1

Online informatie bijeenkomst ‘Concept Transitievisie Warmte’ op 13 januari 2022

Op donderdag 13 januari 2022 van 19.30 uur tot 21.00 uur organiseert gemeente Capelle aan den IJssel een digitale bijeenkomst over de concept Transitievisie Warmte. Tijdens deze avond kijken wij met elkaar nog eens naar de uitkomsten van de concept Transitievisie Warmte. Wij geven voorbeelden van besparingsmogelijkheden en alternatieven voor aardgas. Ook bespreken we hoe u zich nu al kunt voorbereiden om aardgasvrij te wonen of te werken en waar u terecht kunt met uw vragen. Het is deze avond mogelijk om vragen te stellen via de chat. Deelnemen kan alleen online.

Digitale informatie bijeenkomst
Online informatie bijeenkomst ‘Concept Transitievisie Warmte’ op 13 januari 2022

Wat is een transitievisie?
In de Transitievisie Warmte staat hoe alle gebouwen in Capelle aan den IJssel aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Dit kan pas uitgevoerd worden als de Rijksoverheid hiervoor de middelen en instrumenten beschikbaar stelt. Waarbij voor het college van burgemeester en wethouders een hard uitgangspunt is dat het kabinet zorgt voor een woonlastenneutrale overstap voor onze inwoners.

Dat betekent dat de kosten van een duurzame warmte-optie, op het moment van overstappen, niet hoger zijn dan de kosten van het gebruik van aardgas. Lees hier de concept Transitievisie Warmte.

Wat betekent dit voor u?
De transitievisie is geen uitgewerkt plan voor de hele stad. Wel geeft het focus en richting voor de langere termijn. In een uitvoeringsplan wordt straks per gebied de definitieve keuze gemaakt wat het duurzame alternatief voor aardgas is en wanneer het aardgas wordt afgesloten. Het uitvoeringsplan laat ook zien wat dit voor u betekent.

Zowel financieel als voor uw woning of ander gebouw. Het opstellen van een uitvoeringsplan doen wij met een gebiedsaanpak en start altijd eerst met een verkenning. In het Rivium en een deel van de wijk Schenkel (Florabuurt, Molenbuurt, Bloemenbuurt Oost, Bloemenbuurt West en Akker-/Haagwinde) wordt gewerkt aan een verkenning.

Aanmelden
Aanmelden voor de digitale bijeenkomst kan tot uiterlijk maandag 11 januari 2022 via onderstaand formulier. Na aanmelding ontvangt u een e-mailbevestiging. Op donderdag 13 januari 2022 ontvangt u per e-mail een deelnamelink waarmee u op de avond zelf kunt deelnemen aan de bijeenkom
st. Meld u aan via www.duurzaamcapelle.nl.

Inschrijfformulier
Aanvullende Energietoeslag in 2022

Huishoudens met een laag inkomen krijgen begin 2022 ongeveer € 200,- energietoeslag. Dit heeft de overheid besloten. Met dit extra geld kunt u een deel van uw energiekosten betalen.

Nog even wachten
De overheid is nu bezig met de voorwaarden voor de energietoeslag. Zijn die bekend? Dan gaat IJsselgemeenten de aanvragen en betaling verzorgen. Dat doet IJsselgemeenten voor inwoners van Capelle, Krimpen en Zuidplas. We weten nog niet precies wanneer u de energietoeslag kunt aanvragen. Dit is in januari, februari of maart van 2022.

Ongeveer € 200,- extra
Zijn de voorwaarden bekend? En heeft u een uitkering van IJsselgemeenten? Dan krijgt u dit bedrag vanzelf. Heeft u een ander laag inkomen? Dan kunt u het bij IJsselgemeenten aanvragen als de voorwaarden bekend zijn. Meer informatie staat dan op www.ijsselgemeenten.nl

Korting energiebelasting
Alle huishoudens krijgen ook een korting op de energiebelasting. Dit is ongeveer € 400,- per huishouden. Hoeveel het precies is, hangt af van hoeveel energie u gebruikt.

NAAR OVERZICHT
Helpdesk VvE’s

Bewoners van een Vereniging van Eigenaren kunnen ook in 2021 weer bij de VvE-Helpdesk terecht voor vragen over het verduurzamen van het gebouw. Astrid Kennis is het eerste aanspreekpunt voor VvE’s in Capelle.

Astrid is sinds 2020 actief aan de slag voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Zij heeft vooral ervaring in de aanpak van projecten in het binnenstedelijk gebied gericht op woningverbeterings- en verduurzamingsaanpakken binnen de particuliere woningvoorraad en voornamelijk in complexmatige bouw (VvE’s).

