Steeds meer windmolen omstreden ?

UTRECHT – De Nederlandse subsidieregeling voor het bouwen van windparken op zee is iets minder gunstig voor ontwikkelaars dan vergelijkbare regelingen in het buitenland. Dit blijkt uit een onderzoek van PriceWaterhouseCoopers in opdracht van het topconsortia Wind op Zee, waar de Volkskrant over bericht dinsdag. In Nederland en ook inContinue Reading

HollandseWind Certificaten nieuw initiatief Dat Nederland moet overstappen op duurzame energie, zoals windenergie, is duidelijk. Niet alleen om zo snel mogelijk de CO2-uitstoot te verminderen, maar ook om minder energie-afhankelijk te worden van derden en zoveel mogelijk in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien. Er zijn inmiddels meerdere initiatieven waarbijContinue Reading

AMSTERDAM – Eneco is de grootste crowdfundingactie voor Nederlandse windmolens ooit begonnen. Het concern wil 10 miljoen euro ophalen om een windpark te financieren, maar ook een stukje draagvlak te creëren. Onder de naam HollandseWind Certificaten worden In totaal 400.000 obligaties aangeboden van 25 euro per stuk. Elke Nederlander kanContinue Reading

Den Haag – Corporaties moeten fors aan de slag om de 400 miljoen euro subsidie voor energiebesparende maatregelen op te krijgen. Inhet huidige tempo blijft het geld op de plank liggen. Dat heeft kenniskoepel Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) becijferd. Op basis van de woningverbeteringen in de periode 2010-2013 komen corporatiesContinue Reading

Energiebedrijf Qurrent heeft het windpark Hellegatsplein gekocht van onder meer de Rabobank. Het energiebedrijf wil haar klanten laten participeren in het park middels windcertificaten. Windpark Het windpark staat bij de kruising tussen de A29 en de N59 op Goeree‑Overflakkee. Het park gaat per jaar ongeveer 40 miljoen kilowattuur opwekken, waarmeeContinue Reading

De helft van de Nederlanders staat welwillend tegenover deelname aan lokale duurzame energie-initiatieven. Gezien het animo zal de opkomst van deze samenwerkingsverbanden doorzetten. Dit blijkt uit de USP Energie Monitor, een maandelijks terugkerend consumentenonderzoek van USP Marketing Consultancy. In steeds meer gemeenten ontstaan lokale initiatieven waarbij gemeenten, woningcorporaties, bedrijven, bewonersContinue Reading

De Rotterdamse start-up The Archimedes BV presenteerde recent haar nieuwe ontwerp : de Liam F1 Urban Wind Turbine, ’s werelds eerste wokkelwindturbine. De uitvinders noemen het ontwerp van de windturbine revolutionair. De wokkelvorm maakt de molen vrijwel geruisloos en geeft meer opbrengst door het grote bladoppervlak. De ontwerpers werkten tienContinue Reading