Handreiking voor combinatie batterijen en zonnepanelen bij appartementen©

image_pdfimage_print

Bron: IFV 24 september 2020

IFV presenteert handreiking voor combinatie batterijen en zonnepanelen bij appartementen
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) en Voor de VVE hebben een handreiking ontwikkeld voor de plaatsing van zonnepanelen met energieopslagsystemen bij appartementen.

Het document omschrijft alle maatregelen en adviezen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch gebied. Hiermee wil men ernstige ongevallen, zoals brand, in de toekomst voorkomen. De handreiking zorgt ervoor dat alle betrokken partijen, zoals de Vereniging van Eigenaren (VvE), installateurs en de brandweer vanaf het begin weten waar zij op moeten letten en wat zij kunnen doen om veiligheidsrisico’s te minimaliseren.

Twee (brand)scenario’s
In de handreiking zijn 2 (brand)scenario’s beschreven voor incidenten met een elektriciteitsopslagsysteem (EOS). In het eerste scenario is er sprake van een lithium-ionbatterij die te veel opwarmt en in een ‘thermal runaway’ raakt, met als gevolg een zichzelf in stand houdende brand. In geval van monitoring van het EOS als geheel en in het bijzonder het accugedeelte, kan er bijtijds worden ingegrepen door de betrokken accu te verwijderen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kan brand worden voorkomen door gebruik te maken van een doeltreffend (automatisch) blussysteem.

Het tweede scenario dat in de bovengenoemde handreiking wordt beschreven, is het ‘worst case’-scenario. Wanneer een van de batterijen tot ontbranding komt (thermal runaway) is het lastig om een dergelijke brand te blussen. Als gevolg van de duur van de brand of van de constructie en montage van de accu’s kunnen andere accu’s ook betrokken raken of in een thermal runaway overgaan. Een dergelijke brand kan volgens de handreiking gedurende lange tijd (meerdere uren tot dagen) woeden en herontsteken.

Bij dergelijke branden komen naast hitte ook giftige stoffen vrij (onder andere waterstoffluoride, lithiumoxide en zoutzuur). Het effectgebied is afhankelijk van de meteorologische omstandigheden, de grootte van de brand en de bereikbaarheid van het EOS voor hulpdiensten.

De plaatsing van een EOS op daken van (collectieve) woongebouwen is een nieuwe ontwikkeling en brengt volgens de initiatiefnemers van de handreiking nieuwe risico’s met zich mee: ‘Zo wordt de bestrijding van incidenten veel complexer. Op het moment van schrijven van deze handreiking is er nog geen passende wet- en/of regelgeving die de plaatsing van EOS’en op daken van woongebouwen reguleert.

Om deze hiaten op te vullen, zijn per doelgroep (veiligheidsregio, eigenaar en bevoegd gezag) maatregelen gepresenteerd die de brandveiligheid van EOS op daken van collectieve woongebouwen kunnen verbeteren.’

Nieuwe ontwikkeling
‘De plaatsing van zonnepanelen, steeds vaker in combinatie met een opslagsysteem, is een relatief nieuwe ontwikkeling’, aldus het IFV. ‘In de eerste plaats is het belangrijk dat men op de hoogte is van de minimale kwaliteits- en veiligheidseisen waaraan het zonnepaneelsysteem moet voldoen. Vervolgens zijn er de te nemen maatregelen voor de installatie.

Het dak wordt bijvoorbeeld opeens met veel extra gewicht belast en moet dit op de lange termijn kunnen dragen. Bovendien moeten de zonnepanelen ook goed bereikbaar zijn voor zowel onderhoudswerkzaamheden als hulpverlening. Tevens is het van belang dat de Veiligheidsregio en de brandweer tijdig op de hoogte worden gesteld van de installatie, ook als de betreffende VvE of woningcorporatie geen vergunningaanvraag voor de installatie hoeft te doen.’

In Maassluis wordt eind deze maand het eerste verduurzamingsproject opgeleverd waarbij aan alle maatregelen uit de handreiking is voldaan.

redactie

Het EnergieCollectiefCapelle (ECC) adviseert inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel over de toepassing van duurzame energie in en rondom de woning. Het collectief bestaat uit vrijwilligers woonachtig in de diverse wijken van Capelle aan den IJssel.

Actueel

Online bijeenkomst voor VvE’s Middelwatering: “Met uw VvE werken aan energiezuinig en comfortabel wonen”

De gemeente Capelle aan den IJssel organiseert in 2021 informatiebijeenkomsten voor VvE’s in Capelle. In de serie ‘Met uw VvE werken aan energiezuinig en comfortabel wonen’ hoort u welke stappen een VvE kan zetten om het gebouw te verduurzamen. Op 23 september is de bijeenkomst voor VvE’s in Middelwatering. Onderstaand leest u meer over deze […]

Lees Meer...
Actueel Capelle aan den IJssel Energiecollectief

ECC-voorzitter Henk Petri overleden…

Onverwachts is overleden onze vriend Henk Petri, vooraanstaand lid van ons Energie Collectief Capelle op de leeftijd van 73 jaar. Henk Petri was in Schollevaar een van de eerste wijkbewoners met zonnepanelen op zijn dak. Hij wilde daarbij graag zijn verkregen kennis en ervaring op het gebied van zonnepanelen delen met andere wijkbewoners. Hij werd […]

Lees Meer...
Actueel Capelle aan den IJssel Duurzame Energie

Inschrijving voor zon-participaties zonnedak Kindcentrum Ontdekrijk

Energiecoöperatie ZonKracht Capelle is gestart met de inschrijving voor participaties in het zonnedak op Kindcentrum Ontdekrijk in de wijk Oostgaarde. Inmiddels is er reeds ingetekend voor ongeveer de helft van het aantal beschikbare participaties. U kunt dus nog meedoen! Door lid te worden van de coöperatie en participaties te kopen, wordt u mede-eigenaar van de […]

Lees Meer...
Show Buttons
Hide Buttons