1

Postcoderoossubsidie 2023: veel betere tarieven!

De tarieven van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) 2023 zijn bekend. Ten opzichte van vorig jaar zijn ze fors verhoogd. Het basisbedrag voor zon wordt € 0,131 per kWh voor grootverbruikersaansluitingen en € 0,140 voor kleinverbruikersaansluitingen. Verder kondigt de minister een aantal verbeteringen aan waarvoor wij met succes hebben gelobbyd.

kva-= kleinverbruikaansluiting gva= grootverbruikaansluiting *in 2021 referentie 150 kWp, in 2022 250 kWp, in 2023 150 kWp.

Wij willen alle coöperaties bedanken voor het delen van hun businesscase! Eerder deden we een oproep om je businesscases te delen die met de tarieven van 2022 onrendabel waren. Op 14 april hebben we hierdoor maar liefst 65 onrendabele businesscases kunnen doorspelen naar het Planbureau voor de Leefomgeving PBL in het kader van de consultatie voor de SCE 2023. Mede dankzij deze informatie zijn er door PBL hogere tarieven vastgesteld.

Het openstellingsbudget voor 2023 is vastgesteld op 150 miljoen euro (oorspronkelijk was er 37 miljoen euro voorzien voor 2023. Dit is verhoogd omdat het aantal aanvragen voor 2022 fors achterbleef vanwege de lage tarieven 2022).

De openstelling is vervroegd, de SCE 2023 loopt van 9 januari tot en met 1 november.

Aangekondigde wijzigingen
In de Kamerbrief over SCE 2023 (21-11-2022) worden enkele inhoudelijke wijzigingen in de regeling aangekondigd. Siward Zomer, coöperatief directeur Energie Samen: “We hebben samen met het ministerie gekeken naar oplossingen voor problemen die wij zagen, en voor de meeste is dat gelukt.”

Termijn voor aanleveren ledenlijst en recht van opstal verdubbeld.
Energiecoöperaties moesten binnen een half jaar na toekenning van de subsidie een lijst met deelnemende leden aanleveren en een recht van opstal vestigen. We hebben aangegeven dat deze termijn in de praktijk problemen geeft. Onze lobby was succesvol, de termijn wordt verdubbeld naar een jaar.
Verplichte constructieberekening voor dak of gevel versoepeld tot een verklaring van geschiktheid.
Voor de SDE (waar de SCE een variant op is) moet sinds dit jaar al bij de aanvraag van subsidie een draagkrachtberekening door een constructeur ingediend worden. Het voorstel was om dit ook bij de SCE in te voeren. Een commerciële ontwikkelaar heeft daar budget voor, veel energiecoöperaties niet. Voor de SCE is daarom op ons aandringen deze eis versoepeld; aanvragers moeten een verklaring indienen, waarin zij aangeven dat er een eerste schouw heeft plaatsgevonden van de geschiktheid van het dak of de gevel. Dit hoeft nog geen volledige analyse inclusief berekening te zijn van een erkend constructeur (maar dat mag uiteraard wel).
Ruimere interpretatie van het begrip ‘locatie’
RvO hanteerde als definitie voor dakprojecten: locatie is een aaneengesloten dakoppervlak. Dat leverde een ongewenste beperking op voor het aanvragen van subsidie. Dit hebben we met succes aangekaart; RVO hanteert vanaf 2023 bij beoordeling van de aanvraag de locatiedefinitie ‘pand-ID’, zoals deze geregistreerd staat in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.
Eisen voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) versoepeld.
Twee eisen voor VvE’s leverden in de praktijk problemen op, onder andere wanneer leden van een VvE hun appartement verhuren en zelf elders wonen (huurders kunnen geen lid van een VvE zijn en dus geen deelnemend lid voor SCE). Een eis was dat tenminste 90% van de leden in de zogeheten postcoderoos wonen. Dit wordt versoepeld naar minimaal 75%. Een andere eis was dat alle leden een kleinverbruikersaansluiting moeten hebben. Ook dit wordt versoepeld naar minimaal 75%.
Aftopping op 50% van piekvermogen alleen voor grootverbruikersaansluiting, niet voor kleinverbruikersaansluiting.
Zonprojecten op een grootverbruikersaansluiting met SCE worden op maximaal 50% van het piekvermogen van de panelen aangesloten. Dit vanwege transportschaarste op het elektriciteitsnet. Deze eis gaat niet gelden voor kleinverbruikersaansluitingen.
Minister steunt coöperaties
In juni spraken we als Energie Samen, samen met Stichting Urgenda en afgevaardigden van diverse coöperaties, met de minister. Hij schrijft hierover:

Ik heb in het gesprek te kennen gegeven dat ik hun bijdrage aan de energietransitie veelbetekenend en veelbelovend vind. Daarom wil ik hen, waar mogelijk en nodig, passend blijven ondersteunen. [..] We hebben de gezamenlijke wens uitgesproken de afspraak van 50% lokaal eigendom in zon- en windprojecten uit het Klimaatakkoord realiteit te maken. Hierbij moet oog zijn voor de ontwikkelingen en drempels voor de doelgroep, zoals de recente prijsstijgingen.

De minister heeft goed oog voor het belang van de coöperatieve energiebeweging:

”  Ik ondersteun de coöperatieve energiebeweging waar nodig zo goed mogelijk zodat zij haar significante bijdrage kan leveren aan de energietransitie in Nederland. ”

Bron ENERGIE SAMEN 2022

Bezoekadres

Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

Postadres

Energie Samen
Postbus 4098
3502 HB Utrecht
Wat is het energielabel van uw woning?

Als u wilt weten welk energielabel uw woning heeft dan kunt u dit nagaan via : deze link. (bron Milieu Centraal 2022)

Als uw label F/G of H is dan wordt u geadviseerd eerst een afspraak te maken met een energiecoach in Capelle aan den IJssel.
Dit orienterend gesprek en een huisbezoek aan uw (huur of koop) woning is gratis.

Krijg je geen energielabel te zien of wordt de check-knop niet groen? Bekijk de tips.

Heb je een vraag over je energielabel?

Vraag het de Helpdesk Energielabel via 0800-0808 of via helpdesk@energielabel.nl.
Het energielabel voor zakelijke gebouwen of bedrijfspanden kan je opvragen via ep-online.nl. Zakelijke gebouweigenaren kunnen contact opnemen met RVO via 088-0424242 of klantcontact@rvo.nl.
Zonnepanelenactie voor woningeigenaren in Capelle aan den IJssel afgesloten!

Steeds meer mensen kiezen voor zonnepanelen. Met zonnepanelen kunt u flink besparen op uw energierekening en het is beter voor het milieu. Zonnepanelen kopen is makkelijker, voordeliger én leuker wanneer dat samen kan. Daarom organiseert Regionaal Energieloket in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel een zonnepanelenactie en een online informatieavond op 10 oktober van 19.30 tot 20.30 uur. Deze actie is bedoeld voor eigenaren van een grondgebonden koopwoning.

Tijdens de online informatieavond wordt de actie stap voor stap uitgelegd. De adviseur van het Regionaal Energieloket vertelt meer over vergunningen, leningen die u voor zonnepanelen kunt
aanvragen en het terugvragen van de btw. Ook is er ruimte om vragen te stellen aan Regionaal Energieloket, de gemeente en de vakspecialist.

U kunt zich aanmelden via deze link. Wilt u de avond later terugkijken? Meld u dan ook aan. U ontvangt na afloop een e-mail om het webinar terug te kijken.

