1

Online informatie bijeenkomst ‘Concept Transitievisie Warmte’ op 13 januari 2022

Op donderdag 13 januari 2022 van 19.30 uur tot 21.00 uur organiseert gemeente Capelle aan den IJssel een digitale bijeenkomst over de concept Transitievisie Warmte. Tijdens deze avond kijken wij met elkaar nog eens naar de uitkomsten van de concept Transitievisie Warmte. Wij geven voorbeelden van besparingsmogelijkheden en alternatieven voor aardgas. Ook bespreken we hoe u zich nu al kunt voorbereiden om aardgasvrij te wonen of te werken en waar u terecht kunt met uw vragen. Het is deze avond mogelijk om vragen te stellen via de chat. Deelnemen kan alleen online.

Digitale informatie bijeenkomst
Online informatie bijeenkomst ‘Concept Transitievisie Warmte’ op 13 januari 2022

Wat is een transitievisie?
In de Transitievisie Warmte staat hoe alle gebouwen in Capelle aan den IJssel aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Dit kan pas uitgevoerd worden als de Rijksoverheid hiervoor de middelen en instrumenten beschikbaar stelt. Waarbij voor het college van burgemeester en wethouders een hard uitgangspunt is dat het kabinet zorgt voor een woonlastenneutrale overstap voor onze inwoners.

Dat betekent dat de kosten van een duurzame warmte-optie, op het moment van overstappen, niet hoger zijn dan de kosten van het gebruik van aardgas. Lees hier de concept Transitievisie Warmte.

Wat betekent dit voor u?
De transitievisie is geen uitgewerkt plan voor de hele stad. Wel geeft het focus en richting voor de langere termijn. In een uitvoeringsplan wordt straks per gebied de definitieve keuze gemaakt wat het duurzame alternatief voor aardgas is en wanneer het aardgas wordt afgesloten. Het uitvoeringsplan laat ook zien wat dit voor u betekent.

Zowel financieel als voor uw woning of ander gebouw. Het opstellen van een uitvoeringsplan doen wij met een gebiedsaanpak en start altijd eerst met een verkenning. In het Rivium en een deel van de wijk Schenkel (Florabuurt, Molenbuurt, Bloemenbuurt Oost, Bloemenbuurt West en Akker-/Haagwinde) wordt gewerkt aan een verkenning.

Aanmelden
Aanmelden voor de digitale bijeenkomst kan tot uiterlijk maandag 11 januari 2022 via onderstaand formulier. Na aanmelding ontvangt u een e-mailbevestiging. Op donderdag 13 januari 2022 ontvangt u per e-mail een deelnamelink waarmee u op de avond zelf kunt deelnemen aan de bijeenkom
st. Meld u aan via www.duurzaamcapelle.nl.

Inschrijfformulier
Online informatiebijeenkomst Warmtetechnieken voor VvE’s

Online informatiebijeenkomst Warmtetechnieken voor VvE’s (donderdagavond 8 juli, van 19.30-21.00 uur)

Denkt u met uw VvE na over een (aard)gasvrije toekomst? Dan mag u deze online bijeenkomst over warmtetechnieken op 8 juli niet missen.

Deze bijeenkomst is voor alle besturen, beheerders en eigenaren van appartementen van VvE’s in Capelle. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.

Isoleren en duurzaam verwarmen

Wist u dat bijna de helft van uw energierekening bestaat uit kosten voor verwarming? U kunt dus gemakkelijk geld besparen door minder te verwarmen. Dat begint met een goed geïsoleerde woning.

U kunt uw appartement ook op een meer duurzame manier verwarmen. In Nederland is afgesproken dat we in 2050 geen (aard)gas meer gebruiken in woningen. Het is daarom belangrijk om nu al na te denken over een (aard)gasvrije toekomst. 2050 is dichterbij dan het klinkt.

Programma
In deze online bijeenkomst informeert de gemeente u over de warmtetransitie in Capelle en welke voor de hand liggende oplossingen per gebied zij nu ziet. De WoonWijzerWinkel geeft een beeld van verschillende warmtetechnieken.
Voorbeelden hiervan zijn elektrische warmtepompen en zonneboilers.

• Hoe werken deze technieken?
• Wat zijn de voor- en nadelen van deze technieken?
• Welke financierings- en subsidiemogelijkheden zijn er?
• Waar moet u op letten met uw VvE?

Programma

19:15 – 19:30 : Inloop
19:30 – 19:40 : Welkomstwoord van Suzan Mannens (gemeente Capelle aan den IJssel)
19:40 – 20:00 : De warmtetransitie in Capelle, door Mirella Sterrenburg (gemeente Capelle aan den IJssel)
20.00 – 20.30 : Warmtetechnieken en VvE’s, door Mesdita Seji (WoonWijzerWinkel)
20:30 – 20:45 : Ervaringen met WKO, door Robert Rosbergen (VvE Rijckevorsel)
20.45 – 21.00 : Tijd voor vragen

Deze online bijeenkomst is voor alle besturen, beheerders en eigenaren van appartementen van VvE’s in Capelle.
De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.

Aanmelden

Deelname aan deze avond is gratis. U kunt zich aanmelden tot 8 juli 12:00 uur via deze LINK
WEBINAR ECC en aanbod zonnepanelen

ENERGIE COLLECTIEF CAPELLE

Webinar met presentatie van ECC en aanbod zonnepanelen

Het EnergieCollectief Capelle (ECC) verzorgt op deze avond wederom een digitale presentatie over het installeren van zonnepanelen op 14 juni 2021. De presentatie is vanaf 19:30 tot 20:30 uur.

In deze webinar wordt een presentatie gegeven door de vrijwilligers van Energie Collectief Capelle met tekst en uitleg over de plaatsing van zonnepanelen.

Tevens worden een aantal zonnepanelen actieprijzen toegelicht en krijgt u een ruime gelegenheid om vragen over aanschaf én installatie te stellen.
Inloggen kan vanaf 19:15 uur.

Aanmelden voor deze digitale bijeenkomst doet u door een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer aan: zon.energiewijzercapelle@gmail.com.

Een offerte aanvragen kan direct via: zon.energiewijzercapelle@gmail.com

DOWLOADEN FLYER

Download hier de flyer ECC actie zonnepanelen 01062021
Naar een COÖPERATIEF PROJECTBUREAU voor Zuid-Holland

Het projectbureau voor Zuid-Hollandse energiecoöperaties en -initiatieven zal coöperatief zijn, dus van en voor de leden. Met de stuurgroep hebben we de afgelopen weken de eigenschappen van zo’n projectbureau besproken. We hebben doelen en organisatieprincipes vastgesteld en verkennen nu met een enquête onder alle leden van het netwerk welke verwachtingen men heeft van de ondersteuning.

Voordat we verder gaan met de uitwerking naar een ondernemingsplan leggen we de tussentijdse bevindingen graag aan je voor. Dat doen we in een webinar. Je kunt kiezen uit drie data; per webinar houden we zo het aantal deelnemers enigszins beperkt en blijft een goed gesprek mogelijk.

In de webinars delen we de denkrichting voor organisatie en werkwijze van het projectbureau, de eerste resultaten van de enquête die is verstuurd aan elke cooperatie en initiatief in ons netwerk en de vervolgstappen. Natuurlijk zal er ruimte zijn om te reageren op de plannen.

Kies uit een van de volgende data:

 • Dinsdag 8 december, van 19:30 tot 21:00 uur
 • Donderdag, 10 december, van 19:30 tot 21:00 uur
 • Woensdag 16 december, van 19:30 tot 21:00 uur

Je ontvangt enkele dagen voor het webinar een bevestiging van deelname en de link naar de online-bijeenkomst.

————

Zuid-Hollandse netwerk voor lokale duurzame energie-initiatieven
In 2018 is gericht gewerkt aan de versterking van het netwerk van Zuid-Hollandse energiecoöperaties. Met ondersteuning van de Provincie en in overleg met lokale initiatiefnemers organiseert het Netwerk LDE Zuid-Holland bijeenkomsten over praktische thema’s. Initiatiefnemers delen hun ervaringen met de realisatie van zonnedaken, windprojecten en opbouw van een lokale coöperatie.

In 2019 staan nieuwe sessies gepland over zon, wind en warmte. Daarnaast werken een aantal initiatiefnemers aan een Projectbureau Zuid-Holland. Ervaren initiatiefnemers kunnen hun expertise als projectbegeleider inzetten voor nieuwe initiatieven. Dit wordt uitgewerkt met RescoopNL, een landelijke samenwerkingsverband van coöperaties.


Netwerk Lokale Duurzame Energiecoöperaties Zuid-Holland

Ruud Schuurs (T: 0650 819 543)
Frits Lakemeier (T: 0652 390 491)
Anne Marieke Schwencke (T: 0623 675 752)
E: netwerklde.zh@gmail.com
Verslag Capels Webinar over zonnepanelen

Direct na de persconferentie van premier Rutte op 6 mei 2020, logden bijna 50 deelnemers in.
De groeps-presentatie begon met een korte introductie over de diensten van de WoonWijzerWinkel. Daarna informeerde de adviseur van de WoonWijzerWinkel de aanwezigen over verschillende onderwerpen.
Zo besprak hij onder andere de salderingsregeling, BTW-teruggave en de componenten van panelen. En hij ging dieper in op de verschillende typen zonnepanelen en de omvormers.

