1

Warmtepomp-pact voor Eneco

24 april 2019 Energiebedrijf Eneco gaat zich verder storten op de verkoop van warmtepompen. Het bedrijf gaat een samenwerking aan met NIBE.

De lucht/water, bodemgebonden en ventilatielucht/water-warmtepompen van het Zweedse bedrijf gaan via het energiebedrijf de markt in. NIBE is een van de marktleidende bedrijven op het gebied van warmtepomptechniek, dat de elektrische apparaten bovendien in verschillende smaken aan kan bieden.

Vooral projectenmarkt
Focus ligt de komende tijd vooral op de professionele markt. Dit betekent dat Eneco woningbouwcorporaties warmtepomptechniek aan gaat bieden in combinatie met vernieuwende servicecontracten. Drie jaar geleden maakte het energiebedrijf al bekend dat het de servicecontracten voor CV-ketels in dit marktsegment af gaat bouwen.

Installatiebedrijf
De installatietak van het energiebedrijf, waar 200 monteurs voor werken, is één van de grootste servicebedrijven van Nederland, dat zich vooral concentreert op de Randstad. Het bedrijf plaatst en onderhoud vooral CV-ketels en stadsverwarmingsinstallaties, maar maakt ook al voorzichtige stappen op warmtepompgebied met de Warmtewinner, een ventilatiewarmtepomp die het met Inventum heeft ontwikkeld. Deze warmtepomp zet de warmte uit afgezogen ventilatielucht om in CV-warmte.

Naast energieleverancier (gas, elektriciteit) is Eneco steeds meer actief op de markt van verduurzaming. Zo participeert het bedrijf in gebouwbeheersysteem Simaxx, energieinkoop-tool Peeeks, verduurzamingsloket Energie In Huis en het mobiele werkplatform Roamler Tech.

Bron : www.installatie.nl 2019
De eerste compacte warmtepomp zonder buitenunit is een feit

De eerste compacte warmtepomp zonder buitenunit is een feit

Met de introductie van een kleine warmtepomp zonder buitenunit, is voor de verduurzaming van woningen in Nederland vanaf begin dit jaar een betaalbare en eenvoudig te installeren oplossing voor handen. De warmtepomp van Enzavu kan zowel hybride als 100% gasloos ingezet worden.

De warmtepomp is het antwoord van Enzavu op de uitnodiging van Diederik Samson, voorzitter van het Nationaal Klimaatakkoord, aan bedrijven om een kleiner en hybride systeem op de markt te lanceren. Deze warmtepompoplossing, ook wel de stadswarmtepomp genoemd, draagt bij aan de doelstelling om de Nederlandse woningen te verduurzamen.

Compact is zeer gewild
De stadswarmtepomp is door haar kleine afmetingen – vergelijkbaar met de omvang van een standaard CV ketel -, volledige binnenopstelling en energieverbruik (COP van 5,4) een goede hybride-oplossing voor bestaande woningbouw in Nederland. Op dit moment bestaat er grote behoefte aan een compacte warmtepomp voor kleinere woningen.

Nederland telt ruim 7 miljoen woningen waarvan 83% een woonoppervlakte van minder dan 150 m2 heeft. In de steden heeft zelfs 80% van de woningen slechts een woonoppervlak van 100 m2. De stadswarmtepomp van Enzavu is speciaal ontwikkeld voor de typische Nederlandse woningbouw en zijn specifieke vraag van verwarming en tapwater.

Geen ontsierend buitendeel
De warmtepomp kan eenvoudig naast een bestaande of nieuwe gasgestookte CV installatie geplaatst worden. Een ander groot voordeel is dat de stadswarmtepomp volledig binnen wordt geplaatst en er geen buitendeel meer nodig is. Hierdoor wordt geluidsoverlast bij omwonenden voorkomen. De warmtepomp is tevens uitgerust met een fluisterstille inverter compressor waardoor deze installatie ook voldoet aan alle geluidsnormen die binnen gesteld worden.

Een ander groot voordeel van het niet aanwezig zijn van een buitendeel is het esthetische aspect. Een warmtepomp met een extern deel wordt als ontsierend voor de gevel van een woning ervaren. In veel stadscentra is het zelfs verboden om een buitendeel aan de gevel te plaatsen. Door de introductie van de stadswarmtepomp wordt dit probleem volledig ondervangen.

Ook koelen
“Deze warmtepomp niet alleen geschikt als hybride oplossing maar kan bij nieuwbouwwoningen ook prima toegepast worden als 100% gasloze oplossing”, zegt Jack de Mooij, eigenaar van Enzavu. “Tegenwoordig worden de huizen dusdanig goed geïsoleerd gebouwd dat de warmtevraag veel kleiner is dan die van bestaande woningen. Hierdoor kan bij nieuwbouw onze warmtepomp de volledige voorziening van verwarming en tapwater afdekken. Bijkomend voordeel is dat er met dit systeem ook gekoeld kan worden, in de zomer heeft men op deze manier een volwaardig airco systeem. De stroom van eventueel aanwezige zonnepanelen kan hiervoor gebruikt worden.”

Zeer snelle installatietijd
Doordat er een zeer snelle installatietijd mogelijk is kunnen woningcorporaties echt grote stappen maken in de verduurzaming van hun woningvoorraad. De gemeente Groningen heeft verregaande interesse in de oplossing van Enzavu en onderzoekt de mogelijkheden voor de toepassing van de installatie in de woningbouw.

Werking
De warmtepomp van Enzavu is een lucht-water warmtepomp. Deze onttrekt zijn energie aan de buitenlucht. Hiervoor zijn slechts twee luchtaansluitingen door het dak of de gevel nodig. Dit is bij de huidige gasgestookte CV ketels ook het geval.
De energie wordt vervolgens afgegeven aan een verwarmingssysteem binnen (water). De warmtepomp maakt gebruik van de laatste stand van techniek zoals Digital Inverter- en EXV technologie, EC ventilatoren en een geavanceerde digitale regeling.
Hoe werkt een warmtepomp?

Warmtepompen zijn het duurzame en milieuvriendelijke alternatief voor cv-ketels op gas. Een warmtepomp verwarmt je huis en voorziet in warm water, terwijl er nauwelijks of geen gas wordt verbruikt. Hoe een warmtepomp precies werkt, leggen we graag nader uit..

Verplaatsen van warmte

Een warmtepomp wint warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater en zet dit om in bruikbare energie. Dit proces waarin warmte omgezet wordt in energie kunnen we het best uitleggen aan de hand van een concreet voorbeeld: de koelkast.

Een koelkast gebruikt elektriciteit om een ruimte te koelen, dit gebeurt als volgt: binnen in de koelkastleidingen circuleert een vloeistof. De koelende werking van de koelkast wordt veroorzaakt door verdamping van deze vloeistof. Om de vloeistof te laten verdampen wordt warmte aan de binnenkant van de koelkast onttrokken. De damp die ontstaat wordt daarna weer samengeperst en vloeibaar gemaakt onder het vrijkomen van warmte. Die warmte voel je aan het zwarte rooster op de achterkant van de koelkast. Voor het afvoeren van de warmte uit de binnenkant van de koelkast naar de achterkant is dus elektrische energie nodig. Het hart van de koelkast bestaat dus uit een warmtepomp.

Natuurlijk verschillen een koelkast en een warmtepomp van elkaar. In een koelkast wordt de warmte uit de lucht afgevoerd naar de buitenkant van de koelkast. Bij een warmtepomp wordt de warmte uit de lucht, bodem of het grondwater juist versterkt en gebruikt om een ruimte te verwarmen, het principe blijft echter hetzelfde

De werking van een warmtepomp

De bron die een warmtepomp gebruikt, bijvoorbeeld de lucht of grondwater, heeft een relatief lage temperatuur. Te laag om een woning mee te verwarmen. De buitenkant van de warmtepomp vangt de aanwezige warmte uit deze bronnen op, verplaatst deze en verhoogt de temperatuur om zo de woning met het binnendeel te kunnen verwarmen.

Hierbij zijn twee natuurkundige principes van belang; verdampen en condenseren. In een warmtepomp bevindt zich een koudemiddel, deze vloeistof neemt energie op en staat die energie onder andere omstandigheden weer af. Het koudemiddel onttrekt dus warmte uit de buitenlucht. Ook wanneer de buitentemperatuur erg laag is kan een warmtepomp toch warmte uit de buitenlucht opnemen. Het koudemiddel beschikt namelijk over de eigenschap om al bij lage temperatuur te verdampen.

Het koudemiddel haalt de warmte dus uit de bron, verdampt onder lage druk en wordt vervolgens gasvormig. Dit gas wordt met behulp van een compressor in het buitendeel van de warmtepomp rondgepompt, waardoor de druk verder toeneemt en de temperatuur stijgt. Deze warmte wordt vervolgens gebruikt om, via een warmtewisselaar, een ruimte en/of water te verwarmen. Daarna wordt de druk in het warmtepompsysteem weer verlaagd, het koudemiddel wordt weer als vloeistof getransporteerd naar het buitendeel van de warmtepomp en de cyclus begint opnieuw.

Rendement

Warmtepompen behalen door hun efficiënte manier van verwarmen hoge rendementen. Deze worden berekend aan de hand van de coëfficiënt of performance (COP). Deze COP geeft de verhouding weer tussen de energie die de warmtepomp afgeeft (warmte), en de energie (elektriciteit) die de warmtepomp verbruikt.

