1

Steenwol of glaswol: wat is het verschil?

Gaat u uw woning isoleren? Dan heeft u vast steenwol en glaswol voorbij zien komen als isolatiematerialen. Dit zijn allebei veelgebruikte isolatiematerialen, omdat ze betaalbaar en kwalitatief zijn. Maar wat is het verschil tussen steenwol en glaswol? Wanneer gebruikt u welke isolatiemethode? En wat isoleert beter: steenwol of glaswol?

Steenwol
Steenwol is een minerale kunstvezel die wordt gemaakt van basalt, een vulkanisch gesteente. De steenwolvezels worden samengeperst tot dekens of platen. Het is 100% recyclebaar en zeer brandveilig. Het is verkrijgbaar in verschillende diktes.

Steenwol is een materiaal met een goede isolatiewaarde voor geluid. Maar het is wat stug in gebruik, en moet ook in vorm gezaagd worden. Het isolatiemateriaal wordt met name gebruikt bij het isoleren van daken, vloeren en spouwmuren. Daarnaast is het ook geschikt voor de isolatie van onder andere luchtkanalen en leidingen, omdat het onbrandbaar is. Steenwol heeft een zeer lange levensduur van ongeveer 75 jaar. In deze tijd blijft de isolerende waarde erg goed.

Glaswol
Glaswol is een veelgebruikt isolatiemateriaal dat in diverse varianten verkrijgbaar is zoals dekens of platen. Het wordt gemaakt van gerecycled glas en zand door deze materialen op hoge temperatuur samen te smelten met behulp van bindstoffen en lucht. Hierdoor is het 100% recyclebaar. Het is erg geschikt als bouwmateriaal, doordat het niet brandbaar en niet oplosbaar in water is.

Glaswol zorgt ervoor dat de lucht niet kan circuleren en warmte kan afvoeren. Hierdoor heeft het een hoge isolatiewaarde en blijft de warmte (binnen) hangen. Glaswol is licht en flexibel in gebruik, waardoor het eenvoudiger ergens tussen te klemmen is én makkelijk op maat te snijden is met een mesje. Het materiaal wordt veel gebruikt bij het isoleren van de muren, schuine daken of onder houten vloeren. Nederland Isoleert gebruikt alleen waterafstotende, inblaasbare glaswol om spouwmuren te isoleren. Glaswoldekens en -platen worden met name binnenshuis gebruikt, want het verliest zijn isolatiewaarde namelijk als het in contact komt met vocht.

Steenwol of glaswol verschil
Wat is het verschil tussen steenwol en glaswol? Welk materiaal kiest u voor welke klus? Er zijn meerdere verschillen tussen steenwol en glaswol. Allereerst is het gemaakt van verschillende materialen. Glaswol bestaat met name uit glas en zand, terwijl steenwol gemaakt is van basaltsteen en diabaas. De keuze is afhankelijk van de isolatievorm, want de isolatiewaarde is ongeveer gelijk.

Glaswol Steenwol
Isolatiewaarde Erg goed Goed
Geluidsisolatie Goed Erg goed
Recyclebaar 100% 100%
Prijs Goedkoop Goedkoop. wel wat duurder dan glaswol
Structuur Flexibel. makkelijk te buigen en weg te werken Stug. moeilijk te buigen en weg te werken
Levensduur +/- 55 jaar +/- 75 jaar
Vochtbestendig Nee Ja
Nieuwe toolbox zonnepanelen voor woningcorporaties

Aedes lanceert nieuwe toolbox zonnepanelen voor woningcorporaties
Koepelorganisatie Aedes heeft een toolbox voor woningcorporaties ontwikkeld waarmee bepaald kan worden of het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen en appartementencomplexen interessant is.

De toolbox van Aedes bevat 4 samenhangende instrumenten voor de businesscase van zonnepanelen: een beslisboom zonnepanelen, een rekentool businesscase zonnepanelen, een gebruiksaanwijzing voor de rekentool businesscase zonnepanelen en fiscale aspecten voor woningcorporaties bij plaatsing van zonnepanelen.

Aannamen

In de beslisboom en rekentool zijn voor de bruikbaarheid vereenvoudigde aannamen gedaan over de fiscale aspecten. De fiscale aspecten kunnen echter een substantiële impact hebben op de businesscase. Het al dan niet verrekenen van btw kan 21 procent uitmaken en de meeste corporaties betalen Vennootschapsbelasting (Vpb).

Wetgeving
Verder moet volgens Aedes rekening worden gehouden met recente wijzigingen in de wetgeving zoals de Woningwet en regelingen zoals Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).
Vervolgstap in verkenning naar stadsverwarming in Florabuurt en omgeving

De gemeente Capelle aan den IJssel, Rotterdam en woningcorporaties Havensteder en Woonstad Rotterdam kijken naar de mogelijkheden voor stadsverwarming in de Florabuurt en omgeving. Zoals we afgelopen juli hebben verteld, worden op dit moment de eerste verkenningen in de Florabuurt en omgeving gedaan. De eerstvolgende stap is het kiezen van een warmteleverancier. Dit gaat via een aanbesteding in verschillende fases.

Volgende stap in verkenning naar stadsverwarming
In de eerste fase van deze aanbesteding hadden alle warmteleveranciers de mogelijkheid om zich aan te melden als warmteleverancier voor het gebied. Twee warmteleveranciers hebben zich aangemeld: Eneco en Ennatuurlijk.

Met deze warmteleveranciers verkennen we wat overstappen op stadsverwarming zou betekenen en zou kosten voor de bewoners. Zo krijgen we het beste en voordeligste aanbod voor woningeigenaren in Florabuurt en omgeving. Op basis van dit aanbod beslist de gemeenteraad of stadsverwarming daadwerkelijk wordt aangelegd. De gesprekken duren tot na de zomer van 2022. Eind 2022 weten we meer over het vervolg.

Aardgasvrije toekomst

2050 lijkt nog ver weg. Maar ook in Capelle gaat het om veel woningen die aardgasvrij gemaakt moeten worden. Daarom gaan we nu al aan de slag in diverse wijken. In de Florabuurt en omgeving is het een mooie kans om de overstap naar duurzame energie tegelijk te maken met activiteiten uit de, nu nog in concept, gebiedsvisie Florabuurt.

Heeft u vragen?
We kunnen ons voorstellen dat u een aantal vragen heeft over de ontwikkelingen rondom stadsverwarming in de Florabuurt en omgeving. Laat het ons weten en stuur een e-mail naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl.