1

Capelle wil duurzaamheid zichtbaar maken

Het college wil met het uitvoeringsprogramma ‘Zichtbaar Duurzaam’ samen met inwoners en organisaties Capelle aan den IJssel verder duurzaam ontwikkelen. Het zet hiermee het milieubeleid van de afgelopen vier jaar voort en besteedt vooral aandacht aan duurzaamheid en klimaat. Milieuwethouder Van Winden: “We houden ons milieubeleid praktisch: geen grootse plannen, maar uitwerken waar we mee bezig zijn met onze maatschappelijke partners en de inwoners van Capelle aan den IJssel. Zichtbaar voor Capelle, zodat we anderen inspireren tot meedoen.”

Evaluatie en ambitie

Uit de evaluatie blijkt dat Capelle inmiddels voor 100% duurzame energie inkoopt, dat de gemeentewerf met energielabel A is opgeleverd. De bedoeling is dat het hele inkoopbeleid van de gemeente vanaf 2015 duurzaam gebeurt. De groene dakensubsidie is beperkt gebruikt, er is nog subsidie beschikbaar. De snelheidsverlaging op de Abram van Rijckevorselweg levert milieuwinst op (geluid en CO2 uitstoot) en conform de prestatieafspraken met Havensteder loopt er in Schollevaar een renovatieproject van deze woningcorporatie om 1950 huizen te isoleren.

Leefbaarheid en duurzaamheid

Het Uitvoeringsprogramma 2013-2014 borduurt voort op de thema’s uit het milieubeleidsplan van de afgelopen vier jaar (2009-2012), beide stukken legt het college nu voor aan de gemeenteraad. Het college wil hiermee de leefbaarheid en duurzaamheid op korte termijn verbeten en de duurzame ontwikkeling op lange termijn (2030) stimuleren. De gemeente verschillende kan hierbij verschillende rollen vervullen. ‘Duurzaam samenwerken’ behandelt de samenwerking met onder andere Havensteder, bewoners en bedrijven, onder andere om activiteiten ontplooien op het gebied van energiebesparing.

Met ‘Duurzaam informeren en stimuleren’ benadert de gemeente actief inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisatie om ze te informeren en te stimuleren om voor duurzaamheid te kiezen. Met ‘Duurzaam integreren’ stelt de gemeente voorwaarden aan duurzaamheid bij bijvoorbeeld bouwprojecten. “In ons eentje kunnen we niet de reductie van 40% minder CO2-uitstoot voor elkaar krijgen. Daarom richten we ons op samenwerking en op het goede voorbeeld geven,” legt wethouder Van Winden uit.

Zonnepanelen voor sporthal

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, dat alle energiebesparende- of duurzaamheidmaatregelen gemeentelijke gebouwen die binnen 15 jaar kunnen worden terugverdiend, worden uitgevoerd, wat betreft duurzaamheid dat de bouw van de sporthal Lijstersingel duurzaam gebeurt en op het gebied van geluid dat er langs het spoor in Schollevaar railschermen geplaatst zullen worden. Overigens krijgt de nieuwe sporthal ook zonnepanelen
Zonnepanelen zijn kansrijke optie voor installateurs

Zonnepanelen zijn voor installateurs een kansrijke optie om ook in de toekomst succesvol te opereren. De voorzitter van UNETO-VNI ziet de panelen als een kans om meer in de adviesrol naar consumenten te komen. Zij kunnen de panelen tenslotte niet zonder advies in te winnen in gebruik nemen.

De voorzitter stelt dat er een cultuurverandering binnen de branche moet komen. Installateurs moeten zich presenteren als deskundige die de technische kennis en kunde in huis heeft. UNETO-VNI kan een rol spelen bij het verwerven van aansluiting van zonne-energie bij de bouwkolom. Rondom zonne-energie vinden er interessante ontwikkelingen plaats.

Een negative tendens is echter dat bij grootschalige inkoopacties de nadruk op prijs ligt. De initiators moeten niet de fout maken te denken dat de installateur die zonnepanelen vervolgens voor een zacht prijsje op het dak zal plaatsen. Installateurs kunnen geen kwaliteit leveren als ze onder hevige prijsdruk staan.

