Doe mee aan World Cleanup Day!

Op 21 september is het wereldwijd Cleanup Day.

De organisatie in Capelle aan den IJssel probeert zo veel mogelijk buurtbewoners bij elkaar te krijgen die op deze zaterdag hun eigen buurt, de sportvelden, het Schollebos en alle andere openbare ruimten in de gemeente vrij willen maken van (zwerf)afval.

Het zou mooi zijn als je met bewoners en misschien ook met (sport)verenigingen die je kent mee te helpen het zwerfafval in Capelle op te ruimen. Hoe meer deelnemers, hoe sneller alles opgeruimd is!

Tot nu toe zijn er toezeggingen van het Buurthuis Capelle – West en Het Klavier in Schollevaar dat zij die dag als verzamelplaats/ startpunt willen fungeren. Ook op deze site en het Facebook van WOP Capelle west heeft het WOPp er al aandacht aan besteed. Bij deze 2 buurthuizen zijn ondertussen op de kaart van de plastic soup foundation pinnen geplaatst waar mensen zich op kunnen toevoegen.

Ik hoop dat jullie mij en Capelle kunt helpen

Martin van Gent
GSM 06-22523640

Je kunt meer info vinden op www.plasticsoupfoundation.nl Daar kun je je ook aanmelden op de kaart bij de pinnen die al in Capelle aan den IJssel geplaatst zijn.

Wat kun je nu zelf doen tegen plastic soup ?

Hier zou je vandaag al mee kunnen beginnen:

-Voorkom het gebruik van plastic
-Bring Your Own (dus je eigen thermosbekers, plasticvrije tassen etc.)
-Eenmalig is schandalig (gebruik zo min mogelijk wegwerpplastics)

Meer informatie: Kijk dan op www.plasticsoupfoundation.org

Wat is plastic soup?

We produceren jaarlijks 311 miljoen ton nieuw plastic. In onze oceanen en zeeën drijft dan ook steeds meer plastic afval. Jaarlijks komt er zo’n 5 miljoen ton in terecht. Dit komt van afval wat we op straat weggooien, visnetten die achterblijven, maar ook door het wassen van synthetische kleding of door je tanden te poetsen. Al deze verschillende soorten plastic vormen samen in de zeeën en oceanen de plasticsoep.

Door verwering, zonlicht en golfslag valt groot plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. In 1997 zeilde kapitein Charles Moore van Hawaii naar Zuid-Californië door de North Pacific Gyre, een normaal gesproken ongebruikelijke route. Daar, midden op de Grote Oceaan, zag hij dagelijks stukken plastic langs drijven. Later keerde hij naar het gebied terug om nader onderzoek te doen. Het bleek te gaan om een significant hogere concentratie van plastic dan elders in de oceaan.

Dat plastic bleek niet alleen te drijven, maar ook te zweven in de waterkolom. Moore noemde het verschijnsel de ‘plastic soup’, ofwel plasticsoep, de term die nu in de hele wereld in gebruik is.

De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron. Maar omdat plastic niet verteert langs de biologische weg, is de plastic soep voor veel zeedieren dodelijk.

Plastic soup wordt giftig en dringt onze voedselketen binnen

Door de degradatie en fragmentatie van plastics tot kleine deeltjes, kunnen er ook giftige stoffen uit de plastics vrijkomen. Allerlei dieren die in of van de zee leven en zelfs het kleine zoöplankton zien de plasticsoep – die bestaat uit plastic afval en microplastics – voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen.

Ook nemen plastic deeltjes onderweg naar de zee allerlei giftige stoffen op uit riolen en vervuilde gebieden waar ze doorheen komen, waardoor het als het ware een soort giftige bommetjes worden. Deze stoffen komen weer vrij in het lichaam van het organisme dat het plastic opeet.

De plastic verontreiniging van het zeewater zou ook onze gezondheid ernstig kunnen schaden. Het overgrote deel van deze verontreiniging is afkomstig van het land. Maar liefst 80% van al het plastic afval in oceanen wordt geloosd door de industrie en door mensen op het land en belandt in zee via rivieren, kanalen en havens.
Daarnaast zijn schepen, de visserij en de off-shore industrie belangrijke veroorzakers van de vervuiling, maar vergeleken met het landaandeel is dit ‘maar’ 20%.