Nieuws over saldering en zelflevering

image_pdfimage_print

Er leven veel vragen over saldering en zelflevering bij duurzame energie-opwekkers als energiecoöperaties, gemeentes en particulieren. Zo is het vaak onduidelijk wat de termen saldering of zelflevering precies betekenen. Op deze pagina’s vindt u uitleg, ook over het tarief voor duurzame energie en saldering bij kleinverbruikers en collectieven.

Saldering

Saldering is het verrekenen van verbruikte stroom met de over diezelfde aansluiting zelf geleverde stroom. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen en transportkosten) voor de teruggeleverde energie als die hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt.

Zelflevering

Zelflevering is het leveren van stroom via een eigen aansluiting en deze via het net aan zichzelf terugleveren via een andere aansluiting. Hierdoor ontvangt de afnemer een lagere prijs (inclusief belastingen en transportkosten) voor de teruggeleverde energie als de betaalde prijs voor energie die op een andere tijdstip van de energieleverancier wordt afgenomen.

Tarief

De hoogte van het tarief voor duurzame energie bestaat uit het leveringstarief en de energiebelasting. Als u mag salderen dan moet het energiebedrijf uw levering aan het net verrekenen met uw eigen verbruik. Deze verrekening geldt een maximum tot 5.000 Kwh. Over het meerdere moet het energiebedrijf u een redelijke vergoeding betalen.

Spelregels

Er gelden enkele spelregels voor saldering door kleinverbruikers van elektriciteit. Maar mag u salderen, dan hoeft u alleen energiebelasting te betalen over uw levering van elektriciteit aan het net, verrekend met uw eigen verbruik via dezelfde aansluiting.

Collectief

Bent u lid van een collectief? Ook dan kunt u salderen. Er zijn meerdere situaties denkbaar.

Show Buttons
Hide Buttons