Het productievolume van de installatiebranche is sinds 2009 met een kwart afgenomen. In 2014 zal het volume uitkomen op 9,9 miljard euro.
Slimme meter en energieverbruiksmanagers

De gasmeters en elektriciteitsmeters in Nederlandse huizen worden vervangen door een slimme meter: een digitale meter voor het gas- en elektriciteitsverbruik. Energieverbruiksmanagers, die u kunt aansluiten op de slimme meter, geven inzicht in uw verbruik en maken energie besparen makkelijker en leuker!

Van 2012 tot 2013 krijgen huishoudens bij wie de energiemeters vervangen moeten worden al een slimme meter van de netbeheerder. Net als woningen die in deze periode nieuw of gerenoveerd opgeleverd worden. Vanaf 2014 begint grootscheepse vervanging en komen alle andere huishoudens aan de beurt. Volgens Europese regels moet 80 procent van alle huishoudens en bedrijven in 2020 een slimme meter in huis hebben.

De slimme meter is op afstand te te lezen. Wettelijk is bepaald dat alleen de netbeheerder dit zes keer per jaar mag doen en uw verbruik mag doorgeven aan uw energieleverancier. Die kan u dus elke twee maanden een overzicht geven van uw energiegebruik en de geschatte kosten. Handig, want zo ziet u eerder of u meer of minder verbruikt dan geschat. Vindt u het aflezen van de slimmer meter op afstand geen goed idee, dan kunt u deze functie laten uitzetten, of de slimme meter weigeren.

 •  Slimme meter + energieverbruiksmanager = energie besparen!

  U betaalt elk jaar meer energiekosten door stijgende energieprijzen. Behalve als u zelf aan de slag gaat met energie besparen! Maar hoeveel energie gebruikt u eigenlijk op een dag, en hoe kunt u daarop het meest besparen? De slimme meter meter laat net als uw oude meter uw totale meterstanden zien, maar geeft geen inzicht in details van uw energieverbruik. Daarom komt een energieverbruiksmanager van pas: die heeft deze functies wel.

  Energiekosten 5 tot 10 procent lager

  U kunt een energieverbruiksmanager aansluiten op de slimme meter. Er zijn veel verschillende soorten, maar ze hebben gemeen dat ze veel aantrekkelijker en preciezer dan voorheen laten zien hoeveel energie u verbruikt en wanneer. Gaat u aan de slag met energie besparen, dan ziet u het effect meteen op de verbruiksmanager. Door actief inzicht op te doen over uw energieverbruik, kunt u naar schatting 5 tot 10 procent besparen op uw energiekosten.

  Kijk op Energieverbruiksmanagers om te zien welk apparaat of systeem bij u past.

 •  Wanneer krijgt u een slimme meter?

Vanaf 2014 gaat de netbeheerder (samen met woningbouwcorporaties) alle oude gas- en elektriciteitsmeters vervangen door de slimme meter. U ontvangt daarover vanzelf bericht.

In sommige situaties krijgt u in 2012 of 2013 al een slimme meter:

 • als de huidige meter vervangen moet worden;
 • bij grootschalige renovatieprojecten;
 • bij nieuwbouwprojecten;
 • als u de slimme meter zelf aanvraagt voordat uw woning aan de beurt is; dan mag de netbeheerder wel kosten rekenen.
 •  Kosten voor slimme meter

  Het plaatsen van de slimme meter is gratis als uw huishouden eenmaal aan de beurt is. Wilt u de slimme meter eerder in huis hebben, dan mag de netbeheerder hiervoor een vergoeding vragen (maximaal 71,40 euro inclusief btw als u gas en elektriciteit heeft; maximaal 66,64 euro inclusief btw als u alleen een elektriciteitsaansluiting heeft).

  Meterhuur blijft bestaan

  Voor de gas- en elektriciteitsmeter betaalt u meterhuur. Dat blijft zo bij de slimme meter. De meterhuur voor de slimme meter is niet hoger; de Energiekamer NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) stelt jaarlijks de huur vast.

 •  Voordelen van de slimme meter

  Hieronder vindt u de belangrijkste voordelen van de slimmer meter op een rij.

  + Beter inzicht in kosten

  Als u een slimme meter heeft en de netbeheerder deze op afstand uitleest, krijgt u elke twee maanden een overzicht van uw energieverbruik. Hierdoor ziet u vaker dan nu wat het verbruik is; u kunt het dan bijvoorbeeld zien aankomen als u het geschatte jaarverbruik gaat overschrijden.

