra gewicht belast en moet dit op de lange termijn kunnen dragen. Bovendien moeten de zonnepanelen ook goed bereikbaar zijn voor zowel onderhoudswerkzaamheden als hulpverlening. Tevens is het van belang dat de Veiligheidsregio en de brandweer tijdig op de hoogte worden gesteld van de installatie, ook als de betreffende VvE of woningcorporatie geen vergunningaanvraag voor de installatie hoeft te doen.’

In Maassluis wordt eind deze maand het eerste verduurzamingsproject opgeleverd waarbij aan alle maatregelen uit de handreiking is voldaan.
Aanbod voor zonnepanelen verlengd….

Beste bewoner van Capelle,

In mei dit jaar organiseerden de gemeente Capelle, het Energie Collectief Capelle en de WoonWijzerWinkel een online presentatie over zonnepanelen. Bij dit webinar hoorde een aanbod voor zonnepanelen. Heeft u nog geen mogelijkheid gehad om gebruik te maken van dit aanbod, maar bent u toch geïnteresseerd in zonnepanelen?

Dan hebben wij goed nieuws voor u. Het aanbod is namelijk verlengd tot 10 oktober 2020. Met deze actie profiteert u van een scherpe prijs, installatie door betrouwbare partners én WoonWijzerGarantie.
U kunt een vrijblijvende offerte opvragen via https://www.woonwijzerwinkel.nl/aanbod-zon/
Als u de offerte aanvraag voor 10 oktober doet profiteert u van deze actie prijzen.

Wilt u eerst meer weten over zonnepanelen, de salderingsregeling en btw teruggave? Dan kunt u op dezelfde pagina de presentatie van 6 mei 2020 terugkijken. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de vrijwilligers van het Energie Collectief Capelle via een reactie op deze e-mail, of met de adviseurs van de WoonWijzerWinkel via info@woonwijzerwinkel.nl.

Samen maken we Capelle aan den IJssel duurzaam!

Met vriendelijke groet,

Boudewijn, Ger, Koos, Kees, Arne, John en Johan

Vrijwilligers Energie Collectief Capelle
www.energiecollectiefcapelle.nl
Introductie Energie Collectief Capelle

In een inspirerend filmpje leggen een aantal leden van het Energie Collectief Capelle (ECC) uit waar zij zo al met bezig zijn samen met de Capelse burgers. Dit alles met als doel het structureel verduurzamen van de Capelse samenleving.

Film bekijken

Klik HIER voor de film!

Voor meer informatie : Stuur een email naar: info@energiecollectiefcapelle.nl
Stappenplan verduurzamen VvE

Is jouw VvE er klaar voor ?

Om met jouw VvE aan de slag te gaan met verduurzamen, is het verstandig om een stappenplan te hanteren. Vaak is een eerste initiatief van het bestuur het begin van een groter uitgewerkt plan tot verduurzamen.

Zo’n stappenplan ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

 • – 1e koplopers aan zet
 • – Het bestuur/de beheerder bespreken de te nemen stappen
 • – Contact met de gemeente voor informatie en ondersteuning gedurende het proces
 • – Oprichten van een werkgroep/ commissie duurzaamheid
 • – Informatie verwerven over de mogelijkheden (gebouw en subsidies/ financiering
 • – Start draagvlak creëren bij de leden van de VvE
 • – Inventariseer de wensen van de leden, wat leeft er binnen de VvE?
 • – Inzicht krijgen in de besparingen, noodzaak voor een Maatwerk energiescan
 • – Maak een totaalplan en bereken wat financieel haalbaar is
 • – Maximaal gebruik maken van hulp van de gemeente en beschikbare subsidies/ financieringen wees zeer oplettend als het gaat om de voorwaarden die financierders stellen. Deze kunnen wijzigen gedurende het lopende traject.

Heb je vragen hoe je met je VvE aan de slag kunt gaan?

In Capelle aan den IJssel hebben wij ons eigen Energieloket op het Amnestyplein 3. Hier kun je terecht met al je vragen over een duurzamer Capelle. Vragen over simpele besparingsmogelijkheden, isoleren, zonnepanelen, aardgasvrij of hoe je afval scheidt.

Je kunt ze allemaal stellen. Of je nu een woning huurt, een eigen woning bezit of in een VvE woont, wij beantwoorden jouw vraag of verwijzen je door naar de juiste partij.

Heb je een specifieke vraag of kom je gewoon graag een kijkje nemen in het loket? Vanaf 1 juli is het mogelijk om op donderdagen op afspraak een bezoek aan het Energieloket te brengen. Om een afspraak te maken, stuur je een mailtje naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl.

Wij zijn op werkdagen vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 010 – 747 01 47

Meer informatie

Kijk dan op Energieloket open op afspraak!
Familie Dekker krijgt 300ste WoonWijzerBox

Capelle aan den IJssel, 6 juli – Wethouder Nico van Veen (Duurzaamheid) heeft de 300ste WoonWijzerBox overhandigd aan de familie Dekker uit Capelle aan den IJssel.

De WoonWijzerBox is een doos met energiebesparende producten, die is samengesteld via de webshop van de WoonWijzerWinkel. Daarbij is gebruik gemaakt van een korting van €90,- . De gemeente stelt deze korting speciaal beschikbaar voor woningeigenaren. Al 299 Capellenaren zijn de familie Dekker voorgegaan.

“De korting kwam op een goed moment’, vertelt de heer A. Dekker. ‘Wij wilden juist de bovenverdieping voorzien van ledlampen. En de radiatorkraan in de gang was kapot. Dus die hebben we ook meteen aangeschaft.”

Op www.woonwijzerwinkel.nl/capelleaandenijssel kan iedere woningeigenaar uit Capelle een box samenstellen. Met het invullen van de code CAPELLE2020 wordt de korting verrekend. Voorwaarde is een minimale eigen bijdrage van €10,-.