EnergieCollectief Capelle (ECC)

Vereniging Energiecollectief Capelle

Capelle aan den IJssel

Nederland bereikt mijlpaal van 500.000 laadpunten voor elektrische auto’s

Nederland heeft de mijlpaal van 500.000 laadpunten voor elektrische auto’s bereikt. Eind april waren er 518.000 laadpunten waarvan bijna driekwart private laadpunten zijn van consumenten met een elektrische auto.

Dit blijkt uit de nieuwste voortgangsrapportage van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

Publiek toegankelijk
Van de 518.000 laadpunten bevinden zich er naar schatting 384.200 bij consumenten. Daarnaast gaat het om 5.207 snellaadpunten, 53.144 semipublieke laadpunten zoals bij supermarkten en kantoren en 75.437 publieke laadpunten.

De verhouding tussen publiek en privaat laden verschilt sterk per regio. Dit komt doordat inwoners in bepaalde regio’s vaker over een eigen oprit of eigen parkeerplaats beschikken. In de stedelijke gebieden is dit minder het geval waardoor het aantal private laadpunten in verhouding lager is en elektrische rijders meer op de publieke laadinfrastructuur aangewezen zijn. In de landelijke regio’s – het noorden van Nederland voorop – laadt 88 procent van de elektrische rijders thuis, terwijl dit landelijk slechts 67 procent is.

Voldoende laadinfrastructuur
De NAL heeft als opgave voldoende laadinfrastructuur te realiseren om een snelle transitie naar elektrisch vervoer te faciliteren. Uitgangspunt is dat het laden van een elektrisch voertuig net zo gemakkelijk is als het laden van een mobiele telefoon: eenvoudig, slim en overal.

‘We liggen goed op koers. Nederland behoort tot de koplopers van Europa als het gaat om laadinfrastructuur’, stelt NAL-voorzitter Gerben Jan Gerbrandy. ‘Maar er zijn ook uitdagingen. De groei van elektrisch vervoer neemt elk jaar toe. Met name bij de uitrol van snelladers en laadmogelijkheden voor zwaar vervoer is voldoende capaciteit een zorg. Er wordt landelijk en regionaal door overheden en netbeheerders veel gedaan om de capaciteit slimmer te benutten en uit te breiden. Die belangen voor mobiliteit zouden steviger verankerd moeten worden in de besluitvorming.’

Hogere dekkingsgraad
Zo hebben de meer stedelijke regio’s, de 4 grote steden en Noordwest- en Zuidwest-Nederland vooralsnog een hogere dekkingsgraad in vergelijking met de meer landelijke regio’s. De dekkingsgraad wordt inzichtelijk gemaakt door meting van het landelijk dekkend netwerk die in maart 2020 is gestart. Sindsdien is het aantal witte vlekken afgenomen, bijvoorbeeld door plaatsing van publieke laadpalen.

Recent lanceerde de NAL een interactieve kaart waarop de dekkingsgraad visueel wordt weergegeven. De NAL streeft ernaar om in 2025 een landelijk dekkend laadnetwerk te hebben, met publieke  laadpunten op locaties waar niet op korte termijn vraag is van een elektrische rijder die er woont.

Verhouding
De verhouding elektrische voertuigen per semipubliek laadpunt schommelt de afgelopen jaren net boven de 4 voertuigen per laadpunt. Het aantal stekkervoertuigen per publiek laadpunt – dus exclusief semipublieke laadpunten en snelladers – is redelijk stabiel rond de 7 à 7,5 voertuigen per laadpunt, maar neemt de laatste periode volgens de voortgangsrapportage wel toe.

Wanneer ook de private laadpunten worden meegeteld, is het aantal stekkervoertuigen per laadpunt zeer stabiel; 1,2 voertuigen per laadpunt. Dat betekent dat de groei van het aantal laadpunten op dit moment de groei van het aantal stekkervoertuigen kan bijbenen. De Europese Unie beveelt haar lidstaten aan om te streven naar 1 publiek toegankelijk laadpunt – publiek en semipubliek inclusief snelladers – per 10 elektrische voertuigen.

1.000 per maand
Tot slot neemt het plaatsingstempo van nieuwe laadpunten de laatste jaren fors toe. Tot 2019 werden er gemiddeld genomen rond de 400 laadpunten per maand geplaatst en sindsdien is dat gegroeid naar gemiddeld ruim 1.000 publieke laadpunten per maand nu.

De toename van het plaatsingstempo is in elke regio waar te nemen, maar de NAL benadrukt dat voor het realiseren van de ambitie van een landelijk dekkend netwerk een versnelling van het plaatsingsproces nodig is. Op dit moment worden publieke laadpunten vooral vraaggestuurd geplaatst, maar de komende jaren zullen meer NAL-regio’s en gemeenten laadpunten proactief en datagestuurd gaan plaatsen. Bij datagestuurd plaatsen wordt gekeken naar de laaddruk in bepaalde gebieden: hoeveel auto’s maken gebruik van een laadpunt. Proactief plaatsen zorgt ervoor dat elektrische rijders van meer laadpunten gebruik kunnen maken. De NAL werkt aan een dashboard dat de doorlooptijden in het proces van aanvraag en realisatie in beeld brengt.

Door Marco de Jonge Baas SOLAR MAGAZINE 2023

De vereniging EnergieCollectiefCapelle (ECC) adviseert inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel over de toepassing van duurzame energie in en rondom de (eigen) woning. De leden van de vereniging zijn actief in alle wijken van Capelle aan den IJssel.
Show Buttons
Hide Buttons