Corporaties moeten budget energie eerder besteden

Corporaties moeten budget energie eerder besteden

Den Haag – Corporaties moeten fors aan de slag om de 400 miljoen euro subsidie voor energiebesparende maatregelen op te krijgen. Inhet huidige tempo blijft het geld op de plank liggen. Dat heeft kenniskoepel Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) becijferd. Op basis van de woningverbeteringen in de periode 2010-2013 komen corporaties bij slechts 8,4 procent van […]

Read More
Groene stroom

Groene stroom

Groene stroom is elektriciteit die duurzaam is geproduceerd. Het gaat om stroom uit windenergie, zonne-energie, biomassa-energie of om een combinatie. Soorten groene stroom Duurzaam opgewekte elektriciteit wordt niet alleen onder de naam groene stroom verkocht. Andere merknamen zijn ecostroom, groene energie en natuurstroom. Het verschil tussen de diverse merken zit in de samenstelling. Sommige energiebedrijven […]

Read More
Aardwarmte

Aardwarmte

Bij aardwarmte wordt vanuit grote diepte warm water opgepompt. De overheid stimuleert het gebruik van aardwarmte (ook wel geothermie). Onder andere door de geologische risico’s voor ondernemers die een aardwarmteproject willen starten, te beperken. Ook komt de winning van aardwarmte sinds 2012 in aanmerking voor subsidie vanuit de SDE+-regeling. Aardwarmteprojecten Bij aardwarmte (geothermie) wordt vanuit […]

Read More
Show Buttons
Hide Buttons