1

Wat is een bodem warmtepomp?

Om uw woning aardgasvrij te maken kunt u een buitenlucht warmtepomp gebruiken maar naast de buitenlucht warmtepomp is er ook de bodem warmtepomp. De bodem warmtepomp is het duurdere broertje van de buitenlucht warmtepomp. Daar krijgt u ook een hoger rendement, langere levensduur en meer koelvermogen voor terug. In dit artikel gaan we kijken hoe de bodem warmtepomp werkt, wat de voor- en nadelen zijn en wat u kan besparen met een warmtepomp die gebruikt maak van een bodembron. Daarnaast leest u ook meer over de mogelijkheden om met een bodembron te koelen.

Wat is een bodem warmtepomp?
Een water-water warmtepomp (de officiële benaming voor een bodem warmtepomp) of bodem-water warmtepomp gebruikt de bodem als warmtebron. De grond onder uw achter- of voortuin dient als warmtebron. Om de grond als warmtebron te kunnen gebruiken wordt er ongeveer 100 meter lange buizen in de bodem geboord. Deze kunststofbuizen (ook wel lussen genoemd) in de bodem functioneren als een warmtewisselaar. Afhankelijk van de grootte van de woning, worden er 1 of meerdere lussen in de bodem aangelegd.

De bodem is een stabiele warmtebron. Gedurende het jaar wisselt de temperatuur nauwelijks. De temperatuur van de bodem ligt het hele jaar tussen de 100C en 120C. Ideaal om een woning te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer. Door de stabiele warmtebron is het rendement (COP) over het gehele jaar gelijk.

Voor en nadelen bodem-water warmtepomp
Een groot voordeel van een bodem warmtepomp is het rendement. Het rendement van een bodem warmtepomp is veel hoger dan een buitenlucht. Dat betekent dat u veel minder energiekosten kwijt bent aan het verwarmen van uw woning.

Het belangrijkste nadeel van een bodem warmtepomp zijn de hoge investeringskosten. In vergelijking met een buitenlucht warmtepomp scheelt dit vaak duizenden euro’s.

 • Voordelen:
  Hoog rendement (SCOP)
  Passief koelen
  Flinke subsidie beschikbaar (circa 30%)
  Geen buitenunit
  Bodembron gaat 25 jaar of langer mee
 • Nadelen:
  Hoge investering (vanaf €20.000)
  Niet elke bodemsoort is geschikt
  Ruimte in de tuin nodig voor bodembron
  Woning moet goed geïsoleerd zijn
  Werkt alleen met lage temperatuur verwarming

Is uw woning geschikt voor een bodem warmtepomp?
Als u van plan bent om met een bodem warmtepomp te gaan verwarmen is het belangrijk dat de woning goed geïsoleerd is, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning heeft en geschikt is voor lage temperatuur verwarming. Een bodem warmtepomp is een flinke investering en het is zonde als deze niet optimaal functioneert.

In een ander artikel op onze kennisbank hebben we al uitgebreid geschreven over de voorwaarden waar een huis aan moet voldoen om met een warmtepomp te kunnen verwarmen. In het kort komt het erop neer dat de woning goed geïsoleerd moet zijn. Denk daarbij aan de standaard die geldt voor woningen gebouwd na 2000. Daarnaast is het belangrijk dat er in de woning een balansventilatiesysteem aanwezig is met warmteterugwinning en de woning volledig op lage temperatuur verwarmd kan worden.

“Extra isoleren is altijd verstandig”

Extra isoleren is daarbij altijd verstandig, ook bij woningen gebouwd na 2000. Met extra isolatie zorgt u ervoor dat er minder warmtevermogen uit de bodembron nodig is. Dat betekent dat u minder en kleinere bodemlussen nodig heeft. Aangezien de kosten voor de bodembron per meter wordt berekend scheelt dit in investeringskosten.

Ruimte voor bodembron
Verder is het belangrijk om rekening te houden met de ruimte benodigd voor het uitvoeren van de grondwerkzaamheden. Heeft u een kleine tuin en is deze omringd met muren van andere woningen? Dan wordt het waarschijnlijk lastig om een boor- of graafmachine te vinden die op bij u in de tuin kan komen. Heeft u weinig buitenruimte, maar is daar omheen wel veel werkruimte voor grote machines op de openbare weg, gemeentegroen of het erf van de buren? Dan kunt u met de buren of gemeente afspraken maken over het tijdelijk gebruiken van hun grondgebied.

Verschillende soorten bronnen
De lussen die normaal gesproken diep in de bodem worden aangebracht zijn ook op andere manieren te gebruiken als warmtewisselaar. In plaats van verticaal worden de buizen bijvoorbeeld horizontaal in de grond geplaatst.

Horizontale bodembron
Naast de zogenaamde verticale bodemwisselaar, bestaat er ook een horizontale bodemwisselaar. Deze werkt volgens hetzelfde principe als een verticaal systeem met het verschil dat de leidingen horizontaal in een U-patroon worden gelegd. Het is in feite een omgekeerde vloerverwarming die onder 1-2 meter zand gelegd wordt in uw tuin, weide of grasland. Om een horizontale bodemwisselaar te maken heeft u veel ruimte nodig in de tuin. De buizen die horizontaal de grond in komen te liggen nemen in een ideale situatie al snel meer dan 200 m2 in beslag voor een gemiddelde tussenwoning.

Warmtekorf
Een variant op de verticale bodemwarmtewisselaar is de warmtekorf: opgerolde buizen in een gat onder de grond. Die kan worden toegepast als er niet diep geboord mag worden of als er oppervlaktewater als bron kan worden gebruikt (een nabij gelegen beekje bijvoorbeeld).

Energiepaal
Een tweede variant is de ‘energiepaal’: een heipaal met daarin leidingen verwerkt die de warmte transporteren van de bodem naar de warmtepomp. Dit is een interessante optie in het geval van renovaties of nieuwbouw.

Rivier of meer
Ook een rivier of meer kan als bron worden gebruikt voor een bodem warmtepomp. In stromend water worden de buizen gelegd die normaal de bodem in gaan. In stilstaand water wordt het water op een plek opgepompt, door een warmtewisselaar gehaald en op een andere plek weer aan het water afgegeven. Daarmee wordt voorkomen dat het water rondom de plek van oppompen bevriest tijdens koude dagen. Dit is namelijk niet gunstig voor het rendement.

Koelen met een bodem-water warmtepomp
Een bodem warmtepomp kan, net als de meeste andere warmtepompen, ook koelen. Hiermee verhoogt u het comfort in huis tijdens de zomer. In tegenstelling tot bij actief koelen (buitenlucht warmtepomp of aircosysteem), verbruikt de warmtepomp bij passief koelen weinig energie. Dit komt door de gunstige ‘koude’ bodemtemperatuur die opgepompt wordt. De compressor – de grootste energieslurper in de warmtepomp – heeft u daarvoor niet nodig. De circulatiepomp (om het water door de lussen te pompen) zijn wel nodig maar verbruiken zeer weinig energie. Daardoor koelt u uw woning de hele zomer voor een klein bedrag aan elektriciteit. In veel gevallen betekent dit dat u voor het koelen van uw woning gedurende de hele zomer slechts 50 euro kwijt bent!

Dit doet u door de compressor in de warmtepomp uit te zetten waardoor de aanvoertemperatuur lager wordt. De warmtepomp neemt dan de bodemtemperatuur (100 tot 120 Celsius) over zonder deze te verhogen naar de aanvoertemperatuur waarmee de woning normaalgesproken verwarmt word.

Het rendement van een bodem warmtepomp
De bodem warmtepomp heeft een hoog en stabiel rendement gedurende het jaar. Dit komt omdat de bodem in temperatuur nauwelijks varieert gedurende het jaar. In sommige gevallen is het grondwater ook in beweging en wordt de grond rondom de bodemlussen automatische aangevuld met warm grondwater. Om een goed beeld te krijgen van het effect op het jaarlijkse energiegebruik kijken we daarom naar de COP of SCOP van een warmtepomp.