Specifiek in Zuid-Holland voor de gemeenten met grote aantallen VvE’s zoals Den Haag ( bij de VvE-balie ) en Rotterdam maar ook voor verschillende gemeenten in Brabant. Samen op zoek naar de juiste aanpak voor de VvE is het uitgangspunt, en de agenda volgen van de VvE.

Luisteren naar de wensen van de woningeigenaren binnen de VvE is belangrijk. Vervolgens samen met hen kijken naar de beste oplossingen die passen binnen het budget en toch een belangrijke stap zetten in deze tijd van energietransitie.

Astrid komt graag met u in contact om kennis te maken met u en uw VvE! Voor advies of om u in contact te brengen met partijen die u verder kunnen helpen, zoals het Energie Collectief Capelle en de WoonWijzerWinkel.

Dus bent u een bewoner of bestuurder van een VvE en zoekt u informatie om te kunnen starten met verduurzamen, heeft u hulp nodig bij de financiering of heeft u technische vragen? U kunt uw vraag stellen aan Astrid. Zij is bereikbaar via duurzaam@capelleaandenijssel.nl of 06-2250 9466.
Rotterdams Milieu Centrum (RMC)

WERKEN AAN EEN MILIEUVRIENDELIJK EN DUURZAAM ROTTERDAM
Sinds 19 juni 2003 is het Rotterdams Milieucentrum (RMC) een zelfstandige organisatie in de rechtpersoonlijkheid van een stichting. Voor 19 juni 2003 was het Milieucentrum 11 jaar onderdeel van de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland.

De stichting Rotterdams Milieucentrum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer: KvK 24349922. Het RSIN van de belastingdienst is: 812465428. De bestuurders van de stichting Rotterdams Milieucentrum zijn onbezoldigd en de medewerkers zijn in dienst conform de CAO-welzijn. Het RMC is een ANBI toegelaten instelling (Algemeen nut beogende instellingen).

Het Rotterdams Milieucentrum is de zusterorganisatie van de ‘milieucentra’ in Amsterdam (De Gezonde stad) en Den Haag (Duurzaam Den Haag)

Het doel van het Rotterdams Milieucentrum is om van Rotterdam een natuur – en milieuvriendelijke stad te maken. Een stad waar het goed, gezond en veilig wonen is!
Steenwol of glaswol: wat is het verschil?

Gaat u uw woning isoleren? Dan heeft u vast steenwol en glaswol voorbij zien komen als isolatiematerialen. Dit zijn allebei veelgebruikte isolatiematerialen, omdat ze betaalbaar en kwalitatief zijn. Maar wat is het verschil tussen steenwol en glaswol? Wanneer gebruikt u welke isolatiemethode? En wat isoleert beter: steenwol of glaswol?

Steenwol
Steenwol is een minerale kunstvezel die wordt gemaakt van basalt, een vulkanisch gesteente. De steenwolvezels worden samengeperst tot dekens of platen. Het is 100% recyclebaar en zeer brandveilig. Het is verkrijgbaar in verschillende diktes.

Steenwol is een materiaal met een goede isolatiewaarde voor geluid. Maar het is wat stug in gebruik, en moet ook in vorm gezaagd worden. Het isolatiemateriaal wordt met name gebruikt bij het isoleren van daken, vloeren en spouwmuren. Daarnaast is het ook geschikt voor de isolatie van onder andere luchtkanalen en leidingen, omdat het onbrandbaar is. Steenwol heeft een zeer lange levensduur van ongeveer 75 jaar. In deze tijd blijft de isolerende waarde erg goed.

Glaswol
Glaswol is een veelgebruikt isolatiemateriaal dat in diverse varianten verkrijgbaar is zoals dekens of platen. Het wordt gemaakt van gerecycled glas en zand door deze materialen op hoge temperatuur samen te smelten met behulp van bindstoffen en lucht. Hierdoor is het 100% recyclebaar. Het is erg geschikt als bouwmateriaal, doordat het niet brandbaar en niet oplosbaar in water is.

Glaswol zorgt ervoor dat de lucht niet kan circuleren en warmte kan afvoeren. Hierdoor heeft het een hoge isolatiewaarde en blijft de warmte (binnen) hangen. Glaswol is licht en flexibel in gebruik, waardoor het eenvoudiger ergens tussen te klemmen is én makkelijk op maat te snijden is met een mesje. Het materiaal wordt veel gebruikt bij het isoleren van de muren, schuine daken of onder houten vloeren. Nederland Isoleert gebruikt alleen waterafstotende, inblaasbare glaswol om spouwmuren te isoleren. Glaswoldekens en -platen worden met name binnenshuis gebruikt, want het verliest zijn isolatiewaarde namelijk als het in contact komt met vocht.

Steenwol of glaswol verschil
Wat is het verschil tussen steenwol en glaswol? Welk materiaal kiest u voor welke klus? Er zijn meerdere verschillen tussen steenwol en glaswol. Allereerst is het gemaakt van verschillende materialen. Glaswol bestaat met name uit glas en zand, terwijl steenwol gemaakt is van basaltsteen en diabaas. De keuze is afhankelijk van de isolatievorm, want de isolatiewaarde is ongeveer gelijk.

Glaswol Steenwol
Isolatiewaarde Erg goed Goed
Geluidsisolatie Goed Erg goed
Recyclebaar 100% 100%
Prijs Goedkoop Goedkoop. wel wat duurder dan glaswol
Structuur Flexibel. makkelijk te buigen en weg te werken Stug. moeilijk te buigen en weg te werken
Levensduur +/- 55 jaar +/- 75 jaar
Vochtbestendig Nee Ja
Nieuwe toolbox zonnepanelen voor woningcorporaties

Aedes lanceert nieuwe toolbox zonnepanelen voor woningcorporaties
Koepelorganisatie Aedes heeft een toolbox voor woningcorporaties ontwikkeld waarmee bepaald kan worden of het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen en appartementencomplexen interessant is.

De toolbox van Aedes bevat 4 samenhangende instrumenten voor de businesscase van zonnepanelen: een beslisboom zonnepanelen, een rekentool businesscase zonnepanelen, een gebruiksaanwijzing voor de rekentool businesscase zonnepanelen en fiscale aspecten voor woningcorporaties bij plaatsing van zonnepanelen.

Aannamen

In de beslisboom en rekentool zijn voor de bruikbaarheid vereenvoudigde aannamen gedaan over de fiscale aspecten. De fiscale aspecten kunnen echter een substantiële impact hebben op de businesscase. Het al dan niet verrekenen van btw kan 21 procent uitmaken en de meeste corporaties betalen Vennootschapsbelasting (Vpb).

Wetgeving
Verder moet volgens Aedes rekening worden gehouden met recente wijzigingen in de wetgeving zoals de Woningwet en regelingen zoals Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).
Vervolgstap in verkenning naar stadsverwarming in Florabuurt en omgeving

De gemeente Capelle aan den IJssel, Rotterdam en woningcorporaties Havensteder en Woonstad Rotterdam kijken naar de mogelijkheden voor stadsverwarming in de Florabuurt en omgeving. Zoals we afgelopen juli hebben verteld, worden op dit moment de eerste verkenningen in de Florabuurt en omgeving gedaan. De eerstvolgende stap is het kiezen van een warmteleverancier. Dit gaat via een aanbesteding in verschillende fases.

Volgende stap in verkenning naar stadsverwarming
In de eerste fase van deze aanbesteding hadden alle warmteleveranciers de mogelijkheid om zich aan te melden als warmteleverancier voor het gebied. Twee warmteleveranciers hebben zich aangemeld: Eneco en Ennatuurlijk.

Met deze warmteleveranciers verkennen we wat overstappen op stadsverwarming zou betekenen en zou kosten voor de bewoners. Zo krijgen we het beste en voordeligste aanbod voor woningeigenaren in Florabuurt en omgeving. Op basis van dit aanbod beslist de gemeenteraad of stadsverwarming daadwerkelijk wordt aangelegd. De gesprekken duren tot na de zomer van 2022. Eind 2022 weten we meer over het vervolg.

Aardgasvrije toekomst

2050 lijkt nog ver weg. Maar ook in Capelle gaat het om veel woningen die aardgasvrij gemaakt moeten worden. Daarom gaan we nu al aan de slag in diverse wijken. In de Florabuurt en omgeving is het een mooie kans om de overstap naar duurzame energie tegelijk te maken met activiteiten uit de, nu nog in concept, gebiedsvisie Florabuurt.

Heeft u vragen?
We kunnen ons voorstellen dat u een aantal vragen heeft over de ontwikkelingen rondom stadsverwarming in de Florabuurt en omgeving. Laat het ons weten en stuur een e-mail naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl.
Gratis warmtebeelden in Capelle aan den IJssel

Afbeelding: Warmtebeeld van een goed geïsoleerde woning tussen twee matig geïsoleerde woningen.

De vrijwilligers van het Energie Collectief Capelle (ECC) organiseren ook deze winter een warmtebeeldenactie. Met warmtebeelden van uw woning krijgt u inzicht in warmtelekken.
Met deze beelden kunt u dan gerichte isolatiemaatregelen treffen. Woont u in Capelle aan den IJssel en bent u eigenaar van een eengezinswoning? Dan kunt u meedoen aan deze gratis actie door u onder aan deze pagina in te schrijven.

Hoe werkt het?

 • Een paar dagen van te voren ontvangt u een e-mail met datum en tijd wanneer de warmtebeelden gemaakt worden;
 • De foto’s worden van de buitengevel gemaakt, wij bellen niet bij u aan en u hoeft ook niet thuis te zijn;
 • We maken foto’s van de voorgevel en indien mogelijk van de zijgevel en achtergevel;
 • De foto’s krijgt u per e-mail toegestuurd met een toelichting;
 • Vervolgens kunt u een afspraak maken om de warmtebeelden te bespreken;
  U kunt uiteraard ook per e-mail vragen stellen;
 • U kunt tevens een offerte aanvragen voor verschillende soorten woningisolatie.
  Op de warmtebeelden ziet u waar er warmte lekt uit de woning. Zo weet u welke isolatiemaatregelen genomen kunnen worden om uw wooncomfort te verbeteren en energie te besparen. Vaak kunnen kleine besparende maatregelen al helpen, zoals een tochtstrip plaatsen of een ventilatierooster dicht doen als de wind er op staat.
 • Soms zijn er grotere maatregelen nodig. De vrijwilligers van Energie Collectief Capelle kunnen u adviseren en op weg helpen. Ook kunt u eenvoudig een offerte aanvragen voor woningisolatie.
 • Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. We starten met het maken van de warmtebeelden vanaf half december. Voorwaarde is dat de buitentemperatuur onder de 4 graden Celsius is. De actie loopt van half december 2021 tot half maart 2022.

Inschrijfformulier

Klik HIER voor uw aanmelding voor deze gratis warmtescan
Inschrijving zonnedak Kindcentrum Ontdekrijk succesvol gesloten

Eind oktober is de inschrijving om te participeren in zonnedak Kindcentrum Ontdekrijk gesloten. Zo’n 40 Capellenaren hebben zich ingeschreven om lid te worden van coöperatie ZonKracht Capelle en mede-eigenaar te worden van dit zonnedak.

Voor dit duurzame project worden binnenkort 213 zonnepanelen op het dak van basisschool Kindcentrum Ontdekrijk gelegd. De duurzaam opgewekte stroom wordt aan een energieleverancier verkocht. Daarnaast keert de overheid elk jaar subsidie uit aan ZonKracht Capelle. Uit deze inkomsten ontvangen de deelnemers in 15 jaar circa 4% rendement.

Zonnedak Kindcentrum Ontdekrijk is het eerste project van ZonKracht Capelle. In 2022 wordt een volgend project gestart, basisschool de Catamaran in Schollevaar. Capellenaren die interesse hebben kunnen zich al voorinschrijven via de website www.zonkrachtcapelle.nl.
Benieuwd welke aardgasvrije warmte-optie de gemeente in uw buurt verwacht?

Benieuwd welke aardgasvrije warmte-optie de gemeente in uw buurt verwacht?

Concept Capelse Transitievisie Warmte in principe vastgesteld

Op dinsdag 28 september 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de concept Capelse Transitievisie Warmte in principe vastgesteld. Onderaan deze pagina kunt u de visie downloaden. Deze visie is wettelijk verplicht en bevat een verkenning hoe alle gebouwen in Capelle aan den IJssel aardgasvrij gemaakt zouden kunnen worden.

De realisatie van deze visie is echter nog niet mogelijk. Dit kan pas als de Rijksoverheid de middelen en instrumenten beschikbaar stelt die nodig zijn om zo’n enorme transitie te realiseren. Waarbij voor het college hard uitgangspunt is dat het kabinet zorgt voor een woonlastenneutrale overstap voor onze inwoners.

Wat is een warmtekaart?

Onderdeel van de gemeentelijke transitievisie is een warmtekaart van de stad. Daarop is voor Capelle aan den IJssel in één oogopslag duidelijk wat er in welke wijk staat te gebeuren en wat de mogelijkheden zijn voor verduurzaming. Hier is ook te zien welke wijken de komende jaren dus ook nog niet aan de beurt zijn

Een warmtekaart toont een overzicht van de warmtevraag en -aanbod in een bepaald gebied. Met een dergelijke kaart kunnen kansen in beeld komen om bijvoorbeeld restwarmte beter te benutten.

Warmtekaart Capelle aan den IJssel (concept)

Bent u woonachtig in Capelle aan den IJssel en bent u benieuwd naar de voorgestane warmtekaart van uw buurt of wijk in Capelle aan den IJssel?

Klik dan HIER
n.b.
Deze editie van de Warmtekaart Capelle aan den IJssel is nog in CONCEPT…

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u mailen naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl.