Eerste klimaatatelier in Capelle aan den IJssel

20 december 2018 by Geen reacties

Het weer verandert, droge perioden worden steeds vaker afgewisseld met hele natte perioden. Dit nieuwe klimaat heeft gevolgen voor hoe de overheden en andere partijen de openbare ruimte in de stad – dijken, wegen, waterpartijen –  inrichten. Vorige week opende de wethouder Marc Wilson (Openbare Ruimte) in Capelle aan den IJssel een eerste Klimaatatelier waarbij diverse regionale partners aan de slag gingen met het vraagstuk: “Hoe houden we ook in de toekomst de leefomgeving van de Capellenaar veilig en klimaatbestendig?”.

Gezamenlijk

De bijeenkomst stond onder begeleiding van bureau Nelen en Schuurmans. Het doel is duidelijk voor alle partijen; alleen gezamenlijk kan de leefomgeving veilig gemaakt worden voor het veranderende klimaat. Daarbij wordt naar de gemeente gekeken om het goede voorbeeld te geven, maar ook andere partijen en de Capellenaren kunnen hieraan bijdragen. Vooral het groener maken van de openbare ruimte en van tuinen om water vast te houden en hittestress tegen te gaan zijn daarbij belangrijk. De gemeente ondersteunt particulieren om te vergroenen door onder andere de acties ‘tegel eruit, groen erin’ en de subsidie voor groene daken en –gevels.

Nieuwe eisen

Het nieuwe klimaat stelt eisen aan de aanleg, het beheer en onderhoud van de infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte. Vertegenwoordigers van diverse partijen waren aanwezig tijdens het Klimaatatelier, zoals Havensteder, het Wijk Overleg Platform, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Evides, Stedin, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard om te bespreken wat het nieuwe klimaat betekent voor het werk, de inrichting van de gemeente (dijken, straten, waterpartijen) en de bodemdaling.

Arica

Wethouder Wilson: “Er loopt momenteel een project in een buurt vlakbij de IJssel (Arica) waar we het integraal onderhoud van de openbare ruimte koppelen aan een Europees programma waarmee we als overheden kennis uitwisselen over klimaatadaptatie. Dit project heeft bij ons de vertaling gekregen in de naam WaterWeg. Samen met bewoners onderzoeken we  innovatieve oplossingen om eventuele gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. En we maken bewoners bewust van wat zij zelf kunnen doen, zoals tuinen vergroenen, waterdoorlaatbare tegels aanbrengen op hun eigen opritten. Een project dat zeker navolging verdient in onze andere wijken. “

Tweede atelier

Het eerste klimaatatelier werd afgesloten met het bespreken van de kwetsbaarheden in Capelle aan den IJssel voor de thema’s wateroverlast, overstroming, verdroging en hittestress. In maart 2019 volgt een tweede klimaatatelier om nadere afspraken te maken.