COP
Als u een warmtepomp aanschaft dan komt u al snel de term COP of SCOP tegen. De Coëfficiënt of Performance (ook wel afgekort COP genoemd) is een getal dat aangeeft hoe efficiënt een warmtepomp werkt. Het geeft de verhouding weer tussen de energie die nodig is om warmte op te pompen uit een bron ten opzichte van de warmte die het systeem produceert. Stel we stoppen 1 kW aan elektriciteit in de warmtepomp en we krijgen daar 4,5 kW aan warmte voor terug. Dat is een rendement van 4,5, oftewel de COP is 4,5. Voor alle warmtepompen die verkocht worden in Nederland en Europa wordt dit getal onderzocht en vermeld in de specificaties van een apparaat.

De COP van een warmtepomp wordt bepaald aan de hand van berekening die rekening houdt met de temperatuur van de buitenlucht en het cv-water. Een gangbare methode is om te rekenen met een brontemperatuur van 70C en afgifte van 350C (cv-water). Een gemiddelde bodem warmtepomp heeft dan een COP van 4,7.

SCOP
De S van SCOP staat voor ‘Seasonal’ oftewel seizoensgebonden. Dit betekent dat het rendement over het hele jaar is berekend. Omdat de bodemtemperatuur hoger is dan 7 graden (die gebruikt wordt om de COP uit te rekenen) komt de SCOP van een bodem warmtepomp uit op een hoger getal. De SCOP van een bodem warmtepomp is over een heel jaar gemeten ongeveer 5,2.

Besparen op de energierekening met een bodem warmtepomp
Om erachter te komen hoeveel een bodem warmtepomp voor een woning kan besparen gaan we kijken wat de investering in een bodem oplevert. We vergelijken daarom de bodem warmtepomp met een cv-ketel.

Voorbeeldwoning:
De cv-ketel van de woningeigenaren Anne en Robin is aan het einde van zijn levensduur. Voor de toekomst lijkt een bodem warmtepomp een interessant alternatief. Een bodem warmtepomp is een milieuvriendelijke oplossing en heeft de voorkeur maar ook financieel willen ze er niet op achteruit gaan.

Anne en Robin wonen in een vrijstaande woning uit 2005 met hun 2 kinderen van 12 en 15 jaar oud. Met hun oude ketel verbruikte ze in totaal 1.900 m3 gas per jaar. De woning heeft daarnaast de volgende kenmerken:

Het woonoppervlak van de woning is 160m2, verdeelt over 3 woonlagen
De woning is goed geïsoleerd met dak, vloer en muurisolatie met een isolatiewaarde van 2,5 (Rc-waarde) Daarnaast is de woning voorzien van HR++ glas
Het ventilatiesysteem is een balansventilatie met warmteterugwinning
Het gasverbruik voor warm verwarming: 1.700 m3 gas
Het gasverbruik voor warm tapwater: 300 m3 gas
Koken wordt gedaan op een inductiekookplaat
De woning wordt met vloerverwarming op de begane grond en met radiatoren (geschikt voor lage temperatuur) op de 2 bovenliggende verdiepingen verwarmd.

 • Optie 1. Een nieuwe hoog rendement cv-ketel
  In dit voorbeeld gaan we uit van verwarming met de nieuwste hoog rendement cv-ketel die voldoet aan de laatste eisen. De cv-ketel verwarmt de woning en maakt warm water. De kosten voor installatie en aanschaf komen uit op een totaalbedrag van €2.500. Het gasverbruik voor verwarming en warm water is in totaal 1.900 m3 gas per jaar. m3 Dat komt neer op een bedrag van €2.900 per jaar (€1,54 per m3, prijspeil januari 2022).

  De cv-ketel is relatief goedkoop in de aanschaf maar is aanzienlijk duurder in het energieverbruik. Om een eerlijke vergelijking te maken kijken we daarom naar de kosten over de gehele levensduur van de cv-ketel. Daarbij houden we rekening met inflatie en prijsstijgingen voor gas en elektriciteit (in het geval van de warmtepomp).

  De cv-ketel heeft een levensduur van ongeveer 15 jaar. Als we kijken naar de afgelopen decennia dan zien we dat de prijs voor gas flink op en neer ging. Voor de komende jaren zal dit niet anders zijn. Kijkend naar het verleden en de toekomst dan is een jaarlijkse prijsstijging van 3% niet te optimistisch. Dat betekent dat u voor de gasrekening over 15 jaar (in 2035) €5.000 betaalt. En als we alle tussenliggende jaren erbij optellen komen we uit op een bedrag van €59.000 uit.

  Samengevat kost een cv-ketel:

  €2.500
  €59.000
  = €61.500

 • Optie 2. Een bodem warmtepomp
  In deze berekening gaan we de woning aardgasvrij maken. De cv-ketel wordt vervangen voor een bodem warmtepomp. De aanschafkosten voor de warmtepomp met 200 liter boilervat (voor het opslaan van warm tapwater) komt uit op een bedrag van ongeveer €14.000 inclusief subsidie (ongeveer €6.000). Uiteraard zitten hier ook de installatiekosten bij opgeteld.

  De warmtepomp gebruikt per jaar 3.402 kWh aan elektriciteit. Dat komt uit op een bedrag van €1.100 per jaar (€0,33 per kWh, prijspeil januari 2022). Dit bedrag is voor het verwarmen van uw huis en warm tapwatergebruik. Kijkend naar het verleden en de toekomst dan is een jaarlijkse prijsstijging van 2% passend. En als we alle tussenliggende jaren erbij optellen komen we uit op een bedrag van €22.600 uit.

  Daarnaast wordt ook de gasaansluiting weggehaald. Dit betekent dat de kosten voor de netbeheer komen te vervallen. Dit scheelt jaarlijks ongeveer €260 op de vaste lasten, €3.900 voor 15 jaar.

  Over een periode van 15 jaar ziet dat er als volg uit.

  €14.000 (bodem warmtepomp)
  €22.600 (energiekosten)
  – €3.900 (besparing op netbeheerskosten)
  = €32.700

  Dat is een forse besparing in vergelijking met een cv-ketel. Het verschil is ruim €28.750!

Terugverdientijd en financieel rendement
Zo ziet u dat investeren in een bodem warmtepomp een slimme investering is voor uw portemonnee en het milieu. Nu de spaarrente bij de bank laag is, is een investering in een warmtepomp een goede investering met een gemiddeld rendement van 8% per jaar.

Investering

Kosten 15 jaar

Besparing energierekening

Terugverdientijd

Rendement

Cv-ketel

€2.500

€59.000

€0

N.v.t

N.v.t

Bodem Warmtepomp

€14.000

€18.700

€2.100

10 jaar

8%

Effect woningwaarde en hypotheekrente
Een aardgasvrije woning met een bodem warmtepomp is zeer energiezuinig en heeft lage vaste lasten. Banken kijken daarnaar wanneer ze hypotheken verstrekken. Daarom stimuleren ze woningeigenaren om te investeren in energiebesparende maatregelen. Een bank geeft dan ook eerder een hypotheek voor een woning met lage vaste lasten en die een goed energielabel heeft. In sommige gevallen kan dit zelfs een aantrekkelijke rentekorting op uw hypotheek opleveren.

Met dit in het achterhoofd, is het als huizenzoeker ook logisch om een woning te kopen die aardgasvrij is en een goed energielabel heeft. De woningwaarde gaat dus flink omhoog. In verschillende onderzoeken is er dan ook gebleken dat elke labelstap op het energielabel gelijk staat aan ongeveer 1,5% meer woningwaarde.

Heeft u een bodem warmtepomp waarmee u volledig elektrisch verwarmt én u kookt elektrisch dan kunt u volledig van het gas af! De jaarlijkse kosten voor vastrecht komen te vervallen en daarmee is een all-electric bodem warmtepomp terugverdiend in 9,5 jaar!

Bron : www.regionaalenergieloket.nl 2022
Het ECC en Duurzaam Capelle……

Er zijn een aantal nieuwe promotie stukjes over ECC die inmiddels op de website www.duurzaamcapelle.nl staan, waaronder een leuk filmpje!

 • In gesprek met…Bert en zijn buurman Jan.
  Bert en zijn buurman Jan deden mee met de buurtactie Energiebesparing in Schollevaar. Nu hebben zij zonnepanelen op hun dak en zijn bewust bezig met hun energieverbruik. Het Energie Collectief Capelle hielp hen de juiste keuze te maken….
 • In gesprek met… Vincent Spoeltman, bewoner in Schollevaar.
  Vincent Spoeltman vertelt waarom hij heeft meegedaan aan de ECC-buurtactie energiebesparing en waarom hij heeft gekozen voor zonnepanelen op zijn dak.
 • Over de komende ECC Buurtactie in Schollevaar….
  Woon jij in de Kunstenaarsbuurt, Instrumenten-buurt of Burgenbuurt in Schollevaar en wil jij ook besparen op je energierekening? Kom dan op donderdag 26 september om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) naar Basisschool De Contrabas (Gong 3, Capelle aan den IJssel).De voor- en nadelen van een warmtenet

Op veel plekken in Nederland is warmte aanwezig. Door de warmte met warmtenetten te vervoeren kunnen we het in huis gebruiken om mee te verwarmen. Dit is een duurzaam alternatief voor aardgas. Er wordt geschat dat de helft van Nederland aangesloten gaat worden op een warmtenet. Maar wat is een warmtenet precies? En wat zijn de voor- en nadelen? We zochten het voor je uit.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. In huis heb je dan vloer- en/of wandverwarming, of radiatoren.

Warmtebronnen

Je kunt water op heel veel verschillende manieren verwarmen. In de toekomst zal de warmte voor warmtenetten uit duurzame warmtebronnen komen (anders heeft het natuurlijk geen zin om over te stappen). Nu is een warmtenet vaak nog aangesloten op één warmtebron, maar bij toekomstige warmtenetten kunnen meerdere (grote en kleine) bronnen worden aangesloten. Het water in het warmtenet kan bijvoorbeeld verwarmd worden met behulp van:

• Restwarmte van bijvoorbeeld industrie, landbouw, afvalverbranding of datacenters.
• Biomassa, zoals bijvoorbeeld houtsnippers.
• Aardwarmte (geothermie).
• Warmte uit oppervlakte- of afvalwater (aquathermie).

De voordelen

 1. Bij een warmtenet dat verwarmt met een hoge temperatuur zijn er weinig aanpassingen in huis nodig, wel zo fijn!
 2. Een warmtenet op lage temperatuur zorgt voor een comfortabele en constante temperatuur in huis.
 3. Een warmtenet is veiliger dan aardgas.
 4. Je weet waar de warmte die je gebruikt wordt geproduceerd.

De nadelen

 1. Warmtenetten zijn vaak in eigendom van hetzelfde bedrijf dat ook de warmte levert. Je hebt dus geen keuze voor een leverancier. Het kan zijn dat dat nog verandert in de toekomst.
 2. Het is nu vaak nog duurder dan aardgas (niet altijd). In de toekomst zal aardgas duurder worden en is een warmtenet juist een goed betaalbare vorm van verwarmen
 3. Bij een warmtenet op lage temperatuur is het wennen dat je de temperatuur niet snel een graadje kan bijstellen zoals bij een cv-ketel.

Wil je (nog) meer weten over een warmtenet?
Op de website van HIER verwarmt beantwoorden we al je vragen omtrent wonen zonder aardgas!

Bron : 2018 www.hier.nu
ZonKracht Capelle zoekt dak….

ZonKracht Capelle, een initiatief van het Energie Collectief Capelle bestaat uit een groep ‘duurzame’ vrijwilligers. Gezamenlijk willen ze zonne-energie opwekken voor een duurzamer Capelle en om minder afhankelijk te zijn van de grote energie bedrijven. Daarvoor zoeken ze daken in Capelle aan den IJssel waarop ze het liefst honderd of meer panelen kunnen plaatsen voor het realiseren van een nieuw project. Dit kan op scholen, bedrijven, instellingen, winkels, etc.

Verhuur uw grote dak!

Als zonnepanelen voor eigen gebruik niet interessant genoeg is, of als er meer dak oppervlak voorhanden is dan nodig voor eigen zonnepanelen dan kan het interessant zijn om een ZonKracht Capelle project te realiseren.
Is je dak geschikt en heb je geen plannen voor eigen zonnepanelen? Of heb je meer dak dan nodig voor eigen gebruik? Neem dan contact op!

Hoe werkt ZonKracht Capelle?

