1

Stappenplan verduurzamen VvE

Is jouw VvE er klaar voor ?

Om met jouw VvE aan de slag te gaan met verduurzamen, is het verstandig om een stappenplan te hanteren. Vaak is een eerste initiatief van het bestuur het begin van een groter uitgewerkt plan tot verduurzamen.

Zo’n stappenplan ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

 • – 1e koplopers aan zet
 • – Het bestuur/de beheerder bespreken de te nemen stappen
 • – Contact met de gemeente voor informatie en ondersteuning gedurende het proces
 • – Oprichten van een werkgroep/ commissie duurzaamheid
 • – Informatie verwerven over de mogelijkheden (gebouw en subsidies/ financiering
 • – Start draagvlak creëren bij de leden van de VvE
 • – Inventariseer de wensen van de leden, wat leeft er binnen de VvE?
 • – Inzicht krijgen in de besparingen, noodzaak voor een Maatwerk energiescan
 • – Maak een totaalplan en bereken wat financieel haalbaar is
 • – Maximaal gebruik maken van hulp van de gemeente en beschikbare subsidies/ financieringen wees zeer oplettend als het gaat om de voorwaarden die financierders stellen. Deze kunnen wijzigen gedurende het lopende traject.

Heb je vragen hoe je met je VvE aan de slag kunt gaan?

In Capelle aan den IJssel hebben wij ons eigen Energieloket op het Amnestyplein 3. Hier kun je terecht met al je vragen over een duurzamer Capelle. Vragen over simpele besparingsmogelijkheden, isoleren, zonnepanelen, aardgasvrij of hoe je afval scheidt.

Je kunt ze allemaal stellen. Of je nu een woning huurt, een eigen woning bezit of in een VvE woont, wij beantwoorden jouw vraag of verwijzen je door naar de juiste partij.

Heb je een specifieke vraag of kom je gewoon graag een kijkje nemen in het loket? Vanaf 1 juli is het mogelijk om op donderdagen op afspraak een bezoek aan het Energieloket te brengen. Om een afspraak te maken, stuur je een mailtje naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl.

Wij zijn op werkdagen vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 010 – 747 01 47

Meer informatie

Kijk dan op Energieloket open op afspraak!
Start ‘Zonnig Zuid-Holland’: zoveel mogelijk zonnepanelen op grote daken

Gepubliceerd op 11 juni 2020

Zuid-Holland heeft veel grote daken die we kunnen gebruiken voor zonnepanelen. Om die ruimte maximaal te benutten stelt de provincie €4 miljoen beschikbaar tot eind 2023.

Veel eigenaren van grote daken willen hun dak wel beschikbaar stellen voor zonne-energie maar hikken aan tegen de investering of de moeite die nodig is om het dak aan te passen of zonnepanelen te plaatsen.

Tegelijkertijd zijn energiecoöperaties in Zuid-Holland op zoek naar daken om zonne-energie op te wekken. Daar speelt de provincie op in met de subsidieregeling ‘Zonnig-Zuid-Holland’.

Breed plan voor zon op alle daken
De regeling is onderdeel van een breder aanvalsplan voor zonne-energie op daken. Gedeputeerde Berend Potjer: “Het is zonde dat er nog zoveel daken zijn die we niet gebruiken! We hebben in kaart gebracht waar dat aan ligt en pakken de oorzaken aan met een breed plan om zoveel mogelijk grote daken beschikbaar te maken voor het opwekken van zonne-energie.”

Het aanvalsplan voor zon op alle daken bestaat onder andere uit de regeling Zonnig Zuid-Holland, ondersteuning en advies bij het aanvragen van subsidies, ontwikkeling van kennis over bijvoorbeeld nieuwe financieringsmogelijkheden.

“Bovendien brengen we energiecoöperaties en eigenaren van daken bij elkaar”, stelt Potjer. “Met het plan slaan we meer vliegen in één klap: We wekken duurzame energie op, we maken slim gebruik van de beperkte ruimte in onze provincie én het wordt voor meer inwoners mogelijk om zelf zonne-energie op te wekken.”

Geen dak, toch zonnepanelen
Met de subsidieregeling ondersteunt de provincie eigenaren van grote daken bij de investeringen die nodig zijn om een dak geschikt te maken voor zonnepanelen.
Op de daken moeten minimaal voor 15 kWp zonnepanelen (circa 45 stuks) passen. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het vermogen aan zonnepanelen dat wordt gerealiseerd.

De regeling is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat er meer grote daken beschikbaar komen voor energiecoöperaties. Dat zijn samenwerkingsverbanden waar lokale inwoners lid van kunnen worden. Zo kunnen inwoners die zelf geen dak hebben, toch investeren in en profiteren van zonnepanelen.

Het gaat hierbij om subsidies van €2500 tot €5000 voor de dakeigenaar, afhankelijk van het vermogen aan zonnepanelen dat wordt gerealiseerd.

Ruimte op het dak benutten
Op grote daken in Zuid-Holland kunnen we heel veel duurzame energie opwekken. Denk aan daken van bedrijventerreinen of een blok huizen van een woningbouwcorporatie. Niet alle daken zijn meteen geschikt voor zonnepanelen.

Soms moet de constructie bijvoorbeeld aangepast worden om de zonnepanelen te kunnen dragen. De extra investering die dan nodig is weerhoudt veel eigenaren van grote daken ervan om zonnepanelen te plaatsen.
Energieloket Amnestyplein Capelle open op afspraak

In Capelle aan den IJssel hebben wij ons eigen Energieloket op het Amnestyplein 3.
Hier kun je terecht met al je vragen over een duurzamer Capelle.

Vragen over simpele besparingsmogelijkheden, isoleren, zonnepanelen, aardgasvrij of hoe je afval scheidt. Je kunt ze allemaal stellen. Of je nu een woning huurt, een eigen woning bezit of in een VvE woont, wij beantwoorden jouw vraag of verwijzen je door naar de juiste partij.

Heb je een specifieke vraag of kom je gewoon graag een kijkje nemen in het loket? Vanaf 1 juli is het mogelijk om op donderdagen op afspraak een bezoek aan het Energieloket te brengen.

Om een afspraak te maken, stuur je een mailtje naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl.
Hulp nodig bij het verduurzamen van jouw VVE-complex?

Per 1 juli 2020 kan je als Capelse VvE terecht bij een speciale helpdesk voor Capelse VvE’s.
VvE-bestuurders en bewoners van een appartement kunnen hier terecht voor uiteenlopende vragen over duurzame oplossingen. De gemeente en de WoonWijzerWinkel hebben de handen hiervoor ineen geslagen.

Of je nu informatie zoekt om te kunnen starten, hulp nodig hebt bij de financiering of technische vragen hebt, je bent welkom bij de helpdesk. Een adviseur biedt onafhankelijke informatie over een breed scala aan onderwerpen.

De helpdesk wordt bemenst door Mesdita Seji en Astrid Kennis en is op werkdagen van 9.00-17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 010-7470147.

Wil je liever een persoonlijk gesprek met de adviseur of een kijkje nemen in het nieuwe Energieloket op het Amnestyplein? Vanaf 1 juli is het mogelijk om op afspraak een bezoek aan het Energieloket te brengen. Om een afspraak te maken, stuur je een mailtje naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl.

Je kunt natuurlijk altijd een kijkje nemen op de website met oplossingen voor VvE’s.
Verslag Capels Webinar over zonnepanelen

Direct na de persconferentie van premier Rutte op 6 mei 2020, logden bijna 50 deelnemers in.
De groeps-presentatie begon met een korte introductie over de diensten van de WoonWijzerWinkel. Daarna informeerde de adviseur van de WoonWijzerWinkel de aanwezigen over verschillende onderwerpen.
Zo besprak hij onder andere de salderingsregeling, BTW-teruggave en de componenten van panelen. En hij ging dieper in op de verschillende typen zonnepanelen en de omvormers.

Via de chat was er ruimte voor het elektronisch stellen van vragen. Daar werd goed gebruik van gemaakt. De adviseur en een vrijwilliger van het Energie Collectief Capelle beantwoordden deze vragen.

De presentatie is terug te vinden op https://www.woonwijzerwinkel.nl/aanbod-zon/

Tijdelijk aanbod

Bij dit webinar hoort een aantrekkelijk aanbod voor zonnepanelen. Dit aanbod is speciaal voor Capellenaren en is tijdelijk beschikbaar. Tot 20 mei kan je een offerte opvragen via https://www.woonwijzerwinkel.nl/aanbod-zon/

Vragen over enerbesparing?

Indien er vragen zijn over deze of andere vormen van energiebesparing kan contact worden opgenomen met de vrijwilligers van Energie Collectief Capelle (ECC) via: zon.energiewijzercapelle@gmail.com.
Afbouw salderingsregeling definitief….

Afbouw salderingsregeling definitief: eigenaar zonnepanelen mag vanaf 2023 jaarlijks 9 procent minder salderen

Minister Wiebes heeft het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen.

In de periode 2023-2030 bedraagt de jaarlijkse afbouw 9 procent, waarna deze van het kalenderjaar 2030 naar 2031 de laatste stap van 28 naar 0 procent maakt om te zorgen dat het salderingspercentage vanaf 2031 daadwerkelijk 0 is. In het oorspronkelijke voorstel van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen dat minister Wiebes afgelopen oktober presenteerde, werd nog gesproken van een snellere jaarlijkse afbouw, te weten met 11 procent per jaar. Het minder snelle afbouwpad is volgens onderzoekers van TNO gunstiger voor investeerders in zonnepanelen en leidt tot een verkorting van bijna 9 maanden terugverdientijd voor investeringen in 2024-2025.

Wijzigingen na internetconsultatie
Nadat minister Wiebes afgelopen oktober het bijbehorende wetsvoorstel publiceerde voor de afbouw van de salderingsregeling, dienden tientallen organisaties dienden een zienswijze in tijdens de internetconsultatie.

Met zijn Kamerbrief informeert minister Wiebes de Tweede Kamer nu over 3 belangrijke punten:

 1. het definitieve afbouwpad zoals bepaald op basis van de inzichten uit de Klimaat- en Energie Verkenning 2019 (KEV 2019).
 2. een onderzoeksrapport van TNO waarin de effecten van de afbouw van de salderingsregeling op investeringen in zonnepanelen door verschillende groepen kleinverbruikers in kaart zijn gebracht.
 3. De redelijke vergoeding voor ingevoede elektriciteit: als de salderingsregeling wordt afgebouwd geldt namelijk dat voor een groeiend deel van de elektriciteit die een kleinverbruiker aan het elektriciteitsnet levert dat de opbrengst uitsluitend bestaat uit de vergoeding die de energieleverancier daarvoor geeft, dit wordt 80 procent van het met de energieleverancier overeengekomen leveringstarief.

Het door minister Wiebes gemaakte wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Nadat zij hun advies hebben uitgebracht wordt het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd ter behandeling. Minister Wiebes verwacht dat dit nog voor het zomerreces zal gebeuren.

Definitieve afbouwpad
Het kabinet na de publicatie van de Klimaat- en Energie Verkenning 2019 (KEV 2019) het definitieve afbouwpad voor de salderingsregeling bepaald op basis van de meest recente cijfers. De in de onderstaande tabel genoemde percentages betreffen het deel van de elektriciteit dat door de kleinverbruiker op het net is ingevoed waarvoor nog gesaldeerd mag worden. Voor het overige deel ontvangen kleinverbruikers uitsluitend een redelijke vergoeding van de leverancier.

‘Het definitieve afbouwpad leidt tot een minder snelle afbouw dan het indicatieve afbouwpad dat in het concept wetsvoorstel was opgenomen’, schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. De minister verwijst daarbij naar een onderzoeksrapport van TNO.
‘Zoals uit het rapport blijkt, wordt met het minder snel aflopende definitieve afbouwpad het effect van de afbouw op de terugverdientijd verzacht, binnen de budgettaire kaders van het regeerakkoord van oktober 2017.’

Kalenderjaar Definitieve afbouw (maart 2020) Indicatieve afbouw (oktober 2019)
2023 91 procent 89 procent
2024 82 procent 78 procent
2025 73 procent 67 procent
2026 64 procent 56 procent
2027 55 procent 45 procent
2028 46 procent 34 procent
2029 37 procent 23 procent
2030 28 procent 11 procent
2031 0 procent kalenderjaren vanaf 2031 naar 0 procent

Terugverdientijd voor een referentiesysteem bij verschillende afbouwpaden van salderen

‘Het kabinet verwacht dat er hiermee de komende jaren een eenvoudige, gebruiksvriendelijke regeling blijft bestaan waardoor het voor huishoudens financieel aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen en tegelijkertijd overstimulering wordt voorkomen’, aldus minister Wiebes over de terugverdientijd. ‘Zo pakt de energietransitie voor de belastingbetaler niet duurder uit dan nodig.’

Direct eigen verbruik het meest rendabel
De voorgestelde afbouw van de salderingsregeling heeft geen effect op de vrijstelling van belasting op de elektriciteit die achter de meter zelf wordt opgewekt en direct wordt verbruikt. Daarvoor betaalt een kleinverbruiker nog steeds geen energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE). Het directe eigen verbruik van de opgewekte zonnestroom is dan ook nog altijd het meest rendabel.

Meetinrichting voor aparte registratie verplicht
Voor de afbouw van de salderingsregeling is het nodig dat alle kleinverbruikers een meetinrichting hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten. Het wordt daarom verplicht dat kleinverbruikers een dergelijke meetinrichting hebben.
IJsselcollege installeerde zonnepanelen

Het IJsselcollege heeft duurzame plannen met het dak. De grote, nu nog ongebruikte, oppervlakte wordt de plek waar leerlingen kennis gaan maken met duurzame ontwikkelingen. Onderwijs, duurzaamheid en gezelligheid moeten hier samen komen.

Sinds eind 2016 vormt het gebouw aan de Pelikaanweg het ‘thuis’ van het IJsselcollege. De invulling van het dak is vanaf het begin al een brainstrom aan innovatieve ideeën. De ruimte en het uitzicht bieden veel mogelijkheden. De toegekende subsidie van het Denk en Doe mee!-Fonds zorgt ervoor dat de school nu kan starten met het realiseren van de ideeën. Zo is de afgelopen weken gestart met plaatsen van 192 zonnepanelen. Ondanks de winterperiode zijn deze nu al energie aan het produceren voor het IJsselcollege; waarmee per jaar ongeveer 57.000 kWh zal worden opgewekt; vergelijkbaar met het verbruik van 20 huishoudens.

Volgende stappen
De volgende stap wordt het aanleggen van een dakterras en –tuin. Niet alleen een gezellig terras om in de middag te lunchen, maar ook een plek om te leren, te onderzoeken en samen dingen te creëren. De school zoekt hierbij specifiek de connectie met duurzaamheid. Denk aan een windmolen, een opvangsysteem voor waterafvoer en een moestuin voor het kweken van ingrediënten voor de horeca. Al deze innovaties moeten een klaslokaal in de buitenlucht vormen. Naast dat dit terras een verrijking voor de school en het onderwijs zal zijn, wil de school het dakterras ook inzetten als verbindende factor in de wijk. Bewoners, bedrijven en scholen uit de buurt kunnen ook gebruik maken van de faciliteiten die het dakterras biedt. Een buurtbarbecue op de derde etage, met uitzicht op de wijk, is een van de mogelijkheden.

IJsselcollege
Het IJsselcollege is een school voor voortgezet onderwijs en heeft ruim 800 leerlingen. Het IJsselcollege heeft bijna alle vormen van voorgezet onderwijs in huis: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo. In combinatie met de juiste aandacht, ontwikkelen leerlingen kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen, die nodig zijn voor nu en hun toekomst.

Het IJsselcollege is onderdeel van Blick op Onderwijs, een stichting voor openbaar onderwijs in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.
Buurtactie Energiebesparing Schollevaar

Woon jij in de Kunstenaarsbuurt, Instrumenten-buurt of Burgenbuurt in Schollevaar en wil jij ook besparen op je energierekening? Kom dan op donderdag 26 september om 19:30 uur(inloop vanaf 19:00 uur) naar Basisschool De Contrabas (Gong 3, Capelle aan den IJssel).
Tijdens de bijeenkomst krijg je informatie over energiebesparende maatregelen die je in jouw woning kunt aanbrengen én over het vergroenen van je tuin of dak. De besparingen kunnen oplopen tot meer dan € 1.000,- per jaar!

19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Basisschool de Contrabas (Gong 3, Capelle aan den IJssel)
Het ECC en Duurzaam Capelle……

Er zijn een aantal nieuwe promotie stukjes over ECC die inmiddels op de website www.duurzaamcapelle.nl staan, waaronder een leuk filmpje!

 • In gesprek met…Bert en zijn buurman Jan.
  Bert en zijn buurman Jan deden mee met de buurtactie Energiebesparing in Schollevaar. Nu hebben zij zonnepanelen op hun dak en zijn bewust bezig met hun energieverbruik. Het Energie Collectief Capelle hielp hen de juiste keuze te maken….
 • In gesprek met… Vincent Spoeltman, bewoner in Schollevaar.
  Vincent Spoeltman vertelt waarom hij heeft meegedaan aan de ECC-buurtactie energiebesparing en waarom hij heeft gekozen voor zonnepanelen op zijn dak.
 • Over de komende ECC Buurtactie in Schollevaar….
  Woon jij in de Kunstenaarsbuurt, Instrumenten-buurt of Burgenbuurt in Schollevaar en wil jij ook besparen op je energierekening? Kom dan op donderdag 26 september om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) naar Basisschool De Contrabas (Gong 3, Capelle aan den IJssel).Energiebesparing in Schollevaar

Bij de woning van Julia Lückerath in Schollevaar is pas geleden bodemisolatie in de kruipruimte aangebracht, kleine bolletjes piepschuim met een beschermlaagje. Hierdoor wordt het vocht uit de kruipruimte verdreven en ontstaat er een beter leefklimaat.

Bovendien werkt het energiebesparend door de extra isolatie. Dit is niet het enige dat Julia heeft laten doen. “Ik doe mee aan de ‘Buurtactie Energiebesparing’ van het Energie Collectief Capelle en heb een energiescan laten uitvoeren.” zegt Julia. ‘

Op de informatieavond van de buurtactie kon ze zich inschrijven voor deze energiescan, uitgevoerd door de WoonWijzerWinkel.

“Tijdens de energiescan heeft de adviseur gelijk led lampen geplaatst en goede bespaar tips gegeven. Ook gaf hij het advies voor dubbelglas en bodemisolatie, zonder de energiescan had ik daar nooit aan gedacht.”

Het dubbelglas is inmiddels ook al geplaatst. Door de led lampen verbruikt Julia minder stroom volgens haar energieleverancier. Julia raadt iedereen zo’n energiescan aan. “Dan weet je precies wat de bespaar mogelijkheden zijn.”

Energiecollectief

De buurtactie energiebesparing in Schollevaar is de 10e buurtactie die het Energie Collectief Capelle heeft georganiseerd in samenwerking met gemeente Capelle aan den IJssel en de WoonWijzerWinkel.

In september 2019 komt er een nieuwe buurtactie in andere buurten in Schollevaar.
Tijdens een buurtactie krijgen buurtbewoners relevante informatie over het nemen van duurzaamheidsmaatregelen in en rondom de woning.