Capelle wil duurzaamheid zichtbaar maken

image_pdfimage_print

Het college wil met het uitvoeringsprogramma ‘Zichtbaar Duurzaam’ samen met inwoners en organisaties Capelle aan den IJssel verder duurzaam ontwikkelen. Het zet hiermee het milieubeleid van de afgelopen vier jaar voort en besteedt vooral aandacht aan duurzaamheid en klimaat. Milieuwethouder Van Winden: “We houden ons milieubeleid praktisch: geen grootse plannen, maar uitwerken waar we mee bezig zijn met onze maatschappelijke partners en de inwoners van Capelle aan den IJssel. Zichtbaar voor Capelle, zodat we anderen inspireren tot meedoen.”

Evaluatie en ambitie

Uit de evaluatie blijkt dat Capelle inmiddels voor 100% duurzame energie inkoopt, dat de gemeentewerf met energielabel A is opgeleverd. De bedoeling is dat het hele inkoopbeleid van de gemeente vanaf 2015 duurzaam gebeurt. De groene dakensubsidie is beperkt gebruikt, er is nog subsidie beschikbaar. De snelheidsverlaging op de Abram van Rijckevorselweg levert milieuwinst op (geluid en CO2 uitstoot) en conform de prestatieafspraken met Havensteder loopt er in Schollevaar een renovatieproject van deze woningcorporatie om 1950 huizen te isoleren.

Leefbaarheid en duurzaamheid

Het Uitvoeringsprogramma 2013-2014 borduurt voort op de thema’s uit het milieubeleidsplan van de afgelopen vier jaar (2009-2012), beide stukken legt het college nu voor aan de gemeenteraad. Het college wil hiermee de leefbaarheid en duurzaamheid op korte termijn verbeten en de duurzame ontwikkeling op lange termijn (2030) stimuleren. De gemeente verschillende kan hierbij verschillende rollen vervullen. ‘Duurzaam samenwerken’ behandelt de samenwerking met onder andere Havensteder, bewoners en bedrijven, onder andere om activiteiten ontplooien op het gebied van energiebesparing.

Met ‘Duurzaam informeren en stimuleren’ benadert de gemeente actief inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisatie om ze te informeren en te stimuleren om voor duurzaamheid te kiezen. Met ‘Duurzaam integreren’ stelt de gemeente voorwaarden aan duurzaamheid bij bijvoorbeeld bouwprojecten. “In ons eentje kunnen we niet de reductie van 40% minder CO2-uitstoot voor elkaar krijgen. Daarom richten we ons op samenwerking en op het goede voorbeeld geven,” legt wethouder Van Winden uit.

Zonnepanelen voor sporthal

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, dat alle energiebesparende- of duurzaamheidmaatregelen gemeentelijke gebouwen die binnen 15 jaar kunnen worden terugverdiend, worden uitgevoerd, wat betreft duurzaamheid dat de bouw van de sporthal Lijstersingel duurzaam gebeurt en op het gebied van geluid dat er langs het spoor in Schollevaar railschermen geplaatst zullen worden. Overigens krijgt de nieuwe sporthal ook zonnepanelen

redactie

Het EnergieCollectiefCapelle (ECC) adviseert inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel over de toepassing van duurzame energie in en rondom de woning. Het collectief bestaat uit vrijwilligers woonachtig in de diverse wijken van Capelle aan den IJssel.

Geef een antwoord

Actueel Capelle aan den IJssel Duurzame Energie

Inschrijving voor zon-participaties zonnedak Kindcentrum Ontdekrijk

Energiecoöperatie ZonKracht Capelle is gestart met de inschrijving voor participaties in het zonnedak op Kindcentrum Ontdekrijk in de wijk Oostgaarde. Inmiddels is er reeds ingetekend voor ongeveer de helft van het aantal beschikbare participaties. U kunt dus nog meedoen! Door lid te worden van de coöperatie en participaties te kopen, wordt u mede-eigenaar van de […]

Lees meer...
Actueel Bijeenkomst Capelle aan den IJssel Zonnepanelen

WEBINAR ECC en aanbod zonnepanelen

ENERGIE COLLECTIEF CAPELLE Webinar met presentatie van ECC en aanbod zonnepanelen Het EnergieCollectief Capelle (ECC) verzorgt op deze avond wederom een digitale presentatie over het installeren van zonnepanelen op 14 juni 2021. De presentatie is vanaf 19:30 tot 20:30 uur. In deze webinar wordt een presentatie gegeven door de vrijwilligers van Energie Collectief Capelle met […]

Lees meer...
Actueel Capelle aan den IJssel

Project van de lange adem, maar burgerinitiatief krijgt nu echt zijn zonnedak én zoekt leden.

Al bijna vijf jaar probeert Capellenaar Johan Monster (56) samen met andere vrijwilligers van het burgerinitiatief Coöperatie ZonKracht Capelle zonnedaken aan te leggen op Capelse daken. Binnenkort worden eindelijk de eerste zonnepanelen op een basisschool gelegd, en er worden leden gezocht. Het is een project van de lange adem gebleken. Een aantal jaar geleden verenigden […]

Lees meer...
Show Buttons
Hide Buttons