Zo werkt de zonnepanelenactie:

1. Kom naar de informatieavond op 10 oktober van 19.30 uur tot 20.30 uur

2. Na de informatieavond schrijft u zich in voor de actie. Doe dit uiterlijk voor 7 november via regionaalenergieloket.nl/acties.

3. Adviesgesprek: De installateur bekijkt uw woning en bepaalt met u het aantal zonnepanelen.

4. Persoonlijke offerte: U ontvangt een persoonlijke en vrijblijvende offerte.

5. Installatie: Gefeliciteerd! U kunt nu genieten van uw eigen opgewekte zonne-energie.

Vanwege de drukte bij zonnepanelen installateurs is er plaats voor een beperkt aantal inschrijvingen binnen deze actie.

Heeft u vragen over de zonnepanelenactie? Neem dan contact op met Regionaal Energieloket via
projecten@regionaalenergieloket.nl of via 088 525 4110.
Succesvolle Week van de Duurzaamheid afgesloten: Overweldigende belangstelling voor zonnepanelenactie

Met de uitreiking van de prijs voor het meest duurzame Capelse bewonersinitiatief werd zaterdag 15 oktober een succesvolle Week van de Duurzaamheid afgesloten. Een week vol ‘duurzame’ bijeenkomsten en activiteiten voor jong en oud, huurder of huiseigenaar. Het thema ‘Groen, groener, groenst’ sprak veel bewoners aan. Maar zeker ook alles over energie besparen en een aantrekkelijke inkoopactie wist de aandacht van de Capellenaar te trekken.

Duurzaamste bewonersinitiatief 2022
Via MaakCapelle zijn bewonersinitiatieven ingediend voor de prijs van duurzaamste initiatief van 2022. De jury was onder de indruk van alle ingediende initiatieven om Capelle groener en duurzamer te maken. Twee initiatieven zijn tot winnaar uitgeroepen. ‘Het klimaat is van ons allemaal’; samen met bewoners inheemse en biologische bloembollen plaatsen in Oostgaarde en ‘Burendag insectenhotels maken’; tijdens burendag maakten kinderen samen met ouders van de Merellaan insectenhotels. Op zaterdag 15 oktober ontvingen deze twee initiatieven ieder een cheque van € 500 uit handen van wethouder Duurzaamheid Sjoerd Geissler.

Voor elk wat wils
De hele week konden geïnteresseerden in diverse wijken terecht bij het Energieloket on tour met vragen over energie besparen, afval scheiden en vergroenen. Honderden zakjes bloembollen zijn opgehaald op de verschillende uitdeelpunten. Ook de Energieboxen met gratis advies gingen als zoete broodjes over de toonbank. Op dit moment kunnen er geen nieuwe energieboxen meer aangevraagd worden.

Op de Duurzaamheidsmarkt op donderdag zijn er veel gesprekken geweest met bewoners. Dit leverde 17 aanmeldingen op om een dak of een gezamenlijk terrein te vergroenen. Ook bleek er nog veel interesse voor de workshops KlimaatGesprekken die eind oktober weer starten in het Energieloket.

De VvE informatiebijeenkomst ‘Uw VvE gebouw verduurzamen’ kon rekenen op grote belangstelling en werd goed gewaardeerd. Zoals een deelnemer bij vertrek zei: “Dit was echt een avond met veel energie!” Gemist en toch nog interesse? Neem dan contact op de VvE-Helpdesk van de gemeente via a.kennis@capelleaandenijssel.nl.

Zonnepanelen enorm in trek
Op maandag 10 oktober vond ’s avonds de online informatiebijeenkomst over zonnepanelen plaats. De belangstelling was overweldigend: 700 Capellenaren logden in. Ook is het webinar nog door velen teruggekeken op een later moment. De adviseur van het Regionaal Energieloket gaf informatie over de zonnepanelenactie, vergunningen, leningen en het terugvragen van de btw. De installateur informeerde de aanwezigen over het aanbod.

De installateur heeft ruimte om bij 400 huishoudens zonnepanelen te plaatsen. De informatieavond heeft gezorgd voor een ruime overschrijding van het maximum. Capellenaren die niet bij deze 400 huishoudens zitten, worden op een interesselijst geplaatst. Aanmelden hiervoor kan nog steeds tot 7 november. Wethouder Duurzaamheid Sjoerd Geissler is onder de indruk van het enorme succes van de zonnepanelenactie: “Het is duidelijk dat de onzekerheid op de energiemarkt met de daarbij horende extreme energieprijzen veel mensen heeft doen besluiten om voor zonne-energie te gaan.

Dit succes is buiten alle verwachting! Daarom de interesselijst. Omdat er Capellenaren zijn die nu ‘niet aan bod komen’, kijken we als gemeente naar een oplossing. We zijn in gesprek met het Regionaal Energieloket om te zien of de installateur wellicht toch meer ruimte heeft.”

In de tussentijd staat het Capellenaren uiteraard vrij zelf offertes op te vragen bij installateurs. Op de vakspecialistenpagina van het Regionaal Energieloket zijn betrouwbare installateurs uit heel Nederland te vinden.

Blijvende aandacht voor duurzaamheid
Het succes van de afgelopen week laat zien dat er veel interesse is voor verduurzaming en energie besparen. Wethouder Sjoerd Geissler vindt het daarom van groot belang dat dit op de kaart blijft staan: “De toegenomen belangstelling voor energie besparen en duurzaamheid komt voor een groot deel voort uit de sterk stijgende prijzen voor energie en de onzekerheid op de energiemarkt. Maar daarom niet minder belangrijk. We blijven sterk inzetten op dit thema.

Het blijft niet bij een themaweek: het belang is groot en daarom verdient duurzaamheid onze blijvende aandacht. In het collegeakkoord hebben we al gezegd: duurzaamheid, klimaatverandering en de energietransitie zijn grote uitdagingen waarvoor deze wereld staat. Ook voor ons als gemeente is niets doen geen optie! Daarom ben ik ontzettend blij dat we verder gaan met de samenwerking met het Energiecollectief Capelle, het ECC. De gemeente en het ECC hebben vorige week een samenwerkingsovereenkomst getekend. De vrijwilligers van dit kenniscentrum over duurzaam wonen zijn een vertrouwd gezicht voor veel Capellenaren. Mooi dat we die samenwerking hebben kunnen bestendigen!”

foto : Jan Kok @ 2022
Verslag Workshop Warmtepompen 12 oktober 2022

Workshop warmtepompen 12 oktober 2022

Op 12 oktober 2022 organiseerde de vereniging ‘Energiecollectief Capelle’ opnieuw een workshop warmtepompen. Deze keer in het kader van de Week van de Duurzaamheid 2022. Wederom was er enorme belangstelling zoals bij de vorige workshops. Zo kwamen er iets meer dan 50 zeer geïnteresseerde mensen naar de Capelse gemeentewerf om in het bijzijn van Sjoerd Geissler – wethouder duurzaamheid – deel te nemen.

Dick Biesta, de initiatiefnemer, gaf eerst een algemene uiteenzetting over wat een warmtepomp is en hoe deze werkt. Vervolgens waren er twee parallelle workshops. Een ingeleid door Ger Keuzenkamp (ECC) welke volledig gewijd was aan ‘All Electric’ (huis verwarmen en warm water met een warmtepomp) en de andere door Dick Biesta (ECC) met focus op ‘hybride’ (huis deels verwarmen met een warmtepomp en deels met een cv-ketel).

Onvermijdelijk was het om ook in te gaan op de effecten van de recente (en toekomstige?) prijsontwikkelingen voor stroom en gas, alsmede de invloed van het voor 2023 ingestelde prijsplafond voor energie.
Tot ieders opluchting was de conclusie dat een warmtepomp, met name in combinatie met zonnepanelen, de meest kosten efficiënte keuze is ten opzichte van aardgas.

Over het ECC

Het Energiecollectief Capelle (ECC) is een vereniging van vrijwilligers die, in samenwerking met de gemeente en met het Regionaal Energie Loket, inwoners van Capelle informeren over hun mogelijkheden tot energie besparen en energie duurzaam opwekken. Zij kunnen bewoners ook ‘maatwerk’ advies aan huis geven. Lid worden van het ECC kost € 1,- per jaar.

Als lid word je uitgenodigd voor speciale thema-avonden en acties. Aanmelden en informatie aanvragen kan door een e-mail te sturen naar:
info@energiecollectiefcapelle.nl
Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Capelle aan den IJssel en het Energiecollectief Capelle (ECC) werken al jaren samen aan het verduurzamen van woningen. Onder andere met de succesvolle buurtacties. Ook de komende jaren blijven partijen hierbij samenwerken. Op donderdag 13 oktober ondertekenden de gemeente en het ECC daarom een samenwerkingsovereenkomst.

Juist nu is er veel behoefte bij Capellenaren om aan te slag te gaan met energie besparen of duurzame energie opwekken.
Namens de gemeente ondertekende wethouder Sjoerd Geissler de overeenkomst en namens het ECC mevrouw Tineke Winkels en de heer Arne Beijer.

Foto : Jan Kok 2022
Informatieavond ‘Uw VvE-gebouw verduurzamen’ op dinsdag 11 oktober 2022

Denkt u met uw VvE na over energiebesparing en isolatie van uw gebouw, maar heeft u nog vragen over hoe u dat met de VvE aanpakt? Dan mag u de informatieavond over het verduurzamen van uw VvE-gebouw op dinsdag 11 oktober niet missen.

Deze informatiebijeenkomst is voor alle besturen, beheerders en eigenaren van appartementen van VvE’s in Capelle. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt ongeveer twee uur. De bijeenkomst vindt plaats op de gemeentewerf ( Groenedijk 10, 2903 LZ Capelle aan den IJssel).

Uw VvE-gebouw verduurzamen

Wij kunnen het ons goed voorstellen dat u met uw VvE wel wilt verduurzamen, maar vol zit met vragen. Juridische vragen, vragen over de beschikbare subsidies en financieringsmogelijkheden, over waar te beginnen en over de planning van een aardgasvrij Capelle. De gemeente en partners organiseren samen een informatieavond op dinsdagavond 11 oktober.

Programma
Op de avond zijn verschillende professionals en VvE-bewoners aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kiest zelf bij welke tafels u aanschuift. Zo krijgt u de tijd om heel gericht vragen te stellen over uw situatie. En u leert van de aanpak van andere VvE’s.

Het programma ziet er als volgt uit:
19:00 – 19:30 Inloop zaal
19:30 – 19:35 Welkomstwoord door Sjoerd Geissler, wethouder duurzaamheid
19:35 – 19:45 Uitleg programma van de avond door Suzan Mannens, projectleider energietransitie
19:45 – 21:00 Thematafels
21:00 – 21:30 Afsluiten gesprekken, napraten en sluiting avond

INHOUD THEMATAFELS, DINSDAG 11 OKTOBER 2022

1. Juridische vraagstukken
Professional: Merel Wesselingh – VvE belang
• Besluitvorming verduurzamen: Meerderheid/gekwalificeerde meerderheid
• De VvE neemt geen besluit om te verduurzamen, wat kan ik als eigenaar daaraan doen?
• Wel/geen VvE lening: Kan elke VvE een VvE lening aangaan?

2. Onderhoud en verduurzamen
Professional: Hans-Jurgen Kramer – VvE balie Gemeente Den Haag
VvE: De Jachthoorn – Jeroen Verhaaff
• De MJOP en verduurzaming: Een pakket van maatregelen uitvoeren of planmatig werken
• Isolatie en koudebruggen: Voorbeeld doorgestorte balkonvloeren
• Ventilatie en isolatie: Waar moet je op letten?

3. Aan de slag met de VvE
Professional: Astrid Kennis – VvE Helpdesk
VvE: De Oude Scheepswerf – Remco van Deventer
• Waar begin je, hoe komt verduurzaming op de agenda van de VvE?
• Waarom is inzicht in het gebouw noodzakelijk?
• Achterban en draagvlak: “What’s in it for me?”

4. Zonne energie opwekken
Professional: Wim Telleman – ECC
VvE: Bugel – Henri Moret
• Collectief versus individueel
• De techniek onder de loep: Ervaringen uit de praktijk
• Hoe regel je dat met de BTW?

5. Subsidies en Financiering
Professional: Constan Custers – RVO
• Subsidieregeling SEEH/ SVVE
• Subsidieregeling SAH
• Subsidieregeling SCE
• VvE Lening Nationaal Warmtefonds

6. Capelle aardgasvrij
Professional: Patrick Bakker – Programmamanager Duurzaamheid
• Capelle aan den IJssel in 2050 aardgasvrij: Transitievisie Warmte
• Plannen voor uw wijk/buurt
• Heeft uw VvE zich al voorbereid op de toekomst?

Week van de Duurzaamheid
De informatieavond op 11 oktober maakte deel uit van de Week van de Duurzaamheid. De gemeente en partners organiseren van maandag 10 tot en met zaterdag 15 oktober activiteiten over het thema duurzaamheid.
Wat is een bodem warmtepomp?

Om uw woning aardgasvrij te maken kunt u een buitenlucht warmtepomp gebruiken maar naast de buitenlucht warmtepomp is er ook de bodem warmtepomp. De bodem warmtepomp is het duurdere broertje van de buitenlucht warmtepomp. Daar krijgt u ook een hoger rendement, langere levensduur en meer koelvermogen voor terug. In dit artikel gaan we kijken hoe de bodem warmtepomp werkt, wat de voor- en nadelen zijn en wat u kan besparen met een warmtepomp die gebruikt maak van een bodembron. Daarnaast leest u ook meer over de mogelijkheden om met een bodembron te koelen.

Wat is een bodem warmtepomp?
Een water-water warmtepomp (de officiële benaming voor een bodem warmtepomp) of bodem-water warmtepomp gebruikt de bodem als warmtebron. De grond onder uw achter- of voortuin dient als warmtebron. Om de grond als warmtebron te kunnen gebruiken wordt er ongeveer 100 meter lange buizen in de bodem geboord. Deze kunststofbuizen (ook wel lussen genoemd) in de bodem functioneren als een warmtewisselaar. Afhankelijk van de grootte van de woning, worden er 1 of meerdere lussen in de bodem aangelegd.

De bodem is een stabiele warmtebron. Gedurende het jaar wisselt de temperatuur nauwelijks. De temperatuur van de bodem ligt het hele jaar tussen de 100C en 120C. Ideaal om een woning te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer. Door de stabiele warmtebron is het rendement (COP) over het gehele jaar gelijk.

Voor en nadelen bodem-water warmtepomp
Een groot voordeel van een bodem warmtepomp is het rendement. Het rendement van een bodem warmtepomp is veel hoger dan een buitenlucht. Dat betekent dat u veel minder energiekosten kwijt bent aan het verwarmen van uw woning.

Het belangrijkste nadeel van een bodem warmtepomp zijn de hoge investeringskosten. In vergelijking met een buitenlucht warmtepomp scheelt dit vaak duizenden euro’s.