Ze richten een coöperatie op waaraan inwoners van Capelle aan den IJssel en omgeving kunnen deelnemen. Elke deelnemer legt geld in voor de aanschaf van de zonne-installatie en verdient dit na ca. tien jaar terug. De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom aan een energieleverancier die de stroom via het net aan de deelnemers levert. Zo kun je als bewoner profiteren van zonne-energie.

Meer weten?

Heb je een dak beschikbaar of weet je een bedrijf of instelling die hieraan mee wil werken? Of ben je geïnteresseerd in dit initiatief en wil je meer informatie hierover? Neem dan contact op met: Johan Monster, 0620395301, info@zonkrachtcapelle.nl
Animo subsidie zonneboilers blijft groeien!

Animo subsidie zonneboilers blijft groeien, in april 6,75 miljoen euro subsidie aangevraagd

In de maand april is er binnen regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor 6,75 miljoen euro subsidie aangevraagd. In totaal is er nu een budgetclaim van 22,25 miljoen euro.

Voor dit bedrag zijn 7.843 aanvragen binnengekomen. Het gaat om 6.651 particuliere aanvragen voor evenzoveel aanvragen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ontving verder tot nu toe 832 zsakelijke aanvragen voor 4.435 apparaten. Zonneboilers houden bij dit alles de derde plek vast als het om populariteit gaat.

Bij particulieren zijn warmtepompen nog altijd veruit het populairst en bij zakelijke aanvragers ook.
In 2017 zijn maandelijks de volgende bedragen aangevraagd:

Januari 2017: 5,5 miljoen euro.
Februari 2017: 4,9 miljoen euro.
Maart 2017: 5,1 miljoen euro.
April 2017: 6,75 miljoen euro.

Meest succesvolle maand in de historie van de ISDE-subsidie is nog altijd de maand december 2016; toen werd er voor 10,2 miljoen subsidie aangevraagd.

Inmiddels lijkt de ISDE-regeling voor het kalenderjaar 2017 hooggespannen verwachten waar te maken. Te meer omdat binnen de regeling de subsidiebedragen die aan zonneboilers toegekend worden per 1 januari 2017 tot 50 procent verhoogd zijn.
Wordt het huidige aanvraagtempo voortgezet, dan zal de subsidieregeling voor het einde van het kalenderjaar uitgeput zijn; iets wat in 2016 niet het geval was.
Goede huisisolatie levert geld op

Naast de keuze voor een voordelige energieleverancier levert isolatie van het huis een grote kostenbesparing op. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

Een deel van de energierekening wordt bepaald door de stookkosten. Deze zijn weer afhankelijk van de isolatie van het huis. Natuurlijk loont het om kleine aanpassingen te maken in huis, zodat er geen kostbare warmte naar buiten verdwijnt. Ramen en deuren voorzien van tochtstrips helpt al veel, net als het dichten van naden bij kozijnen.
Ook door kieren en openingen bij een kruipluik of op plekken waar leidingen in de vloer verdwijnen, wil nog wel eens wat warmte verloren gaan. Echt grote besparingen worden gemaakt als een huis goed geïsoleerd is.

Waar op te letten

Wie zijn huis wil isoleren, moet met een aantal zaken rekening houden. Vocht is vaak een boosdoener: het kan het isolerend vermogen van het materiaal verminderen. Ook de ruimte is van belang. Door dik isolatiemateriaal te gebruiken kan bijvoorbeeld een zolderkamer een stuk kleiner worden. Dunner materiaal is een oplossing, maar is vaak kostbaarder.

Welke isolatie

Er zijn allerlei soorten maatregelen om de warmte in huis beter vast te houden. Deze zijn afhankelijk van de constructie, het bouwjaar en de indeling van het huis. In de gemiddelde eengezinswoning levert een investering van 4300 euro voor het isoleren van een schuin dak zo’n 650 euro per jaar op. Het isoleren met een spouwmuur kost eenmalig 2000 euro en levert jaarlijks gemiddeld 570 euro op.

Vloerisolatie van de begane grond kost gemiddeld 1900 euro en brengt 210 euro per jaar in het laatje. De kosten zijn dus een investering die na een aantal jaar voor een flinke besparing zorgt. Bij oudere huizen gaat doorgaans meer warmte verloren en is isolatie nog effectiever, bijvoorbeeld door enkel glas te vervangen door HR++ glas.

De juiste materialen

Het juiste materiaal kan een behoorlijk verschil maken in de eenmalige kosten en de uiteindelijke besparing. De isolerende waarde van materiaal wordt uitgedrukt in een R-waarde. Deze geeft aan hoe lang het duurt voordat de warmte wordt doorgegeven.
Het is ook belangrijk om bij de keuze van het materiaal rekening te houden met wie het kan plaatsen: kan het zelf in het huis worden verwerkt of moet er een professional aan te pas komen? Verschillende materialen hebben ook andere eigenschappen die van pas kunnen komen in een huis. Zo hebben glas- een steenwol een geluidsisolerende functie.
Warmtepompen

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte verplaatst door middel van arbeid. De meest voorkomende toepassing is in koelkasten, waar de warmtepomp wordt gebruikt om de ruimte in de kast te koelen. In dit soort toepassingen wordt de warmtepomp koelmachine genoemd. De ruimte buiten de koelkast wordt hierbij opgewarmd, zodat warmtepompen ook kunnen worden ingezet voor ruimteverwarming.

Bijvoorbeeld in supermarkten kan de warmte die uit de koelvitrines gepompt wordt, bijdragen aan de verwarming van de winkelruimte. Warmtepompen worden ook gebruikt voor verwarming van gebouwen. Vooral als zij gecombineerd worden met zonnecollectoren, kunnen ze een grote vermindering van de CO2-uitstoot helpen realiseren.

Waarom zijn warmtepompen duurzaam?

De belangrijkste reden is de lokale uitstoot die een warmtepomp niet heeft. Elke CV-ketel stoot lokaal CO2 uit wat niet of nauwelijks gefilterd wordt. Een warmtepomp verbruikt elektriciteit welke centraal wordt opgewekt alwaar veel van de CO2 uitstoot wordt opgevangen door middel van filtering. Lokaal (dus de warmtepomp zelf) stoot geen CO2 uit.

Bovendien wekt een warmtepomp geen warmte op zoals een ketel dat doet door het verbranden van gas maar verplaatst hij als het ware de warmte van de bron(lucht, bodem, water) naar het water in het verwarmingssysteem. Dit door middel van een compressie koelsysteem, op basis van het continu condenseren en verdampen in een gesloten circuit.

Immers, bij het proces verdampen (bronzijde) wordt warmte onttrokken en bij het proces condenseren (systeemzijde) wordt warmte afgestaan. Ofwel, een warmtepomp maakt handig gebruik van natuurkunde.

Het verplaatsen van warmte kost (veel) minder energie dan het opwekken ervan waardoor warmtepompen tegen veel lagere kosten (minder energie, minder uistoot) een ruimte kunnen verwarmen. Om een warmtepomp goed te laten renderen zijn een aantal zaken van essentieel belang.
Aardwarmte

Warmte uit de aardbodem en het bodemwater is een duurzame vorm van energie. Afhankelijk van de diepte heet het aardwarmte of bodemwarmte. Aardwarmte is in Nederland moeilijk bereikbaar en daardoor erg duur. Bodemwarmte is wel bereikbaar en belandt als woningverwarming onder meer in nieuwbouwhuizen.

Aardwarmte en bodemwarmte zijn milieuvriendelijke alternatieven voor het stoken van gas en kolen. Want het gebruik van aard- en bodemwarmte zorgt nauwelijks voor vervuiling, uitstoot van CO2 en klimaatverandering. Een ander milieuvoordeel is dat aardwarmte en bodemwarmte nooit op raken, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen.

In het kort

Bodemwarmte halen we tot 100 meter diepte uit de bodem, en wordt gebruikt voor verwarming van woningen, gebouwen en bijvoorbeeld kassen.
Het water in de aardbodem op 20 tot 300 meter diepte is geschikt voor warmte-uitwisseling: we kunnen het oppompen, vervolgens warmte erin stoppen (in de zomer) of eruit halen (in de winter) en dan weer terugpompen. Ook dit heet
bodemwarmte.

Op zeer grote diepte (vanaf 500 meter) zit bruikbare aardwarmte. IJsland gebruikt deze voor verwarming.
Aardwarmte ontstaat in de kern van de aarde. Bodemwarmte is afkomstig van de zon.