EnergieCollectief Capelle (ECC)

Vereniging Energiecollectief Capelle

Capelle aan den IJssel

Nieuwe toolbox zonnepanelen voor woningcorporaties

Aedes lanceert nieuwe toolbox zonnepanelen voor woningcorporaties
Koepelorganisatie Aedes heeft een toolbox voor woningcorporaties ontwikkeld waarmee bepaald kan worden of het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen en appartementencomplexen interessant is.

De toolbox van Aedes bevat 4 samenhangende instrumenten voor de businesscase van zonnepanelen: een beslisboom zonnepanelen, een rekentool businesscase zonnepanelen, een gebruiksaanwijzing voor de rekentool businesscase zonnepanelen en fiscale aspecten voor woningcorporaties bij plaatsing van zonnepanelen.

Aannamen

In de beslisboom en rekentool zijn voor de bruikbaarheid vereenvoudigde aannamen gedaan over de fiscale aspecten. De fiscale aspecten kunnen echter een substantiële impact hebben op de businesscase. Het al dan niet verrekenen van btw kan 21 procent uitmaken en de meeste corporaties betalen Vennootschapsbelasting (Vpb).

Wetgeving
Verder moet volgens Aedes rekening worden gehouden met recente wijzigingen in de wetgeving zoals de Woningwet en regelingen zoals Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

De vereniging EnergieCollectiefCapelle (ECC) adviseert inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel over de toepassing van duurzame energie in en rondom de (eigen) woning. De leden van de vereniging zijn actief in alle wijken van Capelle aan den IJssel.
Show Buttons
Hide Buttons