Via de chat was er ruimte voor het elektronisch stellen van vragen. Daar werd goed gebruik van gemaakt. De adviseur en een vrijwilliger van het Energie Collectief Capelle beantwoordden deze vragen.

De presentatie is terug te vinden op https://www.woonwijzerwinkel.nl/aanbod-zon/

Tijdelijk aanbod

Bij dit webinar hoort een aantrekkelijk aanbod voor zonnepanelen. Dit aanbod is speciaal voor Capellenaren en is tijdelijk beschikbaar. Tot 20 mei kan je een offerte opvragen via https://www.woonwijzerwinkel.nl/aanbod-zon/

Vragen over enerbesparing?

Indien er vragen zijn over deze of andere vormen van energiebesparing kan contact worden opgenomen met de vrijwilligers van Energie Collectief Capelle (ECC) via: zon.energiewijzercapelle@gmail.com.
In gesprek met Johan Monster…….

Het Energie Collectief Capelle (ECC) groeit gestaag. Een vaste club van een kleine twintig man zet zich in om inwoners van Capelle aan den IJssel te informeren, enthousiasmeren en adviseren over het nemen van duurzame maatregelen in en rond de woning. Die aanpak lijkt te werken, meent Johan Monster, projectleider van het ECC en coördinator van vrijwilligers. ‘We proberen mensen te bewegen.’

Buurtacties
De organisatie staat vooral bekend om de zogenaamde ‘buurtacties’. Het ECC selecteert een buurt of wijk in Capelle, schrijft huizenbezitters aan via de gemeente en organiseert een informatieavond. Daar slaan de gemeente, het ECC en de WoonWijzerWinkel de handen ineen: inwoners worden tijdens zo’n informatieavond geïnformeerd en geadviseerd over het aanbrengen van isolatie en het plaatsen van zonnepanelen.

Zo’n twintig procent van de aangeschreven huishoudens heeft in de basis interesse. Dat klinkt weinig, maar dat is het niet. Monster: ‘Er komen op zo’n avond toch snel honderd man af. Dat is toch een behoorlijke opkomst. Maar we proberen natuurlijk de bewustwording te vergroten. Dat is weleens lastig, want heel veel druk zetten heeft ook geen zin. We proberen niks te verkopen, we geven echt advies. Dat wekt ook vertrouwen: het is de keuze van mensen zelf. We proberen hen te bewegen.’

Na de bewonersavond volgt er – als daar vanuit huizenbezitters behoefte aan is – een energiescan, waar wordt bekeken welke maatregelen het meeste effect sorteren qua energiebesparing. De resultaten van eerdere buurtacties zijn duidelijk: meer dan tien procent van de aangeschreven huishoudens nemen daadwerkelijk energiebesparende maatregelen. Het gros van de deelnemers vloeit voort vanuit de buurtacties van het ECC.

Voor Monster en het ECC is dat bemoedigend, want duurzaamheid is soms een ingewikkelde aangelegenheid, merkt hij. ‘We krijgen na afloop van zo’n informatieavond veel vragen. Die gaan vooral over de effecten, de kosten en het verdienmodel. Maar het gaat ons niet alleen om het financieel belang natuurlijk. Ideologisch? Ja, misschien wel. Maar we willen mensen écht helpen.’

Energiecoaches
Ondertussen gaat het Energie Collectief Capelle verder. Niet alleen worden er buurtacties gehouden voor Capellenaren met een koopwoning, ook richt het ECC zich sinds kort op huurders. Samen met Havensteder worden huurders actief geïnformeerd over het besparen van energie door Energiecoaches. ‘Dat kan om hele basale dingen gaan, zoals de kachel later aanzetten of het gebruik van radiatorfolie. Die aanpak lijkt te werken.’

”We doen het met elkaar en voor elkaar”
Maar wat is het uiteindelijke doel van het ECC? Natuurlijk: zoveel mogelijk Capellenaren die zonnepanelen op hun dak hebben of isolatie maatregelen nemen. Maar het doel is groter dan dat. ‘We stellen samen met de gemeente Capelle aan den IJssel het vierjarige Programma Duurzaamheid op, die in lijn ligt met het beleid van de gemeente. Die samenwerking is essentieel. We doen het met elkaar en voor elkaar’.
Het ECC en Duurzaam Capelle……

Er zijn een aantal nieuwe promotie stukjes over ECC die inmiddels op de website www.duurzaamcapelle.nl staan, waaronder een leuk filmpje!