  + Makkelijker energie besparen

  Als u weet wanneer u veel energie verbruikt, kunt u effectiever energie besparen en de energiekosten verlagen. Met een slimme meter krijgt u niet alleen eens per twee maanden inzicht in uw energieverbruik. U kunt bij sommige energieleveranciers via hun website dagelijks uw verbruiksgegevens inzien. En u kunt een energieverbruiksmanager aansluiten op uw slimme meter en zien hoeveel energie u op dat moment verbruikt.

  + Geen meterstanden meer doorgeven

  Aangezien de netbeheerder de slimme meter op afstand kan uitlezen, hoeft u zelf geen meterstanden meer door te geven, en hoeft er niemand langs te komen om de meterstanden op te nemen.

  + Geen schattingen meer

  Als de juiste meterstanden van een gas- en elektriciteitsmeter nu niet worden doorgegeven door de bewoner, doet de netbeheerder een schatting. Die schatting zorgt soms voor problemen, bij verhuizen of overstappen naar een andere leverancier. De slimme meter voorkomt dat: de netbeheerder kan deze op afstand aflezen waardoor schattingen niet meer nodig zijn.

  + Effectiever gebruik van duurzame energie

  Met behulp van de slimme meter krijgt de netbeheerder meer inzicht in hoeveel energie op welk moment nodig is in Nederland. Die informatie is noodzakelijk om energievraag en -aanbod beter te kunnen afstemmen. Als de vraag naar energie beter te sturen is, dan zijn wind- en zonne-energie optimaal te gebruiken. Nu wekken zon en wind soms energie op als er geen vraag is; aangezien wind- en zonne-energie (nog) niet kan worden opgeslagen, blijft die energie dan ongebruikt. Als huishoudens desgevraagd informatie krijgen over wanneer er veel en dus goedkope duurzame energie beschikbaar is, dan kan het piekgebruik gaan samenvallen met beschikbaarheid. Dat zijn slimme energienetwerken die in de nabije toekomst kunnen ontstaan.

 
U wilt goedkope zonnestroom? EU en EZ willen dat niet

De Nederlandse zonnestroombranche is in feeststemming. Na jaren achterop te hebben gelopen op andere Europese landen is de markt volledig losgebarsten. De twee belangrijkste drijvers zijn de huidige lage prijzen van zonnepanelen en de salderingsregel. Hierdoor kunnen kleingebruikers zonnestroom goedkoper maken dan stroom kopen en de stroom die ze overdag goedkoop opwekken ’s avonds “financieel” gebruiken. Echter, beide marktdrijvers staan op de tocht.

Door Peter Desmet| CEO en oprichter SolarClarity

Peter Desmet 2De Europese Unie overweegt namelijk een importheffing op Chinese zonnepanelen en Economische Zaken (EZ) begint te tornen aan het salderen. Beide zijn een directe bedreiging voor de sector, voor de 100.000 Nederlandse zonnestroom producenten en voor de ontwikkeling van duurzame energie.

Importheffing

Ten eerste de dreiging van de importheffing op zonnepanelen. In het kort komt het er op neer dat een groep van Europese producenten onder de naam EU Prosun een klacht heeft ingediend bij de Europese Commissie. Ze beschuldigen Chinese fabrikanten ervan in Europa onder de kostprijs te verkopen en de Chinese staat ervan dat deze hun fabrikanten zou subsidiëren.

In de komende weken beoordeelt de Europese Commissie of dit inderdaad het geval is. De juridische gang van zaken hieromtrent is complex, maar duidelijk is dat door de regelgeving China eigenlijk bij voorbaat schuldig wordt bevonden. Europa kan daardoor besluiten een importheffing op te leggen op alle Chinese zonnepanelen die Europa binnen komen. Deze importheffing kan oplopen tot 85 procent.

Wat betekent dit voor de Nederlandse consument?

Heel simpel: een Chinees zonnepaneel verdubbelt dan zowat in prijs en de helft van het geld die de consument dan voor dat paneel moet betalen gaat als belasting naar Europa. Finito goedkope zonnepanelen waar de Nederlandse markt en met name de collectieve initiatieven zo dol op zijn. De kans is heel reëel dat dit vanaf 6 juni aanstaande het geval zal zijn.