Alleen de elektriciteit die de warmtepomp verbruikt voor het oppompen brengt kosten met zich mee. De COP van de meeste warmtepompen ligt daardoor tussen 4 en 6. Dat wil zeggen dat de warmtepomp in staat is om 4 tot 6 kWh aan warmte te produceren voor elke kWh elektriciteit die het van het elektriciteitsnet opneemt. Dit is ook te lezen als een rendement tussen 400% en 600%.

Bron : www.lgklimaat.nl2018 LG
Animo subsidie zonneboilers blijft groeien!

Animo subsidie zonneboilers blijft groeien, in april 6,75 miljoen euro subsidie aangevraagd

In de maand april is er binnen regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor 6,75 miljoen euro subsidie aangevraagd. In totaal is er nu een budgetclaim van 22,25 miljoen euro.

Voor dit bedrag zijn 7.843 aanvragen binnengekomen. Het gaat om 6.651 particuliere aanvragen voor evenzoveel aanvragen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ontving verder tot nu toe 832 zsakelijke aanvragen voor 4.435 apparaten. Zonneboilers houden bij dit alles de derde plek vast als het om populariteit gaat.

Bij particulieren zijn warmtepompen nog altijd veruit het populairst en bij zakelijke aanvragers ook.
In 2017 zijn maandelijks de volgende bedragen aangevraagd:

Januari 2017: 5,5 miljoen euro.
Februari 2017: 4,9 miljoen euro.
Maart 2017: 5,1 miljoen euro.
April 2017: 6,75 miljoen euro.

Meest succesvolle maand in de historie van de ISDE-subsidie is nog altijd de maand december 2016; toen werd er voor 10,2 miljoen subsidie aangevraagd.

Inmiddels lijkt de ISDE-regeling voor het kalenderjaar 2017 hooggespannen verwachten waar te maken. Te meer omdat binnen de regeling de subsidiebedragen die aan zonneboilers toegekend worden per 1 januari 2017 tot 50 procent verhoogd zijn.
Wordt het huidige aanvraagtempo voortgezet, dan zal de subsidieregeling voor het einde van het kalenderjaar uitgeput zijn; iets wat in 2016 niet het geval was.
Voorlichting over Warmtewet en blokverwarming op 9 april 2014

Gratis voorlichtingsbijeenkomst ‘Warmtewet en blokverwarming’. Hét antwoord op de vragen en problemen van appartementseigenaren.

Verenigingen van Eigenaren zien grote problemen op zich afkomen; tenminste: als hun appartementengebouw is voorzien van een collectieve installatie voor warmte en warmwater.
De kosten en administratieve lasten van deze VvE’s zullen naar verwachting sterk toenemen door de Warmtewet, die op 1 januari jl. in werking is getreden.

Daarom houdt Stichting VvE Belang, belangenorganisatie voor VvE’s en appartementseigenaren, op woensdag 9 april een gratis voorlichtingsbijeenkomst over het onderwerp ‘Warmtewet en blokverwarming’.
De bijeenkomst vindt vanaf 19.30 uur plaats in het Auditorium van het Congrescentrum van Achmea, Handelsweg 2 in Zeist.
Aardwarmte

Warmte uit de aardbodem en het bodemwater is een duurzame vorm van energie. Afhankelijk van de diepte heet het aardwarmte of bodemwarmte. Aardwarmte is in Nederland moeilijk bereikbaar en daardoor erg duur. Bodemwarmte is wel bereikbaar en belandt als woningverwarming onder meer in nieuwbouwhuizen.

Aardwarmte en bodemwarmte zijn milieuvriendelijke alternatieven voor het stoken van gas en kolen. Want het gebruik van aard- en bodemwarmte zorgt nauwelijks voor vervuiling, uitstoot van CO2 en klimaatverandering. Een ander milieuvoordeel is dat aardwarmte en bodemwarmte nooit op raken, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen.

In het kort

Bodemwarmte halen we tot 100 meter diepte uit de bodem, en wordt gebruikt voor verwarming van woningen, gebouwen en bijvoorbeeld kassen.
Het water in de aardbodem op 20 tot 300 meter diepte is geschikt voor warmte-uitwisseling: we kunnen het oppompen, vervolgens warmte erin stoppen (in de zomer) of eruit halen (in de winter) en dan weer terugpompen. Ook dit heet
bodemwarmte.

Op zeer grote diepte (vanaf 500 meter) zit bruikbare aardwarmte. IJsland gebruikt deze voor verwarming.
Aardwarmte ontstaat in de kern van de aarde. Bodemwarmte is afkomstig van de zon.