 • In gesprek met…Bert en zijn buurman Jan.
  Bert en zijn buurman Jan deden mee met de buurtactie Energiebesparing in Schollevaar. Nu hebben zij zonnepanelen op hun dak en zijn bewust bezig met hun energieverbruik. Het Energie Collectief Capelle hielp hen de juiste keuze te maken….
 • In gesprek met… Vincent Spoeltman, bewoner in Schollevaar.
  Vincent Spoeltman vertelt waarom hij heeft meegedaan aan de ECC-buurtactie energiebesparing en waarom hij heeft gekozen voor zonnepanelen op zijn dak.
 • Over de komende ECC Buurtactie in Schollevaar….
  Woon jij in de Kunstenaarsbuurt, Instrumenten-buurt of Burgenbuurt in Schollevaar en wil jij ook besparen op je energierekening? Kom dan op donderdag 26 september om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) naar Basisschool De Contrabas (Gong 3, Capelle aan den IJssel).15 april : Bewonersavond met inkoopactie zonnepanelen

Beste mede buurtbewoner van Capelle,

Wilt u deze zomer ook profiteren van gratis energie, opgewekt op uw eigen dak? Dan nodigen wij u uit voor de informatieavond over zonnepanelen op 15 april. U kunt zich op deze avond meteen inschrijven voor de nieuwe inkoopactie zonnepanelen.

Tijdens de informatieavond wordt u door middel van een presentatie wegwijs gemaakt op het gebied van zonnepanelen. U krijgt alle informatie die u nodig heeft om weloverwogen een beslissing te nemen.
Aansluitend is er ruimte voor vragen en kunt u direct een prijsindicatie opvragen.

Inkoopactie zonnepanelen
De lente is inmiddels begonnen en de zomer komt snel dichterbij, dus het is tijd om snel te schakelen! Met de inkoopactie zonnepanelen helpen wij u een handje. Na inschrijving ontvangt u een vrijblijvende offerte met actiekorting.

Offerte voor snelle plaatsing
Met deelname aan de actie bent u verzekerd van snelle plaatsing van de zonnepanelen. Wanneer u vóór 30 april 2019 beslist dan garanderen wij dat de zonnepanelen ook voor de zomer (30 juni 2019) geplaatst zijn. Als u zich vóór 8 april inschrijft voor de actie dan ontvangt u van ons op 15 april ook de offerte.

Inschrijven kunt u op www.woonwijzerwinkel.nl/capelle-zonnepanelen
Bewoners informatieavond zonnepanelen 15 april 2019
Aanvang 19:30, inloop om 19:00
Gemeentewerf, Groenedijk 10, 2903 LZ Capelle aan den IJssel

Met vriendelijke groet,

Energie Collectief Capelle / WoonWijzerWinkel / Gemeente Capelle aan den IJssel
Grote opkomst bijeenkomst Molenbuurt over energiebesparing

Op maandag 11 september vond alweer de 6e informatiebijeenkomst plaats in het kader van de Energiecampagne wonen. De belangstelling was groot. Bijna 70 bewoners uit de Molenbuurt bezochten de bijeenkomst in het buurtcentrum de Wel.

Na een inspirerende en heldere introductie van Ger Keuzenkamp van het ECC werden er twee presentaties verzorgt door de WoonWijzerWinkel over hoe bewoners hun energierekening kunnen verlagen. In totaal hebben 45 bewoners ook een vragenformulier ingeleverd met daarop hun interesses voor energiebesparing.

De verwachting is dat een groot deel van de aanwezigen een energiescan laten uitvoeren en offertes opvragen voor een energiebesparende maatregel.
Veel interesse voor energiebesparing tijdens bijeenkomst Amerikaanse- en Scandinavische buurt

Een week na de succesvolle informatiebijeenkomst in de Molenbuurt was de Scandinavische en Amerikaansebuurt aan de beurt. Ongeveer 35 bewoners bezochten de bijeenkomst in de OBS Ontdekrijk op maandag 18 september. De buurtbewoners toonden volop interesse in de presentaties van de Woonwijzerwinkel over o.a. isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en groene daken.

Arne Beijer en Elbert Raadsen, beiden vrijwilligers van het ECC en woonachtig in de buurt, lieten de bezoekers zien dat het heel goed mogelijk is om het gas- en elektraverbruik tot een minimum te beperken.

Na de presentaties en de persoonlijke adviezen van de vrijwilliggers van het ECC hebben veel van de aanwezigen ingetekend voor een energiescan of een aanvraag gedaan voor een offerte met energiebesparende maatregelen.