 • Voordelen:
  Hoog rendement (SCOP)
  Passief koelen
  Flinke subsidie beschikbaar (circa 30%)
  Geen buitenunit
  Bodembron gaat 25 jaar of langer mee
 • Nadelen:
  Hoge investering (vanaf €20.000)
  Niet elke bodemsoort is geschikt
  Ruimte in de tuin nodig voor bodembron
  Woning moet goed geïsoleerd zijn
  Werkt alleen met lage temperatuur verwarming

Is uw woning geschikt voor een bodem warmtepomp?
Als u van plan bent om met een bodem warmtepomp te gaan verwarmen is het belangrijk dat de woning goed geïsoleerd is, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning heeft en geschikt is voor lage temperatuur verwarming. Een bodem warmtepomp is een flinke investering en het is zonde als deze niet optimaal functioneert.

In een ander artikel op onze kennisbank hebben we al uitgebreid geschreven over de voorwaarden waar een huis aan moet voldoen om met een warmtepomp te kunnen verwarmen. In het kort komt het erop neer dat de woning goed geïsoleerd moet zijn. Denk daarbij aan de standaard die geldt voor woningen gebouwd na 2000. Daarnaast is het belangrijk dat er in de woning een balansventilatiesysteem aanwezig is met warmteterugwinning en de woning volledig op lage temperatuur verwarmd kan worden.

“Extra isoleren is altijd verstandig”

Extra isoleren is daarbij altijd verstandig, ook bij woningen gebouwd na 2000. Met extra isolatie zorgt u ervoor dat er minder warmtevermogen uit de bodembron nodig is. Dat betekent dat u minder en kleinere bodemlussen nodig heeft. Aangezien de kosten voor de bodembron per meter wordt berekend scheelt dit in investeringskosten.

Ruimte voor bodembron
Verder is het belangrijk om rekening te houden met de ruimte benodigd voor het uitvoeren van de grondwerkzaamheden. Heeft u een kleine tuin en is deze omringd met muren van andere woningen? Dan wordt het waarschijnlijk lastig om een boor- of graafmachine te vinden die op bij u in de tuin kan komen. Heeft u weinig buitenruimte, maar is daar omheen wel veel werkruimte voor grote machines op de openbare weg, gemeentegroen of het erf van de buren? Dan kunt u met de buren of gemeente afspraken maken over het tijdelijk gebruiken van hun grondgebied.

Verschillende soorten bronnen
De lussen die normaal gesproken diep in de bodem worden aangebracht zijn ook op andere manieren te gebruiken als warmtewisselaar. In plaats van verticaal worden de buizen bijvoorbeeld horizontaal in de grond geplaatst.

Horizontale bodembron
Naast de zogenaamde verticale bodemwisselaar, bestaat er ook een horizontale bodemwisselaar. Deze werkt volgens hetzelfde principe als een verticaal systeem met het verschil dat de leidingen horizontaal in een U-patroon worden gelegd. Het is in feite een omgekeerde vloerverwarming die onder 1-2 meter zand gelegd wordt in uw tuin, weide of grasland. Om een horizontale bodemwisselaar te maken heeft u veel ruimte nodig in de tuin. De buizen die horizontaal de grond in komen te liggen nemen in een ideale situatie al snel meer dan 200 m2 in beslag voor een gemiddelde tussenwoning.

Warmtekorf
Een variant op de verticale bodemwarmtewisselaar is de warmtekorf: opgerolde buizen in een gat onder de grond. Die kan worden toegepast als er niet diep geboord mag worden of als er oppervlaktewater als bron kan worden gebruikt (een nabij gelegen beekje bijvoorbeeld).

Energiepaal
Een tweede variant is de ‘energiepaal’: een heipaal met daarin leidingen verwerkt die de warmte transporteren van de bodem naar de warmtepomp. Dit is een interessante optie in het geval van renovaties of nieuwbouw.

Rivier of meer
Ook een rivier of meer kan als bron worden gebruikt voor een bodem warmtepomp. In stromend water worden de buizen gelegd die normaal de bodem in gaan. In stilstaand water wordt het water op een plek opgepompt, door een warmtewisselaar gehaald en op een andere plek weer aan het water afgegeven. Daarmee wordt voorkomen dat het water rondom de plek van oppompen bevriest tijdens koude dagen. Dit is namelijk niet gunstig voor het rendement.

Koelen met een bodem-water warmtepomp
Een bodem warmtepomp kan, net als de meeste andere warmtepompen, ook koelen. Hiermee verhoogt u het comfort in huis tijdens de zomer. In tegenstelling tot bij actief koelen (buitenlucht warmtepomp of aircosysteem), verbruikt de warmtepomp bij passief koelen weinig energie. Dit komt door de gunstige ‘koude’ bodemtemperatuur die opgepompt wordt. De compressor – de grootste energieslurper in de warmtepomp – heeft u daarvoor niet nodig. De circulatiepomp (om het water door de lussen te pompen) zijn wel nodig maar verbruiken zeer weinig energie. Daardoor koelt u uw woning de hele zomer voor een klein bedrag aan elektriciteit. In veel gevallen betekent dit dat u voor het koelen van uw woning gedurende de hele zomer slechts 50 euro kwijt bent!

Dit doet u door de compressor in de warmtepomp uit te zetten waardoor de aanvoertemperatuur lager wordt. De warmtepomp neemt dan de bodemtemperatuur (100 tot 120 Celsius) over zonder deze te verhogen naar de aanvoertemperatuur waarmee de woning normaalgesproken verwarmt word.

Het rendement van een bodem warmtepomp
De bodem warmtepomp heeft een hoog en stabiel rendement gedurende het jaar. Dit komt omdat de bodem in temperatuur nauwelijks varieert gedurende het jaar. In sommige gevallen is het grondwater ook in beweging en wordt de grond rondom de bodemlussen automatische aangevuld met warm grondwater. Om een goed beeld te krijgen van het effect op het jaarlijkse energiegebruik kijken we daarom naar de COP of SCOP van een warmtepomp.

COP
Als u een warmtepomp aanschaft dan komt u al snel de term COP of SCOP tegen. De Coëfficiënt of Performance (ook wel afgekort COP genoemd) is een getal dat aangeeft hoe efficiënt een warmtepomp werkt. Het geeft de verhouding weer tussen de energie die nodig is om warmte op te pompen uit een bron ten opzichte van de warmte die het systeem produceert. Stel we stoppen 1 kW aan elektriciteit in de warmtepomp en we krijgen daar 4,5 kW aan warmte voor terug. Dat is een rendement van 4,5, oftewel de COP is 4,5. Voor alle warmtepompen die verkocht worden in Nederland en Europa wordt dit getal onderzocht en vermeld in de specificaties van een apparaat.

De COP van een warmtepomp wordt bepaald aan de hand van berekening die rekening houdt met de temperatuur van de buitenlucht en het cv-water. Een gangbare methode is om te rekenen met een brontemperatuur van 70C en afgifte van 350C (cv-water). Een gemiddelde bodem warmtepomp heeft dan een COP van 4,7.

SCOP
De S van SCOP staat voor ‘Seasonal’ oftewel seizoensgebonden. Dit betekent dat het rendement over het hele jaar is berekend. Omdat de bodemtemperatuur hoger is dan 7 graden (die gebruikt wordt om de COP uit te rekenen) komt de SCOP van een bodem warmtepomp uit op een hoger getal. De SCOP van een bodem warmtepomp is over een heel jaar gemeten ongeveer 5,2.

Besparen op de energierekening met een bodem warmtepomp
Om erachter te komen hoeveel een bodem warmtepomp voor een woning kan besparen gaan we kijken wat de investering in een bodem oplevert. We vergelijken daarom de bodem warmtepomp met een cv-ketel.

Voorbeeldwoning:
De cv-ketel van de woningeigenaren Anne en Robin is aan het einde van zijn levensduur. Voor de toekomst lijkt een bodem warmtepomp een interessant alternatief. Een bodem warmtepomp is een milieuvriendelijke oplossing en heeft de voorkeur maar ook financieel willen ze er niet op achteruit gaan.

Anne en Robin wonen in een vrijstaande woning uit 2005 met hun 2 kinderen van 12 en 15 jaar oud. Met hun oude ketel verbruikte ze in totaal 1.900 m3 gas per jaar. De woning heeft daarnaast de volgende kenmerken:

Het woonoppervlak van de woning is 160m2, verdeelt over 3 woonlagen
De woning is goed geïsoleerd met dak, vloer en muurisolatie met een isolatiewaarde van 2,5 (Rc-waarde) Daarnaast is de woning voorzien van HR++ glas
Het ventilatiesysteem is een balansventilatie met warmteterugwinning
Het gasverbruik voor warm verwarming: 1.700 m3 gas
Het gasverbruik voor warm tapwater: 300 m3 gas
Koken wordt gedaan op een inductiekookplaat
De woning wordt met vloerverwarming op de begane grond en met radiatoren (geschikt voor lage temperatuur) op de 2 bovenliggende verdiepingen verwarmd.

 • Optie 1. Een nieuwe hoog rendement cv-ketel
  In dit voorbeeld gaan we uit van verwarming met de nieuwste hoog rendement cv-ketel die voldoet aan de laatste eisen. De cv-ketel verwarmt de woning en maakt warm water. De kosten voor installatie en aanschaf komen uit op een totaalbedrag van €2.500. Het gasverbruik voor verwarming en warm water is in totaal 1.900 m3 gas per jaar. m3 Dat komt neer op een bedrag van €2.900 per jaar (€1,54 per m3, prijspeil januari 2022).

  De cv-ketel is relatief goedkoop in de aanschaf maar is aanzienlijk duurder in het energieverbruik. Om een eerlijke vergelijking te maken kijken we daarom naar de kosten over de gehele levensduur van de cv-ketel. Daarbij houden we rekening met inflatie en prijsstijgingen voor gas en elektriciteit (in het geval van de warmtepomp).

  De cv-ketel heeft een levensduur van ongeveer 15 jaar. Als we kijken naar de afgelopen decennia dan zien we dat de prijs voor gas flink op en neer ging. Voor de komende jaren zal dit niet anders zijn. Kijkend naar het verleden en de toekomst dan is een jaarlijkse prijsstijging van 3% niet te optimistisch. Dat betekent dat u voor de gasrekening over 15 jaar (in 2035) €5.000 betaalt. En als we alle tussenliggende jaren erbij optellen komen we uit op een bedrag van €59.000 uit.

  Samengevat kost een cv-ketel:

  €2.500
  €59.000
  = €61.500

 • Optie 2. Een bodem warmtepomp
  In deze berekening gaan we de woning aardgasvrij maken. De cv-ketel wordt vervangen voor een bodem warmtepomp. De aanschafkosten voor de warmtepomp met 200 liter boilervat (voor het opslaan van warm tapwater) komt uit op een bedrag van ongeveer €14.000 inclusief subsidie (ongeveer €6.000). Uiteraard zitten hier ook de installatiekosten bij opgeteld.

  De warmtepomp gebruikt per jaar 3.402 kWh aan elektriciteit. Dat komt uit op een bedrag van €1.100 per jaar (€0,33 per kWh, prijspeil januari 2022). Dit bedrag is voor het verwarmen van uw huis en warm tapwatergebruik. Kijkend naar het verleden en de toekomst dan is een jaarlijkse prijsstijging van 2% passend. En als we alle tussenliggende jaren erbij optellen komen we uit op een bedrag van €22.600 uit.

  Daarnaast wordt ook de gasaansluiting weggehaald. Dit betekent dat de kosten voor de netbeheer komen te vervallen. Dit scheelt jaarlijks ongeveer €260 op de vaste lasten, €3.900 voor 15 jaar.

  Over een periode van 15 jaar ziet dat er als volg uit.

  €14.000 (bodem warmtepomp)
  €22.600 (energiekosten)
  – €3.900 (besparing op netbeheerskosten)
  = €32.700

  Dat is een forse besparing in vergelijking met een cv-ketel. Het verschil is ruim €28.750!

Terugverdientijd en financieel rendement
Zo ziet u dat investeren in een bodem warmtepomp een slimme investering is voor uw portemonnee en het milieu. Nu de spaarrente bij de bank laag is, is een investering in een warmtepomp een goede investering met een gemiddeld rendement van 8% per jaar.

Investering

Kosten 15 jaar

Besparing energierekening

Terugverdientijd

Rendement

Cv-ketel

€2.500

€59.000

€0

N.v.t

N.v.t

Bodem Warmtepomp

€14.000

€18.700

€2.100

10 jaar

8%

Effect woningwaarde en hypotheekrente
Een aardgasvrije woning met een bodem warmtepomp is zeer energiezuinig en heeft lage vaste lasten. Banken kijken daarnaar wanneer ze hypotheken verstrekken. Daarom stimuleren ze woningeigenaren om te investeren in energiebesparende maatregelen. Een bank geeft dan ook eerder een hypotheek voor een woning met lage vaste lasten en die een goed energielabel heeft. In sommige gevallen kan dit zelfs een aantrekkelijke rentekorting op uw hypotheek opleveren.

Met dit in het achterhoofd, is het als huizenzoeker ook logisch om een woning te kopen die aardgasvrij is en een goed energielabel heeft. De woningwaarde gaat dus flink omhoog. In verschillende onderzoeken is er dan ook gebleken dat elke labelstap op het energielabel gelijk staat aan ongeveer 1,5% meer woningwaarde.

Heeft u een bodem warmtepomp waarmee u volledig elektrisch verwarmt én u kookt elektrisch dan kunt u volledig van het gas af! De jaarlijkse kosten voor vastrecht komen te vervallen en daarmee is een all-electric bodem warmtepomp terugverdiend in 9,5 jaar!

Bron : www.regionaalenergieloket.nl 2022
Ventilatie

Hoe werkt ventilatie?
Ventileren is het verversen van lucht in huis door een natuurlijke of geforceerde stroming van buitenlucht door de woning. Hierbij wordt verse lucht aangevoerd en vervuilde lucht afgevoerd.

Ventilatie is essentieel voor een gezond binnenklimaat. In veel woningen in Nederland is het binnenklimaat niet op orde doordat vocht en vuil in de lucht onvoldoende worden afgevoerd. Dit kan leiden tot schimmelvorming en gezondheidsklachten zoals allergieën, irritatie van slijmvliezen en luchtwegproblemen. Door uw woning goed te ventileren zorgt u ervoor dat ‘vuile’ lucht de woning verlaat en er een toevoer is van schone lucht. Hiermee zorgt u voor een gezond binnenklimaat.

Natuurlijk en mechanisch ventileren
Er zijn een aantal vormen van ventilatie. In de meeste oude huizen is geen mechanisch ventilatiesysteem aanwezig. In deze woningen is er sprake van natuurlijke ventilatie door roosters en kiepramen. Ook infiltratie van lucht door en naden en kieren zorgt voor natuurlijke ventilatie. Wanneer u uw huis goed isoleert is dit niet meer vanzelfsprekend. Dit betekent dat er niet altijd voldoende geventileerd wordt voor een gezond binnenklimaat. Daarom is een ventilatiesysteem een belangrijke vervolgstap op het isoleren van een woning.

Met mechanische ventilatie zorgt u ervoor dat er voortdurend ‘schone’ lucht in de woning aanwezig is. Het ventilatiesysteem zuigt continu de ‘vuile’ lucht uit de woning weg. Tegelijkertijd komt schone lucht via ventilatieroosters en (kiep)ramen vanzelf naar binnen. Dit heeft nog steeds als nadeel dat koude lucht de woning in komt. Met balansventilatie regelt u niet alleen de afvoer, maar ook de aanvoer van lucht. Ook kunt u bij balansventilatie gebruik maken van zogenaamde warmteterugwinning. Daarmee wint u tot 90% van de warmte die aanwezig is in de afvoerlucht terug. Deze warmte wordt dan overgedragen aan de inkomende verse lucht. Op die manier hoeft u minder te stoken en kunt u energie besparen en het comfort in huis verhogen.

Welke typen ventilatie zijn er?

 1. mechanische ventilatie
  Bij mechanische ventilatie wordt er voortdurend vuile lucht afgezogen in de woning. Verse lucht komt tegelijkertijd de woning binnen via ventilatieroosters en (kiep)ramen.

  Voordeel:
  Zorgt voor gezond binnenklimaat
  Voordeel:
  Mogelijkheid om de mechanische ventilatie vraaggestuurd te maken, zodat de afvoer per vertrek (slaapkamer, woonkamer etc.) geregeld kan worden
  Nadeel:
  Ingrijpende klus om aan te brengen in een bestaande woning
  Nadeel:
  Koude lucht komt nog steeds de woning in, die moet worden opgewarmd. Dit brengt hogere stookkosten en lager comfort met zich mee

 2. Centrale balansventilatie

  Balansventilatie is een systeem waarbij evenveel lucht wordt afgevoerd als aangevoerd. Beide op een mechanische manier. In combinatie met warmteterugwinning wordt de warmte uit de afvoerlucht overgedragen aan de binnenkomende lucht.

  Voordeel:
  Zorgt voor gezond binnenklimaat
  Voordeel:
  Zeer energiezuinige vorm van ventilatie als er gebruik wordt gemaakt van warmteterugwinning
  Voordeel:
  Kan vraaggestuurd gemaakt worden met vocht- of CO2 sensoren
  Nadeel:
  Verkeerd gebruik van systeem kan werking teniet doen
  Nadeel:
  Goede isolatie en naad- en kierdichting noodzakelijk
  Nadeel:
  Lastig aan te leggen in bestaande bouw. Vooral geschikt voor nieuwbouw of grote renovatie
  Dwarsdoorsnede muur met mechanische ventilatie

 3. Decentrale balansventilatie

  Bij decentrale of lokale balansventilatie wordt de aanvoer en afvoer van lucht per ruimte mechanisch geregeld. Er zit een ventilatie-eenheid in de muur. Dit kan ook met warmteterugwinning gebeuren, zodat de aangevoerde verse lucht voorverwarmd wordt met de warmte uit de afvoerlucht.

  Voordeel:
  Zorgt voor gezond binnenklimaat
  Voordeel:
  Mogelijkheid om de mechanische ventilatie vraaggestuurd te maken met vocht- en CO2 sensoren
  Voordeel:
  Energiezuinig door warmteterugwinning
  Voordeel:
  Er kan per woonruimte geventileerd worden
  Voordeel:
  Makkelijk(er) toepasbaar in bestaande woningen
  Nadeel:
  Ventilatie-eenheid wordt door de gevel geplaatst
  Nadeel:
  Als er veel kamers zijn die geventileerd moeten worden is dit een prijzige oplossing

Bron ; Website www.RegionaalEnergieLoketnl – 2022
Mogelijkheden voor Verduurzamende Maatregelen

Alle woningeigenaren komen vroeg of laat in aanraking met verduurzamen van hun woning. De overheid stuurt hier op aan om het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2 uitstoot zo veel mogelijk te beperken. Voor deze aanpassingen zijn forse regelingen, zoals subsidies, beschikbaar gesteld door de overheid. Door gebruik te maken van deze regelingen wordt verduurzaming heel interessant. Je kunt nu duurzame aanpassingen (laten) uitvoeren alsmede er financieel op vooruit gaan. Met onderstaande infographic geven we je de mogelijkheid om gericht alle informatie en tips te vinden. Wil je nog meer weten of heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Verduurzaming leidt tot waardevermeerdering
Verduurzaming van je huis of bedrijfspand is een onderwerp wat steeds vaker ter sprake komt. Om aan de afspraken van het klimaatakkoord te voldoen zullen we nog erg grote stappen moeten zetten. Je huis verduurzamen is een stap waar je zelf veel grip op hebt. Naast de voordelen voor het milieu kan je door te verduurzamen ook geld besparen door de opbrengst van zonnenpanelen.

De overheid biedt voor deze aanpassingen tal van regelingen en subsidies aan, zodat voor iedere woningeigenaar energiebesparing haalbaar is. Daarnaast zijn er per gemeente ook nog aanvullende financiële regelingen om duurzame aanpassingen in of aan je woning te realiseren.

Alle maatregelen met betrekking tot het verduurzamen van je woning zorgen voor een waardevermeerdering van je woning. Simpel gezegd, een woning met een goede dakisolatie, spouwmuurisolatie en ramen voorzien van HR glas of ’triple’ glas heeft al snel een energielabel A.

Dit levert bij de verkoop van je woning veel meer geld op in vergelijking met een woning met slechts een energielabel F. Een huis energie neutraal maken brengt dan namelijk een veel kleinere investering met zich mee aangezien er weinig energie verloren gaat.

Naast de waardevermeerdering van je woning brengt het ook voor jezelf een grote meerwaarde. Verduurzaming van je woning zorgt ervoor dat de aanpassingen die je doet een lagere energierekening oplevert. En wie wil dit nou niet. Overigens zijn de kosten van verduurzaming vaak lager dan de besparing die het uiteindelijk oplevert. Gun jezelf deze besparing!

Genieten van verduurzamen woning

 1. Leningen en subsidies
  Het onderwerp ‘verduurzamen woning’ staat wereldwijd op de agenda. Voor de meeste verduurzamende aanpassingen die je aan je woning doet zijn royale subsidies te krijgen. Let wel op, deze wijzigen per jaar. Ben je zelf niet in de mogelijkheid de aanpassingen in je huis te financieren, dan is het ook mogelijk een energiebespaarlening af te sluiten.

  Een energiebespaarlening is een lening waar je tegen zeer lage rente geld kunt lenen voor het uitvoeren van verduurzamende aanpassingen aan je huis, zoals isoleren. De rente is zelfs zo laag dat je met de besparing maandelijks geld over houdt. Een energiebespaarlening is ook te combineren met subsidies. Hierdoor is verduurzaming nog voordeliger.

 2. Energiebespaarlening
  In 2013 is een nationaal energiebespaarfonds opgericht om energiebespaarleningen te verstrekken aan consumenten die willen verduurzamen. Het doel van het nationaal energiebespaarfonds is dat energiebesparing voor iedereen bereikbaar is. Dit geldt voor zowel voor particulieren huiseigenaren als VvE’s. De rente van de energiebespaarlening is vaak lager dan de financiële opbrengsten.
  geld lenen

 3. ISDE subsidie
  Investeringssubsidie duurzame energie, kortom ISDE, is een subsidievorm voor het duurzaam verwarmen van je woning. Het doel is om met deze ondersteuning minder afhankelijk te worden van het gasgebruik. De huidige ISDE-regeling loopt tot en met 31 december 2020 met een beschikbaar bedrag van €100 miljoen euro. Je kunt onder andere subsidie krijgen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. De subsidiebedragen verschillen per apparaat.

  Dit heeft te maken met de energiezuinigheid en de voordelen. De subsidie voor biomassaketels en pelletkachels is helaas per 2020 komen te vervallen. Dit neemt niet weg dat dit nog steeds een zeer rendabele en energiezuinige manier van verwarmen is. Per jaar wordt de subsidieregeling herzien. Naar alle waarschijnlijkheid wordt isolatie vanaf 2021 ook als maatregel meegenomen onder de ISDE.

 4. SEEH subsidie
  Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is een vorm van subsidie die je kunt krijgen voor energiebesparende maatregelen.

  Voor isolatiemaatregelen is het vanaf 2 september 2019 weer mogelijk om subsidie aan te vragen. Het subsidie plafond, dat is vastgesteld op €84 miljoen, geldt tot januari 2021.

  De subsidie geldt voor spouwmuurisolatie, dakisolatie en vloerisolatie. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen:

  Je maakt gebruik van minimaal twee energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld twee vormen van isolatie)
  De maatregelen zijn door een erkend bouwbedrijf uitgevoerd
  Per woning kan er maar één keer subsidie worden verstrektVerder zijn er een aantal extra subsidie bedragen aan te vragen als aanvullende energiebesparende maatregel:

  • Waterzijdig inregelen CV (€60,-)
  • Energie display of slimme thermostaat (€100,-)
  • Isolerende deuren (€80,- per m2)
  • Energiezuinig ventilatiesysteem (20% van de kosten, maximum van €800,-)
   Vanaf 2021 verandert de SEEH voor particulieren in de ISDE.
   Heb je binnen een VvE een koopwoning? En woon je hier zelf? Dan kun je via de VvE een subsidie aanvragen voor maximaal 20% van de isolatiekosten van je woning.

  Vergeet als VvE niet de subsidie aanvraag te doen voordat je start met de werkzaamheden. Kijk van te voren ook altijd naar de actuele regelingen. Deze wijzigen vaak ieder jaar.

 5. Zonneboiler
  Een zonneboiler bestaat uit meerdere onderdelen. De zonnecollectoren, het leidingwerk en een voorraadvat waar je tapwater in wordt opgewarmd. De zonnecollectoren, vaak gemonteerd op het dak van een woning, vangen zonne-energie op en verwarmen hiermee de glycol vloeistof welk door het systeem loopt. Deze vloeistof wordt middels een pomp naar de zonneboiler in huis gepompt en draagt zijn warmte af aan het tapwater in de boiler. Op deze manier heb je warm tapwater.

  Uiteraard is dit een gescheiden systeem met wisselaars. Op deze manier verwarm je je eigen tapwater door middel van zonne-energie. De temperatuur van het tapwater in de boiler kan makkelijk oplopen tot 80 graden Celsius. Voor de minder zonnige dagen kan er een elektrische warmtespiraal gemonteerd worden in het boiler vat.

  Een andere optie is om de CV ketel als naverwarmer aan te sluiten. Op beide manieren is het legionella risico ingedekt, omdat je de temperatuur in het voorraadvat periodiek naar 62 graden kunt verhogen. Een gemiddeld gezin van 4 personen kan ongeveer de helft van het jaarlijks gasverbruik voor het verwarmen van tapwater besparen. Hoe groter het gezin, des te groter het te behalen voordeel. Een zonneboiler heeft een gemiddelde levensduur van 25 jaar.

 6. Warmtepomp
  Een warmtepomp is multifunctioneel. Je kunt er mee verwarmen, koelen en je woning voorzien van warm tapwater. Een warmtepomp kan een aanvulling of alternatief zijn voor je CV-ketel, afhankelijk van de geschiktheid van je woning. Een warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht, bodem of het grondwater en zet dit om in warmte voor je woning. Hiermee verlaag je de CO2 uitstoot aanzienlijk. Het is natuurlijk nog voordeliger als je groene stroom voor je warmtepomp op kunt wekken middels eigen zonnepanelen.

  Een water-lucht warmtepomp is alleen geschikt voor lage temperatuur verwarming met een aanvoertemperatuur van maximaal 50⁰C. Dit is te realiseren met onder andere lage temperatuur radiatoren en/of vloerverwarming. Daarbij is het raadzaam om vooraf te controleren of je nog delen van je woning moet isoleren.

  Een lucht-lucht warmtepomp, ook wel bekend als een split airco, is ideaal om te koelen en verwarmen. En dit is ook nog eens zeer rendabel. Kies je hiervoor, dan heb je meteen een systeem waarmee je aardgas bespaart in de winter en in de toekomst misschien van het gas af kunt gaan.

 7. Isoleren van je huis
  Energie welke je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Daarom is isoleren één van de belangrijkste aanpassingen die je aan een huis kunt doen. Door te isoleren zorg je als het ware dat er een schil van isolatiemateriaal om je huis komt te zitten. Deze zorgt ervoor dat de energie die je opwekt zo min mogelijk verloren gaat. Dit scheelt enorm op je energierekening. Naast energiebesparing creëer je met isolatiemaatregelen een prettig leefklimaat. In de zomer koel en in de winter warm. Het isoleren van je huis is grofweg onder te verdelen in vier categorieën, te weten dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie en glasisolatie.

  Met dakisolatie kun je het meest besparen aangezien de meeste energie via het dak verloren gaat. Hierna volgen de muren en ramen. Als laatste kun je de vloer aangenaam maken door deze ook te isoleren. Wil je ook met een warmtepomp in huis energie opwekken? In dat geval is het raadzaam om alle varianten van isolatie uit te laten voeren. Denk vooral aan triple glas en geïsoleerde kozijnen.

  Is je woning dusdanig goed geïsoleerd? Voldoet een warmtepomp met lage temperatuur verwarming (max. 50 graden Celsius) in de warmtevoorziening? In dat geval kun je tevens voor een complete ventilatiesysteem kiezen. Denk daarbij aan een ‘warmte terug winning’ (WTW) ventilatiesysteem zoals een balansventilatie of mechanische ventilatie. Deze zorgt voor effectieve ventilatie van je woning en houdt tevens de kou buiten.

 8. Je huis gebruikersvriendelijk maken
  Misschien ben je de termen “domotica” of “zorgdomotica” al eens tegen gekomen. Ook al lijkt dit misschien een nieuw begrip, in werkelijkheid bestaat het al jaren. Het is alleen zo dat de term de laatste jaren steeds meer gebruikt wordt. Domotica is namelijk een van de manieren waarop je jouw woning kan automatiseren, bijvoorbeeld over de bediening van de verwarming, ventilatie of zonnewering.

  Al deze apparaten kun je dan op afstand heel eenvoudig bedienen. Nog een stapje verder gaat een smart home. Bij een smart home is het namelijk het geval dat je jouw huis, via internet, door middel van allerlei slimme apparaten met elkaar verbindt, door middel van een klikaanklikuit systeem, zodat deze op afstand bewaakt en beheerd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn slimme stekkers, slimme thermostaten, slimme verlichting of slimme rookmelders.

 9. Energiebespaarlening Nationaal Energiebespaarfonds
  In 2013 is de zogenaamde Nationaal Energiebespaarfonds opgericht om energiebespaarleningen te verstrekken. Het doel van het nationaal energiebespaarfonds is om energiebesparing voor iedereen haalbaar te maken. Dit geldt voor zowel particulieren als Vereniging van Eigenaren (VvE’s). Door de lage rente van een energiebespaarlening is het mogelijk om er toch financieel op vooruit te gaan. De rente is namelijk vaak lager dan de financiële opbrengsten van de energiebesparing.

  In de maatregelenlijst op www.energiebespaarlening.nl kun je zien voor welke aanpassingen in huis een lening is af te sluiten. Het budget van het energiebespaarfonds is €300 miljoen.

  Zonnepanelen vormen een uitzondering. Deze kunnen alleen gefinancierd worden door deze energiebespaarlening indien er verder minimaal één energiebesparende maatregel van de maatregelenlijst mede wordt uitgevoerd. De achterliggende gedachte van deze regeling is dat je geen energie bespaart met zonnepanelen. Je wekt juist energie op. Meer mensen zullen gestimuleerd worden energiebesparende aanpassingen te doen. Daarnaast geldt als voorwaarde dat maximaal 75% van het leenbedrag voor zonnepanelen mag worden gebruikt. Het overige bedrag van de lening, dus minimaal 25%, zal besteed moeten worden aan minimaal één energiebesparende aanpassingen in de maatregelenlijst.

  De Energiebespaarlening voor een VvE is slechts mogelijk indien de VvE uit minstens 10 appartementen bestaat. Voor VvE’s geldt een minimum leenbedrag van €25.000,- en een maximaal leenbedrag van €100.000,-. Hierbij wordt per appartement gerekend op minimaal € 2.500,- en maximaal €10.000,-. Indien er een ‘nul op de meter pakket’ gewenst is, kan de lening oplopen tot €65.000,- per appartement.

 10. Regionale regelingen
  Provincies en gemeenten stimuleren duurzame maatregelen en hebben ook voldoende financiële middelen om de consument te ondersteunen. ‘Verduurzaming woning’ staat tegenwoordig op iedere agenda. Wat jouw gemeente kan betekenen voor je wordt per jaar opnieuw bekeken. Raadpleeg de website van je eigen gemeente voor een actueel overzicht omtrent verduurzaming.
 11. Groene Hypotheek
  Hypotheekverstrekkers bieden ook handvatten om op een makkelijkere manier je huis te verduurzamen. Tegenwoordig geldt dat een hypotheek maximaal 100% van de taxatiewaarde van een woning mag bedragen. Kortom, je kunt niet meer lenen dan de waarde van de woning. Ben je voornemens om je woning te verduurzamen? In dat geval kan je maximaal 106% van de woningwaarde lenen. In de volksmond noemen ze dit ook wel de ‘Groene Hypotheek‘. Met die extra 6% kan je de energiebesparende maatregelen financieren. Je maandelijkse hypotheekbedrag wordt hierdoor hoger. Echter zijn de financiële voordelen die je met de duurzame aanpassingen behaalt in de meeste gevallen hoger!
 12. Zonnepanelen
  Momenteel zijn er voor zonnepanelen geen subsidies meer voorhanden. Wil je toch je huis verduurzamen en zonnepanelen laten plaatsen op het dak van jouw woning? De beste optie zou dan zijn om dit te doen met je eigen (spaar) geld.

  Wanneer je geen eigen financiële middelen hebt om deze investering te bekostigen zijn er ook andere mogelijkheden. Zelfs mogelijkheden welke maandelijks een financieel voordeel met zich meebrengen. Voor de aanschaf van zonnepanelen is het bijvoorbeeld mogelijk een energiebespaarlening af te sluiten, in combinatie met een andere duurzame maatregel, bij het nationaal energiebespaarfonds.

  De subsidie op zonnepanelen is komen te vervallen, echter is in plaats daarvan een nieuwe regeling via de Belastingdienst in het leven geroepen. Je kunt namelijk het BTW-bedrag (21%) terugvragen bij de fiscus. Aangezien de ‘oude’ subsidie maximaal €650,- bedroeg, is de 21% BTW teruggaaf dus nog voordeliger.

 13. Zonnepanelen en Salderen
  Zonnepanelen produceren in de zomermaanden vaak meer energie dan je zelf kunt verwerken. De salderingsregeling maakt het mogelijk om dit overschot aan opgewekte stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Dit noemt men ook wel ‘invoeden’. Het overschot wordt dan verrekend met de hoeveelheid stroom die je in de winter, wanneer de zonnepanelen op het dak minder opbrengen, extra van het net af moet nemen.

  Kort samengevat, de jaarafrekening voor het energieverbruik in je huis is het verschil tussen de verbruikte stroom en de terug geleverde stroom. Dit is gunstig, omdat de gebruikte en geleverde stroom tegen eenzelfde tarief worden afgerekend, inclusief belastingen. Deze regeling, salderen, is er nog in deze vorm tot 1 januari 2023.

  In 2023 wil het kabinet dat bij het invoeden van stroom alleen nog maar de ‘kale’ stroomprijs door energieleveranciers wordt vergoedt, dus zonder belastingen. Ook mag vanaf 2023 ieder jaar 11% minder gesaldeerd worden. Kortom, de salderingsregeling wordt langzaam afgebouwd. Gelet hierop zal invoeden per 2031 niet meer mogelijk zijn.

  Als je nog geen zonnepanelen op je dak hebt en van plan bent deze voor 2023 aan te schaffen kun je de investering in vijf tot zeven jaar tijd terugverdienen. Door de nieuwe salderingsregeling kan de terugverdientijd langer worden. Het verwachtingspatroon is wel dat zonnepanelen steeds goedkoper gaan worden. Dit zal gedeeltelijk parallel lopen met de afbouw van de salderingsregeling. Bereken van te voren goed hoeveel panelen je nodig hebt zodat je overschot niet te groot is.

 14. SEEH subsidie
  Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is een vorm van subsidie die je kunt krijgen voor energiebesparende maatregelen.

  Voor isolatiemaatregelen is het vanaf 2 september 2019 weer mogelijk om subsidie aan te vragen. Het subsidie plafond, dat is vastgesteld op €84 miljoen, geldt tot januari 2021.

  De subsidie geldt voor spouwmuurisolatie, dakisolatie en vloerisolatie. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen:

  • Je maakt gebruik van minimaal twee energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld twee vormen van isolatie)
  • De maatregelen zijn door een erkend bouwbedrijf uitgevoerd
  • Per woning kan er maar één keer subsidie worden verstrekt
  • Verder zijn er een aantal extra subsidie bedragen aan te vragen als aanvullende energiebesparende maatregel.

  • Waterzijdig inregelen CV (€60,-)
  • Energie display of slimme thermostaat (€100,-)
  • Isolerende deuren (€80,- per m2)
  • Energiezuinig ventilatiesysteem (20% van de kosten, maximum van €800,-)
   Vanaf 2021 verandert de SEEH voor particulieren in de ISDE.
   Heb je binnen een VvE een koopwoning? En woon je hier zelf? Dan kun je via de VvE een subsidie aanvragen voor maximaal 20% van de isolatiekosten van je woning.

  Vergeet als VvE niet de subsidie aanvraag te doen voordat je start met de werkzaamheden. Kijk van te voren ook altijd naar de actuele regelingen. Deze wijzigen vaak ieder jaar.

  Bron : www.verduurzamingnederland.nl – venlo – 2022