Is dat het einde van de sector of is dat winst voor de Europese zonnepaneel fabrikanten? Waarschijnlijk geen van beide. De sector zal zeker een flinke deuk oplopen, maar de Chinese panelen zullen zo goed als mogelijk vervangen worden door Zuid-Koreaanse, Taiwanese en Indische fabricaten. Die kosten meer dan de huidige Chinese panelen, maar nog altijd minder dan de Europese. Dus het voornaamste resultaat: de markt krimpt én de consument betaalt meer. Met dank aan Brussel.

Saldering

Ten tweede het Ministerie van Economische Zaken en de salderingsregel. Door salderen kunnen met name particulieren hun stroom aan het net terugleveren tegen dezelfde totaalprijs waarvoor ze stroom van het net kopen. Eén tegen één wegstrepen dus, oftewel “salderen”. De salderingsregel is noodzakelijk omdat zonnestroom overdag wordt opgewekt en veel stroom pas ’s avonds wordt gebruikt. Het is dit mechanisme dat mensen toestaat al hun goedkope zonnestroom te gebruiken en dus veel geld te besparen. Zo’n 100.000 gezinnen maken hier inmiddels gebruik van.

Maar de besparing van de burger, is de inkomstenderving van de overheid. Door salderen loopt de overheid aardig wat energiebelasting inkomsten mis. En niet één jaar, nee die rotpanelen gaan wel 30 jaar mee! De Energiebelasting is ooit ingevoerd met als doelstelling energiebesparende maatregelen te stimuleren, de inkomsten zouden dus per definitie moeten dalen. Maar wat de overheid neemt, geeft de overheid niet graag weer af. Want alle duurzame praatjes ten spijt, het mag natuurlijk geen geld gaan kosten.

Achter de schermen bij EZ én Financiën wordt er daarom aan alle kanten gelobbyd en getrokken aan dat salderen. Collega Peter Meijers van IBC wist in zijn bijdrage vorige week te melden dat hij informatie had dat EZ momenteel aan een noodwet werkt om salderen minder aantrekkelijk te maken. Duidelijk is dat EZ er zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan wil geven (zie ook de bijdrage van Igor Kluin op Enegiebusiness).

Wat betekent dit voor de Nederlandse consument?

De gevolgen voor de Nederlandse consument zijn nog onbekend, maar als een noodwet in het geniep moet worden gemaakt is dat meestal niet omdat deze goed nieuws bevat. Financiën en EZ hebben een slechte reputatie op dit vlak. Nederlands’ achterstand op duurzame energie is immers op deze ministeries gemaakt.

Oproep aan de feestgangers

Beide zaken, tornen aan het salderen en een eventuele importheffing, zullen schadelijk zijn voor de zonnestroomversnelling die ons land op dit moment ondergaat. Zeker als ze samenvallen, zoals hier het geval lijkt te zijn. Deze twee ontwikkelingen bedreigen de snelle uitrol van decentrale duurzame energie, ze bedreigen de banenmotor die de zonnestroom sector momenteel is en ze bedreigen de investeringen van huidige en toekomstige zonnepanelen bezitters.

Ondanks dus dat de hele sector in feeststemming is en ik het vreselijk vind met slecht nieuws te moeten komen, luid ik toch de noodklok. Nu kan er nog wat gedaan worden. Tegen de antidumpingheffing strijd AFASE, Association for Affordable Solar Energy. Voor het salderen hebben we de nationale publieke opinie waar politici zich soms nog wel eens iets van aantrekken. Dus ik nodig met name de invloedrijke feestgangers zoals Uneto-VNI, Urgenda, Vereniging Eigen Huis, Natuur en Milieu én Holland Solar uit om in actie te komen. Anders haal ik vast aspirines tegen de kater.

Volg Peter Desmet via Twitter
“..Capelle rijdt 100% elektrisch..”

capellerijdtelectrisch

Op 16 april nam de gemeente Capelle aan den IJssel negen elektrische bedrijfswagens in gebruik. Van een van deze auto’s zal ook het college regelmatig gebruik maken.

Groene investering

Capelle is niet alleen een milieubewuste gemeente, maar ook een gemeente met een sober financieel beleid. Bij de gemeentewerf – de thuisbasis voor de acht andere bedrijfsauto’s – worden zonnepanelen geplaatst. Deze panelen gaan de auto’s voorzien van elektriciteit. Kruijt: “We schaffen eenvoudige auto’s aan, waarvoor we zelf de brandstof kunnen opwekken. Een groene investering die zichzelf bovendien ook financieel terugbetaalt.
Dat pas uitstekend binnen ons beleid.”

Kruijt nam op dinsdag 16 april de sleutel van de elektrische auto in ontvangst. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse carwash voor het gemeentelijke Roparunteam 78.
Energie- en milieubeleid Capelle aan den IJssel

Milieubeleid gemeente Capelle aan den IJssel


Het doel van het milieubeleid van Capelle aan den IJssel is ‘het versterken van de leefbaarheid en de duurzaamheid van onze gemeente’. Onder duurzaam verstaan we energiezuinig bouwen, het gebruiken van milieuvriendelijke materialen en het aanleggen van groene daken. We verduurzamen onze eigen organisatie ook. Onze handhavers rijden in Volkswagen Caddy’s met roetfilter en Honda Civic hybride voertuigen, beschikken over dienstfietsen en surveilleren te voet. Binnenkort beschikken ze over elektrische scooters.

Aandachtspunten milieubeleid


Het milieubeleid richt zich op de volgende aandachtspunten:

 • – >energie en klimaat en duurzame ontwikkeling; we streven naar maximaal milieurendement door korte- en langetermijnmaatregelen. Een paar voorbeelden: onze producten kopen we in 2015 100% duurzaam in en bij de renovatie van onze gebouwen passen we extra energiemaatregelen toe, die zich na zeven tot tien jaar terugverdienen.
 • – bodem, externe veiligheid, geluid en lucht krijgen extra aandacht binnen de mogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt en door extra financiën vrij te maken
 • overige milieuthema’s; we voeren wettelijke taken en regelgeving uit op alle milieuthema`s.

Energie en Klimaatbeleid


De CO2-uitstoot in Capelle moet met 40% afgenomen zijn in 2015. Dat staat in een intentieverklaring van de 16 regiogemeenten van de Stadsregio Rotterdam.

Maatregelen

De gemeente Capelle draagt bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot door: • een aantal projecten uit te voeren die zorgen voor minder CO2-uitstoot
 • prestatieafspraken te maken met woningbouwcoöperaties over het toepassen van extra energiemaatregelen bij het verbouwen van woningen
 • aandacht te besteden aan het klimaatbestendig maken van de regio: hoe blijven we goed functioneren als het klimaat verandert?
Winst op de Energy Pit in Utrecht

Op vrijdagmiddag 12 april 2013 werd in het hoofdkantoor van Rabobank Nederland in Utrecht
de Energy Pit 2013 georganiseerd. De organisatie lag in de vertrouwde handen van Van HIER Opgewekt.*
Afgelopen week had een expertpanel zich al eerder gebogen over alle landelijke inzendingen en had
uiteindelijk drie ondernemings- en projectplannen uitgekozen voor de landelijke finale in Utrecht.


adbackx


De drie genomineerde vrijwilligersorganisatie waren :


– DeA (een ledenwin-actie voor een energie-coöperatie in de stad Amersfoort),
– Energie Collectief Capelle
– Reggestroom-Molenstroom (een initiatief om een historische molen in te zetten als stroomgenerator)


De finalisten mochten in het Auditorium van het hoofdkantoor hun bedrijfsplan of project
nader presenteren aan een expertpanel, bestaande uit bankiers, crowdfunders etc.

De HIER opgewekt Energy Pit editie 2013 was speciaal bedoeld voor initiatieven die financiering zoeken.
Het vinden van (aanloop) financiering is vaak een van de knelpunten waar initiatieven tegenaan lopen.


Ook het Energie Collectief Capelle (ECC) was een van de genomineerde kandidaten.
Voorman Ad Backx presenteerde de tweede presentatie van die middag. Hij sprak in zijn presentatie over zijn idealen
op het gebied van duurzame energie en toonde zijn plannen om in zijn Eigen woonwijk Schollevar drie grote energieprojecten uit te voeren . Dit uiteraard in samenwerking met direct betrokken bewoners, VVE’s , gemeentebestuur en winkeliers- en ondernemers-organisaties in de wijk.


Na afloop van zijn presentatie, die precies 6 minuten en 40 seconde mocht duren, werd hij vervolgens drie kwartier lang uitgebreid ondervraagd over de plannen, zowel door het expertpanel als door aanwezigen in het publiek.


Aan het slot van de bijeenkomst werd aan alle drie genomineerde vrijwilligersorganisaties diverse
passende prijzen uitgereikt. Zo won het Energie Collectief Capelle :

– Een gesprek met een duurzaamheids-expert van Rabobank Nederland;
– Een gesprek over een mogelijke financiering met Stichting Doen van de Postcode Loterij;
– 10 energieboxen van energieleverancier Qurrent;
– De kosten voor een advertentie van een halve pagina in een plaatselijke krant;
– Niet te vergeten, een stam van een boom die in de buurt van Heer Halewijnburg een mooi plekje moet krijgen;

HIER OPGEWEKT


* HIER opgewekt, is hét kennisplatform voor lokale duurzame energie initiatieven. De schaal van de energiehuishouding verandert in rap tempo. We zien steeds meer kleinschaligere energie initiatieven ontstaan, naast de centrale energievoorziening.

Een groeiend aantal consumenten vraagt om groene stroom en burgers en bedrijven kiezen er steeds vaker voor om zelf én samen energie op te wekken. De toekomst voor lokale energie opwekking is dus veelbelovend.
HIER opgewekt gelooft in deze beweging!


De diversiteit aan initiatieven in Nederland is op dit moment enorm. Ze variëren in grootte, zitten in verschillende ontwikkelingsfasen, hebben verschillende rechtsvormen en ook de ambities zijn uiteenlopend. Er is een wereld te winnen als deze initiatieven van elkaar leren. HIER opgewekt versterkt initiatieven, verbindt de mensen die werk maken van duurzame energie en ondersteunt ze bij het realiseren van hun ambities.


HIER opgewekt gelooft in de toekomst van lokale energie opwekking en doet er alles aan de lokale duurzame energie initiatieven te ondersteunen en te professionaliseren, te verbinden en positief te positioneren.
Over Energie Collectief Capelle (ECC)

Profiel

Het Energie Collectief Capelle (ECC) is een kennis centrum in Capelle aan den IJssel. Het collectief bestaat uit vrijwilligers die bewoners in hun eigen omgeving adviseren op het gebied van duurzame energie. Deze Vrijwilligers verzamelen wetenswaardigheden en recente ontwikkelingen over toepassingen rondom duurzame energie en maken die kenbaar via een maandelijkse nieuwsbrief en via de eigen website. www.energiecollectiefcapelle.nl

De huidige organisatie verandert meer en meer naar een vertrouwd informatiepunt in het maatschappelijke beeld van Capelle aan den IJssel. Ruim één jaar geleden is deze organisatie spontaan ontstaan toen enkele bewoners van de Heer Halewijnburg, een straat in de wijk Schollevaar, zonnepanelen wensten aan te schaffen. De huidige organisatie kent geen directe partners in de omgeving van Capelle aan den IJssel.

 
Projecten

Wij hebben drie projecten geselecteerd om aan u te kunnen presenteren.

Het eerste project is een zonne installatie op het dak van VvE De Bugel. Op dit dak kunnen voldoende zonnepanelen worden geplaatst om de openbare voorzieningen van elektriciteit te voorzien. Daarnaast kan op het parkeer terrein een voedingspunt voor elektrische auto’s worden geplaatst. Het resterende dak is niet groot genoeg voor de zeventig appartementen in dit gebouw. Vandaar dat wij op zoek zijn naar een alternatief voor de resterende woningen.

Het tweede project is gesitueerd op het dak van De Scholver, een winkelcentrum in het hart van de wijk Schollevaar (8.500 woningen). Een belangrijk deel van de opgewekte elektriciteit zal nodig zijn voor de ondernemers in dit winkelcentrum. Daarna blijft een capaciteit over om in te voeren in het aanliggende flatgebouw. Op dit flatgebouw kunnen nauwelijks zonnepanelen worden geplaatst. Er zal naar additionele oppervlakte gezocht moeten worden om alle woningen in dit flatgebouw van stroom te voorzien.

Zo komen we bij het derde project. Op de daken van het nabij gelegen bedrijven terrein kan een aanzienlijk aantal zonnepanelen worden geplaatst. Ook hier zullen de ondernemers eerst zelf voldoende stroom opwekken voor zichzelf. Daarna blijft er zoveel elektrische stroom over om een aanzienlijk aantal huishoudens van stroom te voorzien.

In het gebied van Capelle XL liggen de beste kansen op aanzienlijke uitbreidingen. Leveren de eerste drie projecten totaal 2.000.000 kWh elektriciteit (2GWh) dan is de potentie van dit gebied.